Artist: 
Search: 
Reddit

Adiemus - Corrente (Courante) lyrics

A cappella: A roona
Ka ra ma na
A roo na
Ka ra me
A loo na
Ka ra ma na
Ka ra ma re (repeat whole section twice)

A soo da pa la pa la ma
A ma ka ra
Pa roo da ka la ka la pa
A ma ka pa ra ma

A loo na
Ka ra ma na
A loo na
Ka ra me
A loo na
Ka ra ma na
Ka ra ma re (orchestra comes in & plays an
Interlude)

With orch. A roo na
Ka ra ma na
A roo na
Ka ra me
A loo na
Ka ra ma ma
Ka ra ma re

A loo na
Ka ra ma na
A loo na
Ka ra me
A loo na
Ka ra ma na
Ka ra ma re

A soo da pa la pa la ma
A ma ka ra
Pa roo da ka la ka la pa
A ma ka pa ra ma

A loo na
Ka ra ma na
A loo na
Ka ra me
A loo na ka ra ma na
Ka ra ma re (2x this,on 2nd time voices softer with
Pamela's rec.solo)

A soo da pa la pa la ma
A ma ka ra
Pa roo da ka la ka la pa
A ma ka pa ra ma

Pamela's solo (with sopranino & soprano)

A loo na
Ka ra ma na
A loo na
Ka ra me
A loo na
Ka ra ma na
Ka ra ma re

A soo da pa la pa la ma
A ma ka ra
Pa roo da ka la ka la pa
A ma ka pa ra ma

A loo na
Ka ra ma na
A loo na
Ka ra me
A loo na
Ka ra ma na
Ka ra ma re

Orchestral interlude,part I

A-i-a a-i-a

Part II

A loo na
Ka ra ma na
A loo na
Ka ra me
A loo na
Ka ra ma na
Ka ra ma re

A loo na
Ka ra ma na
A roo na
Ka ra me
A loo na
Ka ra ma na
Ka ra ma re

A soo da pa la pa la ma
A ma ka ra
Pa roo da ka la ka la pa
A ma ka pa ra ma

Woodwinds & percussion solo,then all:

A roo na
Ka ra ma na
A roo na
Ka ra me
A roo na
Ka ra ma na
Ka ra ma re (this section twice)