Artist: 
Search: 
88 - Не Е Случайно lyrics (Chinese translation). | Случи се най-случайно нещо необичайно,
, мъж непознат...
04:41
video played 376 times
added 8 years ago
Reddit

88 - Не Е Случайно (Chinese translation) lyrics

BG: Случи се най-случайно нещо необичайно,
ZH: 事故发生不寻常的东西

BG: мъж непознат ме спря в нощта.
ZH: 陌生男子拦住我在夜里。

BG: Каза ми най-нахално нещо така скандално -
ZH: 他告诉我的最放肆的事所以无耻-

BG: "Искам те тук и сега".
ZH: "我要你的权利在这儿和现在"。

BG: Сваляш ме най-банално, но си сгрешил фатално,
ZH: 带我到最平庸但错了致命

BG: мисля че ти не си наред.
ZH: 我认为你错了。

BG: Бъркаш ме с друга явно, но ще ти кажа бавно -
ZH: 你让我很明显,与另一相混淆,但我会告诉你慢慢地 — —

BG: няма да бъда със теб!
ZH: 我不会和你一起 !

BG: Срещаш ме тук случайно, но е необичайно
ZH: 见我在这里偶然的但这是不寻常

BG: да ми говориш така!
ZH: 那样对我说话 !

BG: Чуй ме добре, отговарям ти НЕ, НЕ, НЕ, НЕ.
ZH: 听我说,我回答你不,不,不,不。

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Случайно ли в нощта до мен се спря,
ZH: 偶尔会在我身边的夜晚停止,

BG: или това е някаква шега?
ZH: 或这是开玩笑吗?

BG: Не зная кой си ти и от къде,
ZH: 我不知道你是谁在什么地方,

BG: но не случайно ще ти кажа не.
ZH: 但我要告诉你没有机会没有。

BG: За първи път те виждам аз сега,
ZH: 第一次,现在我看见你了

BG: за първи път потъпваш с мен така!
ZH: 对于第一次 pot″pvaš 跟我 !

BG: Не зная кой си ти и от къде
ZH: 我不知道你是谁,从哪里

BG: и неслучайно отговарям НЕ!
ZH: 并不令人惊讶的是,回答否 !

BG: Казваш ми най-нахално нещо така банално -
ZH: 你告诉我如此平庸的最放肆的事-

BG: хайде да идем у дома!
ZH: 我们回家吧 !

BG: Бъркаш ме с друга явно,
ZH: 你把我与另一种显然混淆

BG: но ще повторя бавно - няма да стане това!
ZH: 但我将重申,慢慢地它不会发生。

BG: Срещаш ме тук случайно,
ZH: 见我在这里偶然情况下,

BG: но е необичайно да ми говориш така!
ZH: 但它是不寻常,这样对我说话 !

BG: Чуй ме добре, отговарям ти НЕ, НЕ, НЕ, НЕ!
ZH: 听我说,我回答你不,不,不,不!

BG: Припев:
ZH: 合唱:

BG: Случайно ли в нощта до мен се спря,
ZH: 偶尔会在我身边的夜晚停止,

BG: или това е някаква шега?
ZH: 或这是开玩笑吗?

BG: Не зная кой си ти и от къде,
ZH: 我不知道你是谁在什么地方,

BG: но не случайно ще ти кажа не.
ZH: 但我要告诉你没有机会没有。

BG: За първи път те виждам аз сега,
ZH: 第一次,现在我看见你了

BG: за първи път потъпваш с мен така!
ZH: 对于第一次 pot″pvaš 跟我 !

BG: Не зная кой си ти и от къде
ZH: 我不知道你是谁,从哪里

BG: и неслучайно отговарям НЕ
ZH: 并不是答案