Artist: 
Search: 
Reddit

Admonish - Istid lyrics

Vi g�r i v�ra f�ders sp�r
�ren g�r men v�rt m�l vi aldrig n�r


Sp�ren i den fallna sn�n de leder oss till d�dens port
Den minner om istiden, en svunnen tid vi gl�mmer fort
Den tiden ligger bakom oss men framf�r finns en annan tid
D�dens port �r �nnu vid, redo f�r en sista strid


Striden kommer nu � var f�r jag kraft?
Kraften att strida � mot isen i min sj�l?


Vi g�r i v�ra f�ders sp�r
�ren g�r men v�rt m�l vi aldrig n�r


I ensamhetens vr� � d�r finns det n�got
I ensamhetens vr� � d�r ser jag n�got


Men m�rkrets makter hindrar mig
M�rkets makter f�rblindar mig
M�rkets makter binder mig
D�den, den omsluter mig


S� � vart v�nder jag mig nu � nu
D�rren st�ngd � allting m�rkt och kallt
Jag har mitt val, v�gar jag g� ut


Vi g�r i v�ra f�ders sp�r
�ren g�r men v�rt m�l vi aldrig n�r


Sp�ren i den fallna sn�n de leder oss till d�dens port
Den minner om istiden, en svunnen tid vi gl�mmer fort
Den tiden ligger bakom oss men framf�r finns en annan tid
D�dens port �r �nnu vid, redo f�r en sista strid


Striden kommer nu � var f�r jag kraft?
Kraften att strida � mot isen i min sj�l?


Jag m�ste trampa nya sp�r
Som leder mig, till mitt m�l


I ensamhetens vr� � d�r fann jag n�got
I ensamhetens vr� � �r ej s� ensamt


Ljuset nu omsluter mig
Ljuset nu finns inom mig
Ljuset nu g�r mig fri
Istiden �r f�rbi


S� � vart v�nder jag mig nu � nu
D�rren �ppen � sikten milasvid
Jag har mitt val, v�gar jag g� ut