Artist: 
Search: 
Ace Of Base - Don't Turn Around lyrics (Bulgarian translation). | (Spoken) I will survive without you...
, 
, Don't tell me that you wanna leave...
, Whoa whoa whoa...
03:52
video played 489 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

Ace Of Base - Don't Turn Around (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Spoken) I will survive without you...
BG: (Говоримо) Ще оцелея без теб ...

EN: Don't tell me that you wanna leave...
BG: Не ми казвай, че искаш да си тръгнеш ...

EN: Whoa whoa whoa whoa
BG: О чакай чакай чакай

EN: Whoa whoa whoa whoa
BG: О чакай чакай чакай

EN: If you wanna leave
BG: Ако искаш да си тръгнеш

EN: I won't beg you to stay
BG: Аз няма да те моля да останеш

EN: And if you gotta go, darling
BG: И ако трябва да си вървиш, скъпа

EN: Maybe it's better that way
BG: Може би е по-добре по този начин

EN: I'm gonna be strong
BG: Ще бъда силна

EN: I'm gonna do fine
BG: Аз ще се справя

EN: Don't worry about this heart of mine
BG: Не се притеснявайте за това мое сърце

EN: (Spoken) Walk out that door
BG: (Говоримо) Разходка през тази врата

EN: See if I care
BG: Виж, ако не ми пука

EN: Go on and go, but
BG: Отиди и си отиват, но

EN: Don't turn around
BG: Не се обръщай

EN: 'Cause you're gonna see my heart breaking
BG: Защото ще видиш сърцето ми чупене

EN: Don't turn around
BG: Не се обръщай

EN: I don't want you seeing me cry
BG: Аз не искам ме видиш да плача

EN: Just walk away
BG: Просто си върви

EN: It's tearing me apart that you're leaving
BG: Това ме разкъсва на части, които си тръгваш

EN: I'm letting you go
BG: Пускам те да си отиде

EN: But I won't let you know...
BG: Но няма да ти кажа ...

EN: I won't let you know.
BG: Аз няма да ти кажа.

EN: Whoa whoa whoa whoa
BG: О чакай чакай чакай

EN: Whoa whoa whoa whoa
BG: О чакай чакай чакай

EN: I won't miss your arms around me
BG: Няма да ми липсват ръцете ти около мен

EN: Holding me tight
BG: Холдинг ме здраво

EN: (Holding me tight)
BG: (Холдинг ме здраво)

EN: And if you ever think about me
BG: И ако някога мислиш за мен

EN: Just know that I'll be alright
BG: Просто знам, че ще се оправи

EN: (I'll be alright)
BG: (Аз ще се оправя)

EN: I'm gonna be strong
BG: Ще бъда силна

EN: I'm gonna do fine
BG: Аз ще се справя

EN: Don't worry about this heart of mine
BG: Не се притеснявайте за това мое сърце

EN: (Spoken) I will survive
BG: (Говоримо) Ще оцелея

EN: I'll make it through
BG: Аз ще го направи през

EN: I'll even learn to live without you
BG: Аз дори ще се науча да живея без теб

EN: Don't turn around
BG: Не се обръщай

EN: 'Cause you're gonna see my heart breaking
BG: Защото ще видиш сърцето ми чупене

EN: Don't turn around
BG: Не се обръщай

EN: I don't want you seeing me cry
BG: Аз не искам ме видиш да плача

EN: Just walk away
BG: Просто си върви

EN: It's tearing me apart that you're leaving
BG: Това ме разкъсва на части, които си тръгваш

EN: I'm letting you go
BG: Пускам те да си отиде

EN: But I won't let you know...
BG: Но няма да ти кажа ...

EN: I wish I could scream out loud
BG: Иска ми се да крещя на глас

EN: That I love you,
BG: Че те обичам,

EN: I wish I could say to you
BG: Иска ми се да кажа на вас

EN: Don't go........
BG: Не си отивай ........

EN: (Spoken) As he walks away
BG: (Говоримо) Тъй като той ще си тръгне

EN: He feels the pain getting strong
BG: Той се чувства болката все силни

EN: People in your life
BG: Хората в живота си

EN: They don't know what's going on
BG: Те не знаят какво се случва

EN: Too proud to turn around
BG: Твърде горд да се обърнеш

EN: He's gone
BG: Той си отиде

EN: Don't turn around
BG: Не се обръщай

EN: 'Cause you're gonna see my heart breaking
BG: Защото ще видиш сърцето ми чупене

EN: Don't turn around
BG: Не се обръщай

EN: I don't want you seeing me cry
BG: Аз не искам ме видиш да плача

EN: Just walk away
BG: Просто си върви

EN: It's tearing me apart that you're leaving
BG: Това ме разкъсва на части, които си тръгваш

EN: I'm letting you go,
BG: Пускам те да си отида,

EN: Baby don't turn around
BG: Бебе не се обръща

EN: Whoa whoa whoa whoa
BG: О чакай чакай чакай

EN: Don't turn around
BG: Не се обръщай

EN: Whoa whoa whoa whoa
BG: О чакай чакай чакай

EN: Just walk away
BG: Просто си върви

EN: Whoa whoa whoa whoa
BG: О чакай чакай чакай

EN: It's tearing me apart that you're leaving
BG: Това ме разкъсва на части, които си тръгваш

EN: I'm letting you go
BG: Пускам те да си отиде

EN: Don't turn around
BG: Не се обръщай

EN: Whoa whoa whoa whoa
BG: О чакай чакай чакай

EN: Don't turn around
BG: Не се обръщай

EN: Whoa whoa whoa whoa
BG: О чакай чакай чакай

EN: Just walk away
BG: Просто си върви

EN: Whoa whoa whoa whoa
BG: О чакай чакай чакай