Artist: 
Search: 
AC/DC - Nervous Shakedown lyrics (Bulgarian translation). | "Freeze", said the man cruisin' the beat
, "You get your hands up and spread your feet"
, "Don't you...
04:28
video played 226 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

AC/DC - Nervous Shakedown (Bulgarian translation) lyrics

EN: "Freeze", said the man cruisin' the beat
BG: "Замразяване", каза мъжът, cruisin' в ритъма

EN: "You get your hands up and spread your feet"
BG: "Ти си ръце и разпространение на краката си"

EN: "Don't you move an inch", I heard him say
BG: "Не можете да преместите един инч", чух го кажа

EN: "Or you'll be doin' time until the judgement day"
BG: "Или ще се правиш" време до Съдният ден "

EN: And he said, "Don't tell me no lies, give me alibis
BG: И той каза, "не ми кажете без лъжи, Дай ми alibis

EN: 'Cause if you cross my path, you'll be doin' life"
BG: Защото ако сте пресичат моя път, ще се правиш "живот"

EN: It's a dirty lie
BG: Това е една мръсна лъжа

EN: CHORUS:
BG: ПРИПЕВ:

EN: It's a shakedown
BG: Това е изнудване

EN: And it's a nervous shakedown
BG: И това е нервен шейкдауна

EN: A nervous shakedown
BG: Нервна шейкдауна

EN: Another nervous shakedown
BG: Друга нервна шейкдауна

EN: It's a shakedown
BG: Това е изнудване

EN: And it's a nervous shakedown
BG: И това е нервен шейкдауна

EN: We got a shakedown
BG: Имаме шейкдауна

EN: Another nervous shakedown
BG: Друга нервна шейкдауна

EN: (It's more like a set-up)
BG: (Това е по-скоро като настройка)

EN: "Take a dime", said the man, "you can make one call
BG: "Вземете стотинка", каза мъжът, "можете да направите един разговор

EN: You got a one-way ticket to the County Hall"
BG: Имаш един еднопосочен билет за кметството"

EN: Well, the judge looked high and I looked low
BG: Е съдията изглеждаше висока и погледнах ниска

EN: And when he smiled at me it was a one-man show
BG: И когато той ми се усмихна в е самостоятелна изложба

EN: He said, "Two to five, the jury decides
BG: Той каза, "две до пет, журито реши

EN: Double parole if you survive"
BG: Двойна условно предсрочно освобождаване, ако оцелее"

EN: It's a dirty lie
BG: Това е една мръсна лъжа

EN: CHORUS
BG: ПРИПЕВ

EN: Law is gonna get you this time
BG: Закон ще да ви този път

EN: And throw away the key
BG: И изхвърлите ключ

EN: CHORUS
BG: ПРИПЕВ

EN: Shake you down, shake you down
BG: Ви се разклаща, ви се разклаща

EN: And it's another shakedown
BG: И това е друг шейкдауна

EN: Well it's a shakedown
BG: Ами това е изнудване

EN: Another nervous shakedown
BG: Друга нервна шейкдауна

EN: Shake you down, shake you down
BG: Ви се разклаща, ви се разклаща

EN: And it's a nervous shakedown
BG: И това е нервен шейкдауна

EN: It's a shakedown
BG: Това е изнудване

EN: It's a shakedown on - you, yes
BG: Това е изнудване на - ви, да