Artist: 
Search: 
AC/DC - Shot Down In Flames lyrics (Bulgarian translation). | [Instrumental Introduction]
, (Whoa!) Whoo!
, One-two!
, 
, Out on the town, lookin' for a woman,
,...
03:24
video played 1,021 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

AC/DC - Shot Down In Flames (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Instrumental Introduction]
BG: [Инструментал Въведение]

EN: (Whoa!) Whoo!
BG: (Уау!) Ууу!

EN: One-two!
BG: Сто и втората година!

EN: Out on the town, lookin' for a woman,
BG: Върху града, гледаш за една жена,

EN: Gonna gimmie good love
BG: ще се gimmie добър любов

EN: Anybody wanna hang out with me,
BG: Някой иска да излизаш с мен,

EN: And maybe burn me up?
BG: И може би ме изгорят?

EN: She was standin' alone over by the jukebox,
BG: Тя е standin' сам от джубокс,

EN: Like she's something to sell
BG: Като тя е нещо за продажба

EN: I said, "Baby, what's the goin' price?"
BG: Казах, "Бебе, каква е цената на goin'?"

EN: She told me to go to Hell!
BG: Тя ми каза да отида в ада!

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Shot down in flames!
BG: Свален в пламъци!

EN: Shot down in flames!
BG: Свален в пламъци!

EN: Ain't it a shame,
BG: Не е ли жалко,

EN: To be shot down in flames?!
BG: Да бъде свален в пламъци?!

EN: Singles' bar, got my eye on a honey,
BG: Сингли в Бар, имам око мед,

EN: Hangin' out everywhere
BG: Hangin ' вън навсякъде

EN: She might be straight, she might want my money,
BG: Тя може да прави, тя може да си искам парите,

EN: I really don't care, no!
BG: Наистина не ми пука, не!

EN: Said, "Baby, you're drivin' me crazy!"
BG: Каза, "карам бебе, вие сте голо ме луд!"

EN: Layed it out on the line
BG: Постави я на линията

EN: When a guy with a chip on his shoulder said,
BG: Когато един човек с чип на рамото му каза,

EN: "Toss off, fella'! She's mine!" Oh!
BG: "Събуе, приятелю"! Тя е мой!" О!

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Shot down in flames!
BG: Свален в пламъци!

EN: Shot down in flames!
BG: Свален в пламъци!

EN: Ain't it a shame, yeah,
BG: Не е ли жалко, да,

EN: To be shot down in flames?!
BG: Да бъде свален в пламъци?!

EN: Hey you! Angus!
BG: Ей ти! Ангъс!

EN: Shoot me!
BG: Ме застреля!

EN: Shoot!
BG: Стреля!

EN: [Instrumental Intremission]
BG: [Инструментал Intremission]

EN: That's nice!
BG: Това е хубаво!

EN: Whoo!
BG: Ууу!

EN: Uh! Uh! Uh!
BG: Ъ! Ъ! Ъ!

EN: Whoa!
BG: Уау!

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Shot down in flames!
BG: Свален в пламъци!

EN: Shot down in flames!
BG: Свален в пламъци!

EN: Ain't it a shame,
BG: Не е ли жалко,

EN: To be shot down in flames?!
BG: Да бъде свален в пламъци?!

EN: Oh! Shot! Shot down in flames!
BG: О! Изстрел! Свален в пламъци!

EN: Ooh, shot down in flames!
BG: О, свален в пламъци!

EN: Ain't it a shame,
BG: Не е ли жалко,

EN: To be shot down in flames?!
BG: Да бъде свален в пламъци?!

EN: I don't wanna be in pain!
BG: Аз не искам да бъде в болка!

EN: Don't wanna be - shot down in flames!
BG: Не искам да бъде свален в пламъци!

EN: Ohhh!
BG: о!