Artist: 
Search: 
AC/DC - Shake Your Foundations lyrics (Bulgarian translation). | See me leanin' on the bar
, I got my head in a whiskey jar
, Feelin' good 'cos the city's alive
,...
04:21
video played 207 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

AC/DC - Shake Your Foundations (Bulgarian translation) lyrics

EN: See me leanin' on the bar
BG: Виж ме leanin' на лентата

EN: I got my head in a whiskey jar
BG: Аз имам главата ми в уиски буркан

EN: Feelin' good 'cos the city's alive
BG: Чувстваш добре ' cos жив на града

EN: I'm gettin' ready to rock and jive
BG: Аз съм getting "готов да рок и дразня

EN: I get up slide across the floor
BG: Аз ставам слайд по пода

EN: You wanna come I'll meet you at the door
BG: Искате да дойде ще ви посрещне на вратата

EN: No one can stop us 'cos we're feelin' too right
BG: Никой не може да ни спре ' cos сме чувстваш прекалено точно

EN: We're gonna steal our way around tonight
BG: Ние ще открадне пътя около тази вечер

EN: [CHORUS:]
BG: [ПРИПЕВ:]

EN: Aye, Aye, Oh, SHAKE YOUR FOUNDATIONS
BG: Ай, Ай о, РАЗКЛАЩА си ФОНДАЦИИ

EN: Aye, Aye, Oh, SHAKE it to the floor
BG: Ай Ай, о, РАЗКЛАТЕТЕ го на пода

EN: Aye, Aye, Oh, SHAKE YOUR FOUNDATIONS
BG: Ай, Ай о, РАЗКЛАЩА си ФОНДАЦИИ

EN: Aye, Aye, Oh, SHAKE it
BG: Ай Ай, о, той РАЗКЛАТИ

EN: I was takin' no liberties
BG: Е Takin ' без свободи

EN: She's gettin' hotter off the heat on me
BG: Тя става "hotter от огъня на мен

EN: I was oilin', she was slick
BG: Е oilin', тя е хлъзгав

EN: Lickin' off the sweat on her favorite trick
BG: Lickin' разстояние от потта на нейния любим трик

EN: She cried help me, help me, please
BG: Тя извика помощ ме, Помогни ми, моля

EN: Tame this animal, and help me to breathe
BG: Опитоми това животно и да ми помогне да дишат

EN: I said no, no way, you gotta come with me
BG: Казах не, няма начин, трябва да дойде с мен

EN: all of the way
BG: всички от начина, по който

EN: OK, I'll play
BG: Добре аз ще играя

EN: [REPEAT CHORUS]
BG: [ПРИПЕВ СЕ ПОВТАРЯ]

EN: [REPEAT CHORUS]
BG: [ПРИПЕВ СЕ ПОВТАРЯ]

EN: We had the night, we had the time
BG: Имахме нощта, имахме време

EN: She had the sugar and I had the wine
BG: Тя има захар и аз трябваше вино

EN: Took my hand, shook me to the core
BG: Взе ръката ми, ме разтресе до мозъка на костите

EN: I told her not to touch, but she was coming back for more
BG: Казах й да не се докосват, но тя е се върне за още

EN: You know what for
BG: Знаете ли какво за