Artist: 
Search: 
50 Cent - Niggas Be Schemin (feat. Kidd Kidd) (The Big 10 Mixtape) lyrics (Bulgarian translation). | Niggas be scheming .. Off the hook
, I compliment … how they look
, I am about .. In heir dreaming...
04:11
Reddit

50 Cent - Niggas Be Schemin (feat. Kidd Kidd) (The Big 10 Mixtape) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Niggas be scheming .. Off the hook
BG: Негрите се интриги... От куката

EN: I compliment … how they look
BG: Аз комплимент..., как те изглеждат

EN: I am about .. In heir dreaming looking like i wish it would
BG: Аз съм за... В наследник сънувам гледам като иска това би

EN: Try me
BG: Опитайте ме

EN: Niggas be scheming dreaming
BG: Негрите се интриги сънуване

EN: Try me
BG: Опитайте ме

EN: Niggas be scheming dreaming
BG: Негрите се интриги сънуване

EN: Try me
BG: Опитайте ме

EN: Niggas be scheming dreaming
BG: Негрите се интриги сънуване

EN: Mad niggers won’t do me dirty i am fresh out the tube
BG: Луд негри няма да ми направиш мръсни аз съм свеж се на тръбата

EN: You move like a snail you deserve to catch a …
BG: Преместите като охлюв вие заслужавате да хване...

EN: Man i wake up hugging my bitch the one .. To kill not the one that i am with
BG: Човекът се събуждам прегръща ми кучка този... Да убие не тази, която аз съм с

EN: If you all made .. You know shit real think i change on the mice i ain’t trying to see them kill
BG: Ако вие всички направени... Знаеш ли глупости реално мисля, аз промяна на мишки, аз не се опитва да ги убие видите

EN: I told them that’s my cut i won’t … to ..Cause when my thought … i ain’t rapping to them
BG: Казах им, че ми отрязани, аз няма да да...Защото, когато ми мисъл... не рапиране да ги

EN: .. These niggas ain’t .. Ride us i told my niggas give me … suit it up
BG: .. Тези негри не е... Кара ни казах, че моят негрите да ми даде... костюм го

EN: I a looking at the nigger laying off .. Niggas be scheming
BG: Аз гледам в негър, уволнението... Негрите се интриги

EN: Niggas be scheming .. Off the hook
BG: Негрите се интриги... От куката

EN: I compliment … how they look
BG: Аз комплимент..., как те изглеждат

EN: I am about .. In heir dreaming looking like i wish it would
BG: Аз съм за... В наследник сънувам гледам като иска това би

EN: Try me
BG: Опитайте ме

EN: Niggas be scheming dreaming
BG: Негрите се интриги сънуване

EN: Try me
BG: Опитайте ме

EN: Niggas be scheming dreaming
BG: Негрите се интриги сънуване

EN: Try me
BG: Опитайте ме

EN: Niggas be scheming dreaming
BG: Негрите се интриги сънуване

EN: It sounds like a nightmare i graduated for fight
BG: Тя звучи като кошмар Завършил съм за борбата

EN: .. Projects past in the dirt .. Make them feel like the vybe
BG: .. Проектира миналото в мръсотията... Ги да се чувстват като vybe

EN: Got a … diploma .. When i dump it .. For the first 48
BG: Имам... диплома... Когато аз го зареже... За първи 48

EN: Charge for possession i am gonna .. They ain’t got the …fuck that i am gonna set it off
BG: Такса за притежание, аз ще... Те не се получи.. .fuck, че аз ще да я изключите

EN: Picture me coming through i got to walk around with this shit for months
BG: Снимката ми идва чрез аз трябва да ходят наоколо с този shit за месеца

EN: my click …
BG: ми клик...

EN: [Chorus]
BG: [Хора]

EN: Niggas be scheming .. Off the hook
BG: Негрите се интриги... Изключенокука

EN: I compliment … how they look
BG: Аз комплимент..., как те изглеждат

EN: I am about .. In heir dreaming looking like i wish it would
BG: Аз съм за... В наследник сънувам гледам като иска това би

EN: Try me
BG: Опитайте ме

EN: Niggas be scheming dreaming
BG: Негрите се интриги сънуване

EN: Try me
BG: Опитайте ме

EN: Niggas be scheming dreaming
BG: Негрите се интриги сънуване

EN: Try me
BG: Опитайте ме

EN: Niggas be scheming dreaming
BG: Негрите се интриги сънуване