Artist: 
Search: 
ABBA - Chiquitita lyrics (Bulgarian translation). | huyuuuChiquitita, tell me what's wrong?huuuuu
, You're enchained by your own sorrow
, In your eyes...
05:26
video played 440 times
added 4 years ago
Reddit

ABBA - Chiquitita (Bulgarian translation) lyrics

EN: huyuuuChiquitita, tell me what's wrong?huuuuu
BG: huyuuuChiquitita, Кажи ми какво не е наред? huuuuu

EN: You're enchained by your own sorrow
BG: Вие сте окования от собствените си скръб

EN: In your eyes there is no hope for tomorrow
BG: В очите няма надежда за утре

EN: How I hate to see you like this
BG: Как мразя да видя като това

EN: There is no way you can deny it
BG: Няма начин можете да го отрече

EN: I can see that you're oh so sad, so quiet
BG: Мога да видя, че сте о толкова тъжно, толкова тихо

EN: Chiquitita, tell me the truth
BG: Chiquitita, Кажи ми истината

EN: I'm a shoulder you can cry on
BG: Аз съм да плаче на рамото

EN: Your best friend, I'm the one you must rely on
BG: Най-добър приятел, аз съм този, който трябва да разчита на

EN: You were always sure of yourself
BG: Винаги са били сигурни в себе си

EN: Now I see you've broken a feather
BG: Сега виждам, че сте нарушили перо

EN: I hope we can patch it up together
BG: Надявам се ние да го закърпят заедно

EN: Chiquitita, you and I know
BG: Chiquitita, ти и аз знаем

EN: How the heartaches come and they go
BG: Как главоболия идват и отиват

EN: And the scars they're leaving
BG: И те сте оставя белези

EN: You'll be dancing once again and the pain will end
BG: Вие ще се надиграват отново и болката ще приключи

EN: You will have no time for grieving
BG: Вие няма да има време за траур

EN: Chiquitita, you and I cry
BG: Chiquitita, ти и аз плача

EN: And the sun is still in the sky and shining above you
BG: И слънцето е все още в небето и блестящ над вас

EN: Let me hear you sing once more like you did before
BG: Нека да чуя да пееш още веднъж, както направи преди

EN: Sing a new song, Chiquitita
BG: Пеят нова песен, Chiquitita

EN: Try once more like you did before
BG: Опитайте още веднъж, както направи преди

EN: Sing a new song, Chiquitita
BG: Пеят нова песен, Chiquitita

EN: So the walls came tumbling down
BG: Така че стени са сринати

EN: And your love's a blown out candle
BG: И любовта си е разпенени вън свещ

EN: All is gone and it seems too hard to handle
BG: Всичко е отишъл и изглежда твърде трудно да се справя

EN: Chiquitita, tell me the truth
BG: Chiquitita, Кажи ми истината

EN: There is no way you can deny it
BG: Няма начин можете да го отрече

EN: I see that you're oh so sad, so quiet
BG: Виждам, че сте о толкова тъжно, толкова тихо

EN: Chiquitita, you and I know
BG: Chiquitita, ти и аз знаем

EN: How the heartaches come and they go
BG: Как главоболия идват и отиват

EN: And the scars they're leaving
BG: И те сте оставя белези

EN: You'll be dancing once again and the pain will end
BG: Вие ще се надиграват отново и болката ще приключи

EN: You will have no time for grieving
BG: Вие няма да има време за траур

EN: Chiquitita, you and I cry
BG: Chiquitita, ти и аз плача

EN: And the sun is still in the sky and shining above you
BG: И слънцето е все още в небето и блестящ над вас

EN: Let me hear you sing once more like you did before
BG: Нека ви чуяПея още веднъж, както направи преди

EN: Sing a new song, Chiquitita
BG: Пеят нова песен, Chiquitita

EN: Try once more like you did before
BG: Опитайте още веднъж, както направи преди

EN: Sing a new song, Chiquitita
BG: Пеят нова песен, Chiquitita

EN: Try once more like you did before
BG: Опитайте още веднъж, както направи преди

EN: Sing a new song, Chiquitita
BG: Пеят нова песен, Chiquitita