Artist: 
Search: 
Ace - How Long lyrics (Bulgarian translation). | How long has this been going on?
, How long has this been going on?
, 
, Well, if friends with their...
03:24
video played 896 times
added 7 years ago
Reddit

Ace - How Long (Bulgarian translation) lyrics

EN: How long has this been going on?
BG: Колко време е това става?

EN: How long has this been going on?
BG: Колко време е това става?

EN: Well, if friends with their fancy persuasion
BG: Ами, ако приятели с техните фантазия убеждаване

EN: Don't admit that it's part of a scheme,
BG: Не призная, че това е част от схема,

EN: Then I can't help but have my suspicions
BG: След това не мога да помогна, но има съмнения

EN: 'Cause I ain't quite as dumb as I seem.
BG: Защото аз не съвсем толкова тъпа, колкото изглежда.

EN: And you said you was never intending
BG: А ти каза ли никога не е намерение

EN: To break up our singing this way,
BG: Да разбият нашия пеене по този начин,

EN: But there ain't any use in pretending.
BG: Но там не е кой се използва при преструва.

EN: It could happen to us any day.
BG: Тя може да се случи с нас всеки ден.

EN: How long has this been going on?
BG: Колко време е това става?

EN: How long has this been going on?
BG: Колко време е това става?

EN: Oh, your friends with their fancy persuasion
BG: О вашите приятели с техните фантазия убеждаване

EN: Don't admit that it's part of a scheme.
BG: Не допускам, че това е част от схема.

EN: But I can't help but have my suspicions
BG: Но не мога да помогна, но имам съмнения

EN: 'Cause I ain't quite as dumb as I seem.
BG: Защото аз не съвсем толкова тъпа, колкото изглежда.

EN: Oh, you said you was never intending
BG: О ти каза ли никога не е намерение

EN: To break up our singing this way,
BG: Да разбият нашия пеене по този начин,

EN: But there ain't any use in pretending.
BG: Но там не е кой се използва при преструва.

EN: It could happen to us any day.
BG: Тя може да се случи с нас всеки ден.

EN: And how long has this been going on?
BG: И колко време е това става?

EN: How long has this been going on?
BG: Колко време е това става?

EN: How long?
BG: Докога?

EN: How long has this been going on?
BG: Колко време е това става?

EN: How long has this been going on?
BG: Колко време е това става?

EN: How long has this been going on?
BG: Колко време е това става?

EN: How long?
BG: Докога?

EN: How long has this been going on?
BG: Колко време е това става?