Artist: 
Search: 
AC/DC - Riff Raff lyrics (Bulgarian translation). | See it on the television every day
, Hear it on the radio
, It ain't humid but it sure is hot
, Down...
05:24
video played 234 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

AC/DC - Riff Raff (Bulgarian translation) lyrics

EN: See it on the television every day
BG: Го видите по телевизията всеки ден

EN: Hear it on the radio
BG: Го чувам по радиото

EN: It ain't humid but it sure is hot
BG: Не е влажно, но то сигурен е горещо

EN: Down in Mexico
BG: В Мексико

EN: The boy is trying to tell me
BG: Момчето се опитва да ми каже

EN: Near enough to the edge (beginning of the end)
BG: Близо до достатъчно до ръба (началото на края)

EN: Say they've all been there
BG: Казват, те са били там

EN: Too late my friend
BG: Твърде късно мой приятел

EN: CHORUS:
BG: ПРИПЕВ:

EN: Riff raff
BG: Риф raff

EN: Always good for a laugh (ha ha ha)
BG: Винаги е добре за смях (ха ха ха)

EN: Riff raff
BG: Риф raff

EN: Go on, laugh yourself in half
BG: Хайде, смея себе си в половината

EN: (Smile awhile)
BG: (Усмивка известно време)

EN: Now I'm the kind of guy who keeps his big mouth shut
BG: Сега аз съм вид на човек, който държи си голяма устата затворена

EN: Don't bother me
BG: Не ме притеснява

EN: Somebody give me one arm up
BG: Някой да ми даде една ръка

EN: Leave me in misery
BG: Ме остави в мизерия

EN: I've never shot nobody
BG: Никога не съм изстрел никой не

EN: Don't even carry a gun
BG: Не дори носи пистолет

EN: I ain't done nothing wrong
BG: Не се прави нищо лошо

EN: I'm just having fun
BG: Аз съм просто се забавляват

EN: CHORUS
BG: ПРИПЕВ