Artist: 
Search: 
Admiral T - Gwadada lyrics (Chinese translation). | An Gwadada a lè-la biten-la haut 
, An Gwadada a lè-la biten-la cho 
, An Gwadada a lè-la...
03:18
video played 1,235 times
added 8 years ago
by hiphop4life92i
Reddit

Admiral T - Gwadada (Chinese translation) lyrics

ZH: An Gwadada a lè-la biten-la haut
ZH: 在 Gwadada 时-战利品-拉奥

ZH: An Gwadada a lè-la biten-la cho
ZH: 在 Gwadada 时的战利品热

ZH: An Gwadada a lè-la biten-la haut
ZH: 在 Gwadada 时-战利品-拉奥

ZH: Gwada, Gwada cho
ZH: Gwada、 Gwada 热

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Tin an paket a biten ka fet
ZH: 到上一堆的战利品可作出

ZH: Tini bon mé mové ka fet
ZH: Tini 可以作好我 mové

ZH: Lésé mwen di zòt ka'y ka fet
ZH: 可以使其他人有 ka'y Lésé

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Tout moun-la menm vlé vin P.D.G
ZH: 每个人都想要写来 P.D.G

ZH: Tout moun-la menm vlé dirijé
ZH: 每个人都想要写到 dirijé

ZH: Mé sé ti moun a mè ki priviléjié
ZH: 我是小小的人给我的人 priviléjié

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Ni an paket a moun au chômage
ZH: 或的 au chômage 的许多儿童

ZH: Yo ka met tout moun adan kaj,
ZH: 他们可能是耶和华的亚当笼、

ZH: kon si nou sé dé chyen anrajé
ZH: 如果我们是帮助狗 anrajé,喜欢

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Dé tou piti ti boug Lacroix rantré Baimbridge pou fè an ka
ZH: 帮助一个孩子小 boug 拉克鲁瓦 rantré Baimbridge 要的情况

ZH: É pon moun menm pa sav pourquoi ?
ZH: 桥梁的男人不知道为什么吗?

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Yo obligé konstrui lajòl à Baie-Mahault
ZH: 他们构建 obligé lajol 拜耳 Mahault

ZH: Paskè biten-la cho
ZH: 因为抢劫热

ZH: Paskè biten-la haut
ZH: 因为战利品-拉奥

ZH: Paskè biten-la cho
ZH: 因为抢劫热

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Tout boy ka fè yo pasé pou dé bad boys
ZH: 所有男孩可以做,有一个伟大帮助坏男孩

ZH: Paskè skettles enmen bad boys
ZH: 因为 skettles 易坏男孩受影响

ZH: Gwadada,
ZH: Gwadada,

ZH: Tout le temps dé tourist ka fè yo braké
ZH: 所有的时间帮助旅游可以让他们 braké

ZH: Gwadada,
ZH: Gwadada,

ZH: Sé pou sa yo di Destination danger
ZH: 这是他们说什么危险

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Dépi ni an grèv vil-la, yo ka'y pété
ZH: 从或罢工城市-他们 ka'y pété

ZH: An Gwadada ho, An Gwadada ho
ZH: 在 Gwadada,Gwadada 何

ZH: An gwadada,
ZH: 在 gwadada,

ZH: A lè-la ni an paket makoumè
ZH: 当-或一堆的 makoume

ZH: Plen jeun ti boug ka fè makoumè
ZH: 满田小 boug 能够做 makoume

ZH: Paskè i ni lagen an makoumè
ZH: 因为我或放弃了对在 makoume

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: An paket a ti manmzel
ZH: 在一堆的小小姐

ZH: Yo fier d’être skettle
ZH: 他们的理由 skettle 费里

ZH: Yo ka ?????? pou matériel
ZH: 他们可以???对于物资

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Ou té ké di kè téni an guerre
ZH: 你已经是在战争中的说的 téni

ZH: Ou pé ranpli an France-Antilles yen ki évè fait-divers
ZH: 你 pé 文件在法国-荷属安的列斯什么谁 éve使潜水员

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Pou nenpot ki biten yo pé ba'w kou
ZH: 对于任何人掠夺他们 pé 给你课程

ZH: Yo ka fè'w sorcier pas jalou
ZH: 可能你放 sorcier 不嫉妒

ZH: Menm an lari-la yo ka fè vaudou
ZH: 将街道-那里能做 vaudou

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: A midi yo ka braké Cora
ZH: 中午他们可能 Cora braké

ZH: Kagoul, tout biten kon Ninja
ZH: 引擎盖,像忍者的所有战利品

ZH: Mé tout moun sav ki moun ki fè sa
ZH: 我每个人都知道做了这

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Moun ka bat polis
ZH: 人们可能会强大到足以克服警察

ZH: Moun ka bat konplis
ZH: 人们可能会强大到足以克服共犯

ZH: Moun ka évadé menm an Palais De justice
ZH: 人们可以 évadé 是宫正义

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Ki ou ka chanté Zouk, Rap ou bien Ragga
ZH: 谁可以 chanté Zouk,你很好的 Rap 拉加

ZH: Si ou pa bon, yo ka di’w BOOUUUU !!!! pa rété la
ZH: 如果你做不好,他们可能会 di'w BOOUUUU !!不留

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Polis ka vini lè tout biten ja fini
ZH: 警方不能来当所有掠夺存储起来完成

ZH: Paskè yo ka di’w kè mwen ni an fanmiy a nouri
ZH: 因为他们可以 di'w 我的心或家庭饲料

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Lè ou tann eleksion ka rivé
ZH: 当你等待 eleksion 可以到达

ZH: Si larout bon san ka koulé
ZH: 如果 larout 心情好可以 koulé

ZH: Paskè yo ka fè bon sòsié
ZH: 因为他们会使好 sosié

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Pratiquement pon swaré pa ka maché
ZH: Pratiquement 桥 swaré 不能。

ZH: Paskè sèten moun vlé pa péyé
ZH: 因为某些人想要写已经买了和佣金支付

ZH: Tout moun-la sé pòt-la yo vlé pété
ZH: 每个人都门的那里想要写 pété

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Fann tjou a entel
ZH: 分到这样一个男人和一个州

ZH: Mé pa ta Angela,
ZH: 我将不安吉拉

ZH: Paskè yo ké monté komité pou tjwé concert-la
ZH: 因为他们...monté 头的打电话给我的 tjwé 沿-拉

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Pour l’abolition de l’esclavage
ZH: 废除的 esclavage

ZH: Yo maré an blan kon sauvaj anba pié a stati a Ignace
ZH: 他们白像下 sauvaj 亚状态 pié 伊格纳斯

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Tout moun-la malad
ZH: 每个人都病了

ZH: Tout moun-la menm bad
ZH: 每个人甚至坏

ZH: Tout moun-la menm tchad
ZH: 每个人甚至乍得

ZH: Tout moun-la malad ho
ZH: 每个人都病了何

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Plen moun a kravat ka fimé cocaïne, héroïne
ZH: 领带的满人可以 fimé cocaïne,héroïne

ZH: Méfié’w paskè tini bon vermin
ZH: Méfié'w 因为 tini 好害虫

ZH: An Gwadada
ZH: 在 Gwadada 中

ZH: (pon)
ZH: (桥)

ZH: Ho ho ho
ZH: 何何何

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Dépi vou menm ni moto aw
ZH: 从请和摩托车aw

ZH: An chivé gréné, an locks an tet aw
ZH: 在 chivé gréné 锁顶部 aw

ZH: Tout moun ka pran’w pou an bad man
ZH: 所有的人可以在坏如何为 pran'w

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Ni sa ka di ragga sé violans
ZH: 这可以说,拉加是暴力或

ZH: Sé vré
ZH: 这是真的吗?

ZH: Adan an sans
ZH: 亚当在意义上

ZH: Nou ka di vérité é vérité ka blésé
ZH: 我们可以说 vérité、 vérité 可以 blésé

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: An paket a moun menm ka'y Légliz
ZH: 在许多相同的 ka'y 教会的儿童手机号码

ZH: Pou fè kankan si Marie-Lise
ZH: 如果让庸医玛丽-公立中学

ZH: Pa palé dè ti fi a Elise
ZH: 不 palé 两个小女孩爱丽丝

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Pon moun pé pa goumè main à main
ZH: 桥人 pé 别让 stuggling 的主要主要

ZH: Yo ka'y pran gun pou lé vwazen san menm sonjé à demain
ZH: 他们 ka'y 拿枪指着.甚至 sonjé 明天没有办法邻居

ZH: An Gwadada,
ZH: 在 Gwadada,

ZH: Yo pa ni respè pou lé dé roues
ZH: 他们不尊重"就是帮助排队

ZH: Pas lé dé roues ka fè lé fou
ZH: 不"就是帮助排队能够做"很疯狂

ZH: ka roulé si an sel roue
ZH: 如果盐可以 roulé 免费车轮

ZH: An Gwadada, An gwadada, An Gwadada. yeah !
ZH: 在 Gwadada,gwadada,Gwadada。是的 !

ZH: An Gwadada a lè-la biten-la haut
ZH: 在 Gwadada 时-战利品-拉奥

ZH: An Gwadada a lè-la biten-la cho
ZH: 在 Gwadada 时的战利品热

ZH: An Gwadada a lè-la biten-la haut
ZH: 在 Gwadada 时-战利品-拉奥