Artist: 
Search: 
Admiral T - Gwadada lyrics (English translation). | An Gwadada a lè-la biten-la haut 
, An Gwadada a lè-la biten-la cho 
, An Gwadada a lè-la...
03:18
video played 1,235 times
added 7 years ago
by hiphop4life92i
Reddit

Admiral T - Gwadada (English translation) lyrics

: Gwada, Gwada cho
EN: Gwada, Gwada cho

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Tin an paket a biten ka fet
EN: Tin package than a piece of ka fat

: Tini bon mé mové ka fet
EN: Tini good ka fet me Move

: Lésé mwen di zòt ka'y ka fet
EN: Let me tell others ka'y can be

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Tout moun-la menm vlé vin P.D.G
EN: Everyone is willing to even PDG

: Tout moun-la menm vlé dirijé
EN: All the moun-menm vle dirijé

: Mé sé ti moun a mè ki priviléjié
EN: May sister of the mayor who favored

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Ni an paket a moun au chômage
EN: Neither year was paket moun unemployed

: Yo ka met tout moun adan kaj,
EN: Moun yo ka adan doing everything kaj,

: kon si nou sé dé chyen anrajé
EN: like if we are mad dog

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Dé tou piti ti boug Lacroix rantré Baimbridge pou fè an ka
EN: Two small children boug Lacroix enter Baimbridge for the case

: É pon moun menm pa sav pourquoi ?
EN: É bridge by the same sav Pourquoi?

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Yo obligé konstrui lajòl à Baie-Mahault
EN: Yo have konstrui Lajolais Baie-Mahault

: Paskè biten-la cho
EN: Paske biten-la for

: Paskè biten-la haut
EN: Paska Biten the high-

: Paskè biten-la cho
EN: Paske biten-la for

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Paskè skettles enmen bad boys
EN: Paskè skettles enmen bad boys

: Gwadada,
EN: Gwadada,

: Tout le temps dé tourist ka fè yo braké
EN: Every time tourist ka fè yo brak

: Gwadada,
EN: Gwadada,

: Sé pou sa yo di Destination danger
EN: Self pou sa yo Destination danger

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Dépi ni an grèv vil-la, yo ka'y pété
EN: Dépi is an grèv vil-la, yo ka'y ring

: An Gwadada ho, An Gwadada ho
EN: An Gwadada ho, ho Year Gwadada

: An gwadada,
EN: Gwadada year,

: A lè-la ni an paket makoumè
EN: A year or the le-paket makoumè

: Plen jeun ti boug ka fè makoumè
EN: Full jeun small boug can makoumè

: Paskè i ni lagen an makoumè
EN: Easter in the law than you makoumè

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: An paket a ti manmzel
EN: On a packet-ti manmzel

: Yo fier d’être skettle
EN: Yo proud Skettles

: Yo ka ?????? pou matériel
EN: Yo ka ?????? power equipment

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Ou pé ranpli an France-Antilles yen ki évè fait-divers
EN: Or ranpli foot in France-Antilles YEN Eve ki fait-divers

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Pou nenpot ki biten yo pé ba'w kou
EN: For any biten fear ba'w course

: Yo ka fè'w sorcier pas jalou
EN: Yo ka fè'w not jealous sorcerer

: Menm an lari-la yo ka fè vaudou
EN: Even in the street can vaudou

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: A midi yo ka braké Cora
EN: A midi I ka brake Cora

: Kagoul, tout biten kon Ninja
EN: Kagoul while Biten kon Ninja

: Mé tout moun sav ki moun ki fè sa
EN: May all sav who has done this

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Moun ka bat polis
EN: Moun ka polished beats

: Moun ka bat konplis
EN: Moun ka bat konplis

: Moun ka évadé menm an Palais De justice
EN: People can evade even the Palais de Justice

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Ki ou ka chanté Zouk, Rap ou bien Ragga
EN: Ki or ka sang Zouk, Ragga or Rap

: Si ou pa bon, yo ka di’w BOOUUUU !!!! pa rété la
EN: If good or pa, yo ka di'w BOOUUUU!! Rété the pa

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Polis ka vini lè tout biten ja fini
EN: Police may come when all biten ja finish

: Paskè yo ka di’w kè mwen ni an fanmiy a nouri
EN: Because they can tell you my heart and feed the family's

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Lè ou tann eleksion ka rivé
EN: On or riveted ka tann eleksion

: Si larout bon san ka koulé
EN: If Laroute good san ka kouli

: Paskè yo ka fè bon sòsié
EN: Paska yo ka fè good lookalike

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Pratiquement pon swaré pa ka maché
EN: Pratiquement evening bridge can not walk

: Paskè sèten moun vlé pa péyé
EN: Because certain people want to pay

: Tout moun-la sé pòt-la yo vlé pété
EN: Tout mount a pot-la-la yo pete vlé

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Fann tjou a entel
EN: Fann tjou Entel

: Mé pa ta Angela,
EN: My pa the Angel

: Paskè yo ké monté komité pou tjwé concert-la
EN: For that ride tjwé Concert Committee's

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Pour l’abolition de l’esclavage
EN: For the abolition of slavery

: Yo maré an blan kon sauvaj anba pié a stati a Ignace
EN: Bound in white like sauvaj feet below the status of the Ignace

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Tout moun-la malad
EN: All the moun malad-

: Tout moun-la menm bad
EN: All the moun-menm bad

: Tout moun-la menm tchad
EN: All the moun-menm Chad

: Tout moun-la malad ho
EN: All the moun malad-ho

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Plen moun a kravat ka fimé cocaïne, héroïne
EN: Furnished with a tie can cocaine smokers, héroïne

: An Gwadada
EN: An Gwadada

: (pon)
EN: (Mon)

: Ho ho ho
EN: Ho ho ho

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Dépi vou menm ni moto aw
EN: Spikelet Vou menm aw ni moto

: An chivé gréné, an locks an tet aw
EN: An chivé gréné, an aw Locks an tet

: Tout moun ka pran’w pou an bad man
EN: Anyone can pran'w for the Bad Man

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Ni sa ka di ragga sé violans
EN: Neither his ragga ka di sé Violani

: Sé vré
EN: Se Vré

: Adan an sans
EN: Adan year without

: Nou ka di vérité é vérité ka blésé
EN: We can say that true and truth can hurt

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: An paket a moun menm ka'y Légliz
EN: In packing the same person ka'y Légliz

: Pou fè kankan si Marie-Lise
EN: Pou fè kankan if Marie-Lise

: Pa palé dè ti fi a Elise
EN: Pa paly ti fi Elise

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Pon moun pé pa goumè main à main
EN: Bridge fear not gourmet Main à Main

: Yo ka'y pran gun pou lé vwazen san menm sonjé à demain
EN: They took guns ka'y when neighbors without even remember à demain

: An Gwadada,
EN: Gwadada year,

: Yo pa ni respè pou lé dé roues
EN: They have neither respect for both roues

: Pas lé dé roues ka fè lé fou
EN: Pass two roues can do when crazy

: ka roulé si an sel roue
EN: ka year if rolled salt wheel

: An Gwadada, An gwadada, An Gwadada. yeah !
EN: An Gwadada, An gwadada, An Gwadada. yeah !