Artist: 
Search: 
ATB - My Everything (feat. Tiff Lacey) lyrics (Bulgarian translation). | You are ...
, You are, all I ever need
, You`re my everything
, 
, I wanna thank you, for like...
05:26
video played 1,682 times
added 8 years ago
Reddit

ATB - My Everything (feat. Tiff Lacey) (Bulgarian translation) lyrics

EN: You are ...
BG: Вие сте...

EN: You are, all I ever need
BG: Вие сте, всичко, което някога трябва

EN: You`re my everything
BG: Ти си ми всичко

EN: I wanna thank you, for like giving up on me
BG: Искам да ви благодаря, за подобния отказва от мен

EN: And I wanna thank you for believing what could be
BG: И аз искам да ви благодаря за какво може да се счита

EN: This evening so very alive to me
BG: Тази вечер така много жив за мен

EN: I wanna thank you for never letting go
BG: Искам да ви благодаря за никога не отдалечаване

EN: I wanna thank you for waiting in the car
BG: Искам да ви благодаря за търпението в колата

EN: I don`t think you realize, how could you know?
BG: Не мисля, че разбираш ли, как може да знаете?

EN: You are everything to me,
BG: Ти си всичко за мен,

EN: Like you are
BG: Като сте

EN: You are, all I ever need,
BG: Вие сте, всичко, което някога трябва,

EN: You`re my everything
BG: Ти си ми всичко

EN: I wanna tell you, what filled me up this time
BG: Искам да кажа, това, което ме изпълни до този време

EN: I wanna tell you, you are always on my mind
BG: Искам да ви кажа, вие сте винаги в моя ум

EN: From that the moment that I wake,
BG: От този момент, че се събуждам,

EN: to last thing at night
BG: за последното нещо, което през нощта

EN: I wanna show you, this love is deep inside
BG: Искам да ви покажа, тази любов е дълбоко в

EN: I wanna show you, you see it in my eyes.
BG: Искам да ви покажа, го виждате в очите ми.

EN: Obsess is changing me, do you realize?
BG: Натрапвам се променя мен, разбираш ли?

EN: You are everything to me,
BG: Ти си всичко за мен,

EN: Like you are
BG: Като сте

EN: You are, all I ever need,
BG: Вие сте, всичко, което някога трябва,

EN: You`re my everything ... x2
BG: Ти си ми всичко... x 2

EN: You are ...
BG: Вие сте...

EN: You are, all I ever need
BG: Вие сте, всичко, което някога трябва

EN: You`re my everything
BG: Ти си ми всичко