Artist: 
Search: 
Ace Of Base - Living In Danger lyrics (Bulgarian translation). | Live for yourself, it's a wonderful thing
, You can do what you want, you can live in a dream
, Get...
03:12
video played 200 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Ace Of Base - Living In Danger (Bulgarian translation) lyrics

EN: Live for yourself, it's a wonderful thing
BG: Живея за себе си, това е нещо прекрасно

EN: You can do what you want, you can live in a dream
BG: Можете да направите това, което искате, можете да живеем в една мечта

EN: Get up, get in, get the rythm, get down
BG: Стани, стани в, вземи ритъм, слез

EN: You're living your life in peace and in harmony
BG: Ти си си, че живеете в мир и в хармония

EN: You making your own decisions
BG: Можете да създавате свои собствени решения

EN: That's how it's got to be for you and me
BG: Ето как тя трябва да бъде за теб и мен

EN: So many people are running around and 'round
BG: Толкова много хора са наоколо и се върти

EN: Without no sense of logic
BG: Без никакво чувство за логика

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: Woah
BG: Woah

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: Woah
BG: Woah

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: Woah
BG: Woah

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: Live for yourself it's a wonderful thing
BG: Живея за себе си това е нещо прекрасно

EN: you can do what you want
BG: можете да направите това, което искате

EN: you can live in a dream
BG: можете да живеете в съня

EN: Get up, get in, get the rhythm,get down
BG: Стани, стани в, вземи ритъм, слез

EN: keep moving your feet
BG: продължи да се движи краката си

EN: don't go wasting your time
BG: не трябва да излизат губиш времето

EN: everybody's moving, yeah they're getting in line
BG: всички се движат, да те са все в съответствие

EN: Get up, get in, get the rhythm, get down
BG: Стани, стани в, вземи ритъм, слез

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: woah
BG: полудяхме

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: People are the same today as they used to be
BG: Хората са същите днес, както са използвани за да бъде

EN: The same expectations
BG: Същите очаквания

EN: So high no one can reach that high
BG: Така че високо никой не може да достигне до това високо

EN: Not I nor you get satisfied today
BG: Не аз, нито получават доволни днес

EN: We'll never get enough
BG: Ние никога няма да получите достатъчно

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: Woah
BG: Woah

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: Woah
BG: Woah

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: Woah
BG: Woah

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: Woah
BG: Woah

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: People are the same today as they used to be
BG: Хората са същите днес, както са използвани за да бъде

EN: We'll never get enough
BG: Ние никога няма да получите достатъчно

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: Woah
BG: Woah

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: Woah
BG: Woah

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: Woah
BG: Woah

EN: You'll be living in danger
BG: Ще трябва да живеем в опасност

EN: I see li-es
BG: Виждате ли-те

EN: In the eyes of a stranger
BG: В очите на един чужденец

EN: look into the eyes of a stranger
BG: гледай в очите на един чужденец

EN: oh so much danger, oh so much danger
BG: О, толкова много опасност, о, толкова опасността

EN: look into the eyes of a stranger
BG: гледай в очите на един чужденец

EN: oh so much danger, oh so much danger
BG: О, толкова много опасност, о, толкова опасността

EN: look into the eyes of a stranger...
BG: гледай в очите на един чужденец ...

EN: in the eyes of a stranger...
BG: в очите на един чужденец ...

EN: you'll be living...in danger...
BG: Вие ще трябва да живеем ... в опасност ...