Artist: 
Search: 
50 Cent - Talk Is Cheap lyrics (Bulgarian translation). | Ay Ay Ay Ay Ay Ay
, Woohoo Woohoo
, Ay Ay Ay Ay Ay Ay
, Woohoo Woohoo
, 
, I belong with just me...
02:47
video played 1,064 times
added 7 years ago
Reddit

50 Cent - Talk Is Cheap (Bulgarian translation) lyrics

EN: Ay Ay Ay Ay Ay Ay
BG: Ай Ай Ай Ай Ай Ай

EN: Woohoo Woohoo
BG: Woohoo Woohoo

EN: Ay Ay Ay Ay Ay Ay
BG: Ай Ай Ай Ай Ай Ай

EN: Woohoo Woohoo
BG: Woohoo Woohoo

EN: I belong with just me just
BG: Аз само ми принадлежиш само

EN: Watchin TV and I'm always
BG: гледането на телевизия и аз винаги съм

EN: Oh so bored at home
BG: О така скучаят в къщи

EN: I get up I get out drive my car
BG: Ставам аз да изляза карам моята кола

EN: Go out town
BG: Излизат град

EN: Keep on calling but your never around
BG: Държа на повикване но си никога не наоколо

EN: See my friends out tonight
BG: Виж моите приятели тази вечер

EN: Other pieces of life At the club
BG: Други части от живота в клуба

EN: And someone starts a fight
BG: И някой започва борба

EN: Then we get in the car
BG: Тогава ние се в колата

EN: They don't know where you are
BG: Те не знаят къде се намирате

EN: I'm so pissed off
BG: Аз съм толкова ядосан

EN: Always hanging around
BG: Винаги навърта наоколо

EN: I'm so tired
BG: Аз съм толкова уморен

EN: Your fire is so jealous restless
BG: Вашият огън е толкова ревнив неспокоен

EN: That's just me.
BG: Това е само мен.

EN: I'm so crazy lately c'mon just
BG: Аз съм толкова луд напоследък Хайде само

EN: Let it be...
BG: Така да бъде...

EN: Don't make me beg for the things
BG: Не ме моли за нещата, които карат

EN: I need
BG: Имам нужда

EN: You know they say
BG: Знаете, че те казват

EN: When there's a Will there's a Way
BG: Когато има желание има начин

EN: Life are weak.
BG: Живот са слаби.

EN: Talking Cheap
BG: Говори евтини

EN: Ay Ay Ay Ay Ay Ay
BG: Ай Ай Ай Ай Ай Ай

EN: Woohoo Woohoo
BG: Woohoo Woohoo

EN: Now were out on the street
BG: Сега са на улицата

EN: And were sweatin' the beat
BG: И са sweatin' в ритъма

EN: And we move with the traffic and the beat
BG: И ние се движат с в движение и ритъм

EN: I don't care if your jump when
BG: Не ми пука дали ви скочи, когато

EN: Your light
BG: Вашата светлина

EN: Your smoke is the one think
BG: Вашия дим е един мисля

EN: That I need
BG: Че имам нужда

EN: It's so tragic
BG: Тя е толкова трагично

EN: I so many is so jealous restless
BG: Аз толкова много е толкова ревнив неспокоен

EN: That's just me.
BG: Това е само мен.

EN: I'm so crazy lately c'mon just
BG: Аз съм толкова луд напоследък Хайде само

EN: Let it be...
BG: Така да бъде...

EN: Don't make me beg for the things
BG: Не ме моли за нещата, които карат

EN: I need
BG: Имам нужда

EN: You know they say
BG: Знаете, че те казват

EN: When there's a Will there's a Way
BG: Когато има желание има начин

EN: Lifes are weak.
BG: Животи са слаби.

EN: Talking Cheap
BG: Говори евтини

EN: Ay Ay Ay Ay Ay Ay
BG: Ай Ай Ай Ай Ай Ай

EN: Woohoo Woohoo
BG: Woohoo Woohoo

EN: I'm so Tired
BG: Аз съм толкова уморен

EN: Your fire is so jealous restless
BG: Вашият огън е толкова ревнив неспокоен

EN: That's just me.
BG: Това е само мен.

EN: I'm so crazy lately c'mon just
BG: Аз съм толкова луд напоследък Хайде само

EN: Let it be...
BG: Така да бъде...

EN: Don't make me beg for the things
BG: Не да ме моли занеща

EN: I need
BG: Имам нужда

EN: You know they say
BG: Знаете, че те казват

EN: When there's a Will there's a Way
BG: Когато има желание има начин

EN: Lifes are weak.
BG: Животи са слаби.

EN: Talking Cheap
BG: Говори евтини

EN: Ay Ay Ay Ay Ay Ay
BG: Ай Ай Ай Ай Ай Ай

EN: Woohoo Woohoo
BG: Woohoo Woohoo

EN: Ay Ay Ay Ay Ay Ay
BG: Ай Ай Ай Ай Ай Ай

EN: Woohoo Woohoo
BG: Woohoo Woohoo

EN: Talk is Cheap
BG: Беседа е евтин

EN: Ay Ay Ay Ay Ay Ay
BG: Ай Ай Ай Ай Ай Ай

EN: Woohoo Woohoo
BG: Woohoo Woohoo

EN: Ay Ay Ay Ay Ay Ay
BG: Ай Ай Ай Ай Ай Ай

EN: Woohoo Woohoo
BG: Woohoo Woohoo