Artist: 
Search: 
Reddit

Acid Drinkers - Polska Krew lyrics

Za m¥dry nie jestem, lecz spr¢buj nazwa mnie gÆupkiem
mam doÜ niskie morale, lecz spr¢buj mi to powiedzie
nie zamyka mi si© jadaka, lecz spr¢buj mi wm¢wi , ¾e plot© pierdoÆy
To moja cholerna polska krew
Budz¥c si© nie jestem pewien co zobacz© za oknami
czy si© wÜciekÆy zjawi tÆum i czy b©d¥ paÆowali
albo kto tym razem rz¥dzi, no kto rz¥dzi?!
fioletowi czy te¾ szarzy?
Uwa¾am, ¾e jestem kimÜ i nie wyobra¾am sobie, by ktoÜ m¢gÆ mi zaprzeczy
zawsze przeciw, nigdy za, to chyba takie specyficzne DNA
moja cholerna, Bo¾e, moja po... moja polska krew
Polska krew
polska krew
moja cholerna, cholerna polska krew