Artist: 
Search: 
AC/DC - You Shook Me All Night Long lyrics (Bulgarian translation). | She was a fast machine,
, She kept her motor clean,
, She was the fastest damn woman that I ever...
03:29
video played 453 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

AC/DC - You Shook Me All Night Long (Bulgarian translation) lyrics

EN: She was a fast machine,
BG: Тя е бърза машина,

EN: She kept her motor clean,
BG: Тя продължаваше да си моторни чисти,

EN: She was the fastest damn woman that I ever seen,
BG: Тя е най-бързият проклетото жена които съм виждал,

EN: She had sightless eyes,
BG: Тя имаше Незрящата очи,

EN: Telling me no lies,
BG: Лъжи ме не,

EN: Knockin' me out with those American thighs,
BG: Knockin ' ми с тези американски бедра,

EN: Taking more than her share,
BG: Като повече от своя дял,

EN: Had me fighting for air,
BG: Трябваше ми борбата за въздух,

EN: She told me to come, but I was already there,
BG: Тя ми каза да дойде, но аз бях вече там,

EN: 'Cause the walls started shaking,
BG: Защото стените започна треперене,

EN: The earth was quaking,
BG: Земята е трус,

EN: My mind was achin',
BG: Съзнанието ми е achin',

EN: And we were makin' it and you...
BG: И ние бяхме изкара го и вие...

EN: Shook me all night long,
BG: Ме разтресе цяла нощ,

EN: Yeah you, shook me all night long.
BG: да, ме разтресе цяла нощ.

EN: Working double time on the seduction line,
BG: Работно време на двойни реда на прелъстяване,

EN: She was one of a kind,
BG: Тя е една от един вид,

EN: She's just mine all mine,
BG: Тя е просто мина всичко мина,

EN: Wanted no applause,
BG: Исках не аплодисменти,

EN: It's just another cause,
BG: Това е просто още една причина,

EN: Made a meal out of me, and come back for more,
BG: Прави на брашно от мен и да се върне за още,

EN: Had to cool me down,
BG: Трябваше да ме успокои,

EN: To take another round,
BG: Да вземе друг кръг,

EN: Now I'm back in the ring to take another swing
BG: Сега аз съм назад в пръстен да взема друга люлка

EN: But the walls were shaking,
BG: Но стените бяха треперене,

EN: The earth was quaking,
BG: Земята е трус,

EN: My mind was aching,
BG: Болки в съзнанието ми,

EN: And we were making it and you...
BG: И ние бяхме като я и ти...

EN: Shook me all night long,
BG: Ме разтресе цяла нощ,

EN: Yeah you, shook me all night long,
BG: да, ме разтресе цяла нощ,

EN: Knocked me out, I said you
BG: Свали ме, ти каза

EN: Shook me all night long,
BG: Ме разтресе цяла нощ,

EN: Had me shaking and you,
BG: Ми беше разклащане и ти,

EN: Shook me all night long,
BG: Ме разтресе цяла нощ,

EN: Well you shook me,
BG: Ами ти ме, разтресе

EN: Well you shook me...
BG: Ами ти ме разтресе...

EN: You really shook me and YOU!
BG: Вие наистина разтърси ме и ти!

EN: Shook me all night long,
BG: Ме разтресе цяла нощ,

EN: Aaaaahaaaahaaaah You...
BG: Aaaaahaaaahaaaah ви...

EN: Shook me all night long,
BG: Ме разтресе цяла нощ,

EN: Yeah yeah you,
BG: да, да

EN: Shook me all night long,
BG: Ме разтресе цяла нощ,

EN: You really got me and you,
BG: Вие наистина ли ме и ти,

EN: Shook me all night long,
BG: Ме разтресе цяла нощ,

EN: Yeah you shook me,
BG: да ви разтърси ме,

EN: Yeah you shook me,
BG: да ви разтърсимен,

EN: All night long.
BG: Цяла нощ.