Artist: 
Search: 
Reddit

Agricantus - Ciumara lyrics

(Crispi)

Taliannu a china ri sta russa fiumara
scannati sunnu puru i me pinseri
chianti nivuri nivuri ri occhi amari
silenziu sfunnatu sinnu scummigghiatu.

I paroli s'ammuccianu sutta tinti balati
e u tempu ca squagghia ni cunta e ricunta arreri
ri omini tagghiati luntani lontani a tutti banni
c'addiventanu autri facci ri sta paci.

Sunnu i testi vacanti ca fannu sempri dannu
picchì sangu chiama sangu.

Leben ruft nach Leben.