Artist: 
Search: 
A Storm Of Light - Tempest lyrics (Bulgarian translation). | CLOUDS OF SMOG
, IN THE MARROW
, SO DEARLY HELD
, THE WIND WILL SWALLOW
, THE FOSSIL AIR
, CORRODES...
04:59
video played 138 times
added 8 years ago
Reddit

A Storm Of Light - Tempest (Bulgarian translation) lyrics

EN: CLOUDS OF SMOG
BG: ОБЛАЦИТЕ НА СМОГ

EN: IN THE MARROW
BG: В МОЗЪК

EN: SO DEARLY HELD
BG: ТОЛКОВА СКЪПО ДЪРЖАНИ

EN: THE WIND WILL SWALLOW
BG: ВЯТЪРЪТ ЩЕ ПОГЪЛНЕ

EN: THE FOSSIL AIR
BG: ИЗКОПАЕМИ ВЪЗДУХА

EN: CORRODES AND BINDS
BG: РАЗЯЖДА И СВЪРЗВА

EN: TEMPESTUOUS BREATH
BG: БУРНО ДЪХ

EN: THE WIND WILL SWALLOW
BG: ВЯТЪРЪТ ЩЕ ПОГЪЛНЕ

EN: across the skies
BG: в небето

EN: rusted rain falls
BG: Валежите са ръждясали

EN: so proudly hailed
BG: така гордо приветстваха

EN: the tempest of man
BG: бурята на човека

EN: FROM SOUTHERN SEAS
BG: ОТ ЮЖНИТЕ МОРЕТА

EN: TO THE POLAR ICE
BG: КЪМ ПОЛЯРНИТЕ ЛЕДОВЕ

EN: SPREADS DISEASE
BG: СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА БОЛЕСТТА

EN: THE WATER WILL RISE
BG: ВОДАТА ЩЕ СЕ ПОВИШИ

EN: THE POISONED SEA
BG: ОТРОВЕН МОРЕ

EN: CORRODES AND BINDS
BG: РАЗЯЖДА И СВЪРЗВА

EN: TEMPESTUOUS HANDS
BG: БУРНО РЪЦЕ

EN: THE WATER WILL RISE
BG: ВОДАТА ЩЕ СЕ ПОВИШИ

EN: across the seas
BG: през морета

EN: crude waves capture
BG: снемане на суров вълни

EN: so proudly hailed
BG: така гордо приветстваха

EN: the tempest of man
BG: бурята на човека

EN: across the land
BG: през земята

EN: chrome soil infects
BG: Chrome почвата заразява

EN: so proudly hailed
BG: така гордо приветстваха

EN: the tempest of man
BG: бурята на човека

EN: FROM THE HIGHEST PEAKS
BG: ОТ НАЙ-ВИСОКИТЕ ВЪРХОВЕ

EN: TO THE LOWEST VALLEYS
BG: ДО НАЙ-НИСКАТА ДОЛИНА

EN: YOUR MOTHERLANDS CRY
BG: ВИК ВИ MOTHERLANDS

EN: IN THE GROUND YOU'LL LIE
BG: В ЗЕМЯТА ЩЕ ЛЪЖЕШ

EN: INFECTED SOIL
BG: ЗАРАЗЕНИ ПОЧВИ

EN: CORRODES AND BINDS
BG: РАЗЯЖДА И СВЪРЗВА

EN: IMPETUOUS HEARTS
BG: УСТРЕМЕН СЪРЦА

EN: IN THE GROUND YOU'LL LIE
BG: В ЗЕМЯТА ЩЕ ЛЪЖЕШ