Artist: 
Search: 
After 7 - Ready Or Not lyrics (Bulgarian translation). | I'll give you the sun
, The Rain
, The Moon
, The Stars and The Mountains
, I'll give you the...
03:51
video played 1,286 times
added 7 years ago
Reddit

After 7 - Ready Or Not (Bulgarian translation) lyrics

EN: I'll give you the sun
BG: Аз ще ви дам на слънцето

EN: The Rain
BG: Дъжд

EN: The Moon
BG: Луната

EN: The Stars and The Mountains
BG: Звездите и планините

EN: I'll give you the world
BG: Аз ще ви дам света

EN: And all that you wish for
BG: И всичко, което желаете за

EN: And even more
BG: И още повече

EN: Girl I love you more than you could know
BG: Момиче обичам те повече, отколкото бихте могли да знаем

EN: And that's for sure
BG: И това е сигурно

EN: I'd climb the highest hill
BG: Аз ще се изкачи най-високия хълм

EN: Cross the widest sea
BG: Преминава през най-широката морето

EN: Nothin could discourage me
BG: Нищо може да ме разубеди

EN: And I pray that you will be
BG: И аз се моля, че ще бъде

EN: Always there for me
BG: Винаги там за мен

EN: Forever more, ohh ohh ohh
BG: Завинаги повече, о о о

EN: Chorus:
BG: Припев:

EN: Ready or not**
BG: Готови или не **

EN: I'll give you everything
BG: Аз ще ви дам всичко

EN: and more
BG: и още

EN: All that I've got--it's yours
BG: Всичко, което имам - това е ваш

EN: I'll give you everything
BG: Аз ще ви дам всичко

EN: All that you're looking for
BG: Всичко, което търсите

EN: I'll give you my heart
BG: Аз ще ви дам моето сърце

EN: My soul
BG: Душата ми

EN: my time
BG: моето време

EN: My love is a fountain
BG: Любовта ми е фонтан

EN: I will be your earth
BG: Аз ще бъда вашата земя

EN: Oooo and all that you need for
BG: Oooo и всичко, което ви трябва за

EN: and even more
BG: и още повече

EN: Cause girl I love you more than words can show
BG: Причина момиче обичам те повече от думите може да покаже

EN: My love is pure
BG: Моята любов е чиста

EN: I'll walk a thousand miles
BG: Аз ще ходя на хиляди мили

EN: Sail a thousand seas
BG: Sail хиляда морета

EN: Nothin will discourage me
BG: Нищо ще ме разубеди

EN: And I pray that you will be
BG: И аз се моля, че ще бъде

EN: Always there for me
BG: Винаги там за мен

EN: Forever more
BG: Завинаги повече

EN: Ready or Not--Don’t you know, don’t you know you should know?
BG: Готови или не - не знаеш ли, не знаеш ли трябва да знаете?

EN: I’ll give you everything—ooooo
BG: Аз ще ви дам всичко — ooooo

EN: And more—I’ll give you more, you’ve got to know it baby.
BG: И още-ще ви дам повече, вие трябва да знаете това бебе.

EN: All that I’ve got—baby it’s your little girl.
BG: Всичко, което имам-бебето е малко момиченце.

EN: I’ll give you everything -– every little thing.
BG: Аз ще ви дам всичко-– всяко малко нещо.

EN: All that you’re looking for.
BG: Всичко, което търсите.

EN: Oooohhh everything is not anything.
BG: Oooohhh всичко, не е нищо.

EN: If your not here to share my dreams.
BG: Ако не си тук, за да споделя моите мечти.

EN: You don’t know what it means to me.
BG: Вие не знаете какво означава за мен.

EN: If you’ll accept my love.
BG: Ако вие ще приемете моята любов.

EN: Oooohh I dedicate my love, my soul.
BG: Oooohh, аз посвети моята любов, моятадушата.

EN: My heart beats for you.
BG: Сърцето ми бие за вас.

EN: Girl I can’t get enough
BG: Момиче може да получи достатъчно

EN: So I wait for your love
BG: Така че аз чакам за вашата любов

EN: There’s nothing that I rather do--oooo ooooo IIII
BG: Няма нищо, че по-скоро правя--oooo ooooo IIII

EN: Repeat Chorus** 3x
BG: Повторете Корус ** 3 x