Artist: 
Search: 
Adriano Celentano - Don't Play That Song lyrics (Bulgarian translation). | Don't play it no more
, don't play it no more
, 
, don't play it no more
, no no no no no no no.
,...
05:07
video played 612 times
added 4 years ago
Reddit

Adriano Celentano - Don't Play That Song (Bulgarian translation) lyrics

EN: Don't play it no more
BG: Не го играят не повече

EN: don't play it no more
BG: не го играят не повече

EN: don't play it no more
BG: не го играят не повече

EN: no no no no no no no.
BG: не не не не не не не.

EN: Don't play that song for me it brings back the memories
BG: Не играят, че песен за мен той връща спомените

EN: of days that I once knew the days that I spent with you
BG: на дните, които веднъж знаех дни, които прекарах с вас

EN: oh
BG: о

EN: no
BG: Не

EN: don't let it play it fills my heart with pain
BG: не се оставяйте да го играят изпълва моето сърце с болка

EN: please stop it right away I remember justa what it said.
BG: Моля спрете прав далеч спомням justa, което той каза.

EN: It said (Darling
BG: Той каза (Симеонов

EN: I love you) you know that you lied
BG: Аз ви обичам) знаете, че ви е излъгал

EN: (Darling
BG: (Симеонов

EN: I love you) you know that you lied
BG: Аз ви обичам) знаете, че ви е излъгал

EN: (Darling
BG: (Симеонов

EN: I love you) you know that you lied
BG: Аз ви обичам) знаете, че ви е излъгал

EN: you lied
BG: ти излъга

EN: lied
BG: излъга

EN: lied
BG: излъга

EN: lied.
BG: излъга.

EN: Remember on our first date
BG: Не забравяйте, на първата ни среща

EN: you kissed me and you walked away
BG: Вие ме целуна и ходи далеч

EN: you were only seventeen
BG: сте били само седемнадесет

EN: I never thought you'd act so mean
BG: Никога не мислех, че ще действат толкова лош

EN: but baby
BG: но бебето

EN: (darling
BG: (Симеонов

EN: I love you)
BG: Аз ви обичам)

EN: you told me you loved it
BG: ти ми каза, да го обича

EN: (Darling
BG: (Симеонов

EN: I love you)
BG: Аз ви обичам)

EN: you told me you cared
BG: каза ми, че ви пука

EN: (Darling
BG: (Симеонов

EN: I love you)
BG: Аз ви обичам)

EN: You said
BG: Ти каза

EN: I'll go with you, (you lied)Darling, almost anywhere
BG: Аз ще отида с вас, (ти излъга), скъпа, почти навсякъде

EN: (you lied
BG: (ти излъга

EN: lied
BG: излъга

EN: lied
BG: излъга

EN: lied)
BG: излъга)

EN: but darling
BG: но скъпа

EN: you know that
BG: Вие знаете, че

EN: you told me you loved it
BG: ти ми каза, да го обича

EN: you told me you cared
BG: каза ми, че ви пука

EN: You said "I'll go with you
BG: Ти каза, "Аз ще отида с вас

EN: darling
BG: Симеонов

EN: almost anywhere" but darling you know that
BG: почти навсякъде"но скъпа, вие знаете, че

EN: (Darling
BG: (Симеонов

EN: I love you)
BG: Аз ви обичам)

EN: you know that you lied
BG: Вие знаете, че ви е излъгал

EN: ...
BG: ...

EN: Don't play that song for me
BG: Не играя тази песен за мен

EN: it brings back memories
BG: Той връща спомените

EN: ...
BG: ...

EN: It said you told me you loved it
BG: Тя казва, ти ми каза, да го обича

EN: you told me you cared you said
BG: каза ми, че ви пука ти каза

EN: I'll go with you, darling,almost anywhere
BG: Аз ще отида с вас, скъпа, почти навсякъде

EN: but darling
BG: но скъпа

EN: you know that
BG: Вие знаете, че

EN: (Darling
BG: (Симеонов

EN: I love you) you know that you lied
BG: Аз ви обичам) знаете, че ви е излъгал