Artist: 
Search: 
50 Cent - Do You Think About Me (feat. Governor) lyrics (Bulgarian translation). | You think about money when you think about me huh,
, thats what my ex, my ex you don’t want to be...
04:02
video played 3,425 times
added 8 years ago
Reddit

50 Cent - Do You Think About Me (feat. Governor) (Bulgarian translation) lyrics

EN: You think about money when you think about me huh,
BG: Мислиш ли, че за парите, когато си мислиш за мен, нали,

EN: thats what my ex, my ex you don’t want to be her,
BG: този какво бившата ми, бившата ми не искам да бъда нея,

EN: she used to have the beemer, now she own a sneaker,
BG: тя се използва за да има beemer, сега тя притежава подлец,

EN: i had her eating lobster now she eating pizza,
BG: Имах я яде омар сега тя яде пица,

EN: i think about easter when I think about Keyshia,
BG: аз мисля за Великден, когато мисля за Keyshia,

EN: shorty stay fly thats why I keep her,
BG: Шорти престой летят този защо аз я пази,

EN: round like the reefer, brown Mona Lisa,
BG: кръг като хладилни, кафяво Мона Лиза

EN: she good if I leave her she got her own visa,
BG: тя добре, ако я оставите тя има собствени виза,

EN: think about them when you about frontin
BG: мисля за тях, когато за Предните

EN: think about stuntin when you think about me,
BG: мисля за stuntin когато си мислиш за мен,

EN: im the boss bentley or the porsche,
BG: аз съм шефа Бентли или Porsche,

EN: overseas jet skis slide across,
BG: отвъдморски джет ски пързалка в,

EN: i love the way you dress,
BG: Обичам начина по който се обличате,

EN: now take it off,
BG: сега го свалиш

EN: put your legs high on my shoulders across,
BG: постави краката си високо на раменете ми в,

EN: Im racing through your mind but you already lost,
BG: Im състезания през ума си, но вече са загубили,

EN: im at the finish line and your the friend of mine,
BG: IM на финалната линия и си на мой приятел,

EN: come on lets ride
BG: дойде, нека се вози

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: every now and then
BG: от време на време

EN: god damn girl we used to be friends
BG: по дяволите момиче сме свикнали да бъдем приятели

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: I think like a hustler,
BG: Мисля, че като мошеник,

EN: im thinking bout a shipment,
BG: IM мислене мач на пратка,

EN: she thinking im haha,
BG: си мисли IM хаха,

EN: so she thinking bout commitment,
BG: така си мисли мач ангажимент,

EN: its like paul Mc Cartney stuck in my head,
BG: си като Пол Mc Cartney остана в главата ми,

EN: fell in love with a b-tch walked away with one leg,
BG: се влюбва в един б-чко си тръгна с един крак,

EN: she aint even have to run to get away with the bread,
BG: тя дори не е трябва да тичам да се измъкне с хляб,

EN: thats some f-cked up sh-t
BG: този някой е-cked се ш-т

EN: think about that kid,
BG: мисля за това дете,

EN: im thinking what this b-tch thinking when she take me to court,
BG: IM мислене какво е това б-TCH мислене, когато тя ме заведе в съда

EN: i pay my child support, what the f-ck she want,
BG: Аз плащам издръжка за дете, какво е-СК иска тя,

EN: this relationship, shit its too much for me,
BG: тази връзка, по дяволите си твърде много за мен,

EN: i wanna f-ck your friends and live comfortably
BG: Искам да е-СК на приятелите си и да живеят комфортно

EN: she wanna shine and blow minds on shopping sprees,
BG: тя иска да блесне и да взриви съзнанието на търговски sprees,

EN: she should have what she wants just not for me,
BG: тя трябва да има това, което тя просто не иска за мен,

EN: im thinking bout my future she part of my past,
BG: IM мислене мач моето бъдеще тя част от моето минало,

EN: she don’t care bout me she just want some cash,
BG: тя не се грижи мач мен тя просто искат малко пари,

EN: im thinking damn girl, we used to be friends,
BG: IM мислене по дяволите момиче, сме свикнали да бъдем приятели,

EN: how did sh-t become all about m’s
BG: как ш-т стане всичко за М

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: every now and then
BG: от време на време

EN: god damn girl we used to be friends
BG: по дяволите момиче сме свикнали да бъдем приятели

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: do you think about me,
BG: мислите за мен,

EN: i know you think about me,
BG: Знам, че мислиш за мен,

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: just a lil bit
BG: само по едно малко, малко

EN: I know you think about me,
BG: Знам, че мислиш за мен,

EN: you were so special to me
BG: Ти беше толкова специален за мен

EN: do you think about me
BG: мислите за мен