Artist: 
Search: 
Reddit

Adorare - V OtázkáchE lyrics

Řekni, jaký úkol mám? Tak řekni, co po mně žádá Pán?
Na kterou z cest se vydat mám?

Toužím hlásat světu dál, že Ježíš Kristus je ten Král,
to On nám život dal!

Proč hluchý zdá se být ten svět, proč všechno musí mít a hned?
Už víc než dva tisíce let on bojí se té zprávy, Pane můj...

V srdci svém žal ukrývám ve chvílích, kdy se cítím sám,
Do stínu křídel Tvých se utíkám.

Zloba, nenávist a zášť, tak proč to všechno, Bože náš?
Vždyť Ty vše v své ruce máš!

My chceme žít podle vůle Tvé, my chceme dát Ti srdce své,
Toužíme kráčet pravdou Tvou, s křížem svým jít cestou
za Tebou!

Na ná na ná na ná ná ná.... ....na ná na ná na ná ná ná....
Na ná na ná na ná ná ná.... ....na ná na ná na ná ná ná....
Na ná na ná na ná ná ná.... ....na ná na ná na ná ná ná....
Na ná na ná na ná ná ná.... ...na ná na ná na ná ná nananá...