Artist: 
Search: 
AC/DC - Girls Got Rhythm lyrics (Bulgarian translation). | I've been around the world
, I've seen a million girls
, But ain't one of them got
, What my lady...
03:26
video played 227 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

AC/DC - Girls Got Rhythm (Bulgarian translation) lyrics

EN: I've been around the world
BG: Аз съм бил по света

EN: I've seen a million girls
BG: Аз съм виждал един милион момичета

EN: But ain't one of them got
BG: Но не е един от тях

EN: What my lady she's got
BG: Какво ми жена, тя има

EN: She's stealin' the spotlight
BG: Тя е stealin' светлината на прожекторите

EN: Knocks me off my feet
BG: Ме удари извън краката ми

EN: She's enough to start a landslide
BG: Тя е достатъчно, за да започне свлачище

EN: Just a walkin' down the street
BG: Просто Walkin ' надолу по улицата

EN: Wearing dresses so tight
BG: Носят рокли толкова здраво

EN: And looking dynamite
BG: И гледам динамит

EN: I like to pull me out
BG: Обичам да ми извади

EN: No doubt about it can't live without it
BG: Няма съмнение за това не мога да живея без него

EN: CHORUS:
BG: ПРИПЕВ:

EN: The girl's got rhythm
BG: Момичето има ритъм

EN: The girl's got rhythm
BG: Момичето има ритъм

EN: She's got the backseat rhythm
BG: Тя има ритъм на задната седалка

EN: The girl's got rhythm
BG: Момичето има ритъм

EN: She's like a lethal brand
BG: Тя е като смъртоносно марка

EN: Too deep for any man
BG: Прекалено дълбоко за всеки мъж

EN: She gives me first degree
BG: Тя ми дава първа степен

EN: She really satisfies me
BG: Тя наистина ме удовлетворява

EN: Love me till I'm limbless
BG: Обичай ме, докато аз съм змиеподобни

EN: Aching and sore
BG: Болки и болки

EN: Enough to stop a freight train
BG: Достатъчно, за да спре товарен влак

EN: Or start the Third World War
BG: Или започнете на Третата световна война

EN: You know I'm losin' sleep
BG: Вие знаете, аз съм losin' сън

EN: That I'm in too deep
BG: Че аз съм в твърде дълбоко

EN: Like my body needs blood No doubt about it can't live without it
BG: Като тялото ми трябва кръв без съмнение за него не може да живее без нея

EN: CHORUS
BG: ПРИПЕВ

EN: You know she moves like sin
BG: Знаете, че тя се движи като грях

EN: And when she lets me in
BG: И когато тя ми позволява

EN: It's like liquid love
BG: Това е като течен любов

EN: No doubt about it can't live without it
BG: Няма съмнение за това не мога да живея без него

EN: CHORUS
BG: ПРИПЕВ

EN: You know she really got the rhythm
BG: Знаете, че тя наистина има ритъм

EN: She's got the backseat rhythm
BG: Тя има ритъм на задната седалка

EN: Rock 'n' roll rhythm
BG: Рокендрол ритъм

EN: The girl's got rhythm
BG: Момичето има ритъм