Artist: 
Search: 
Ace Of Base - The Sign lyrics (Bulgarian translation). | whoah,ah,oh,oh, YEA!
, 
, I,I gotta new life
, You would hardly recognize me I'm so glad
, How could...
03:17
video played 789 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Ace Of Base - The Sign (Bulgarian translation) lyrics

EN: whoah,ah,oh,oh, YEA!
BG: Whoah, ах, о, о, да!

EN: I,I gotta new life
BG: Аз, аз gotta нов живот

EN: You would hardly recognize me I'm so glad
BG: Вие едва ли ще ме познае аз съм толкова се радвам

EN: How could a person like me care for you?
BG: Как може човек като мен е грижа за вас?

EN: (Why?)Why do I bother
BG: (Защо?)Защо притеснява

EN: When you're not the one for me
BG: Когато не сте за мен

EN: Ooooo, is enough, enough?
BG: Ooooo, е достатъчно?

EN: I saw the sign and it opened up my eyes
BG: Видях този знак и той отвори очите ми

EN: I saw the sign
BG: Видях знак

EN: Life is demanding without understanding
BG: Животът е труден без разбиране

EN: I saw the sign and it opened up my eyes
BG: Видях този знак и той отвори очите ми

EN: I saw the sign
BG: Видях знак

EN: No one's gonna drag you up to get into the light where you belong...
BG: Никой не ще ви плъзнете нагоре да влязат в светлината където ти е мястото...

EN: But where do you belong?
BG: Но където принадлежите вие?

EN: Under the clean moon
BG: Под чисти Луната

EN: For so many years I've wondered who you are
BG: За толкова много години аз се чудех кой сте

EN: How could a person like you bring me joy?
BG: Как може човек като теб ми донесе радост?

EN: Under the pale moon
BG: Под бледа Луна

EN: Where I see a lot of stars
BG: Къде видя много звезди

EN: Ooooo Is enough, enough
BG: Ooooo е достатъчно

EN: I saw the sign and it opened up my eyes
BG: Видях този знак и той отвори очите ми

EN: I saw the sign
BG: Видях знак

EN: Life is demanding without understanding
BG: Животът е труден без разбиране

EN: I saw the si-ign and it opened up my eyes
BG: Видях si-ign и той отвори очите ми

EN: I saw the sign
BG: Видях знак

EN: No one's gonna drag you up to get into the light where you belong...
BG: Никой не ще ви плъзнете нагоре да влязат в светлината където ти е мястото...

EN: But where do you belong?
BG: Но където принадлежите вие?

EN: Oh!Oh, oh, oh
BG: О!О о, о

EN: (Larger instrumental break)
BG: (По-големи инструментални пауза)

EN: I saw the sign and it opened up my mind!
BG: Видях този знак и го отвори съзнанието ми!

EN: And I am happy now living without you
BG: И аз съм щастлив, сега живеят без теб

EN: I've left you, oh-oh-OH!
BG: Аз съм наляво, о о о!

EN: I saw the sign and it opened up my eyes I saw the sign
BG: Видях този знак и той отвори очите ми видях знака

EN: No one's gonna drag you up to get into the light where you belong
BG: Никой не ще ви плъзнете нагоре да влязат в светлината където ти е мястото

EN: (I saw the sign - I saw the si-i-ign) I saw the sign!
BG: (Видях знака - видях si-i-ign) Видях знака!

EN: (I saw the sign - I saw the si-ig-i-ign)
BG: (Видях знака - видях si-ig-i-ign)

EN: (i saw the sign - i saw the si-ign) i saw the sign!
BG: (видях знака - видях si-ign) видях знака!

EN: And it opened up my eyes, I saw the sign! (sign, sign,sign)
BG: И тя отвори очите ми, видяхтози знак! (знак, знак, знак)