Artist: 
Search: 
3OH!3 - Don't Trust Me lyrics (Bulgarian translation). | Black dress with the tights underneath
, I got the breath of a last ciggarette on my teeth
, And...
03:37
video played 1,265 times
added 7 years ago
Reddit

3OH!3 - Don't Trust Me (Bulgarian translation) lyrics

EN: Black dress with the tights underneath
BG: Черна рокля с чорапогащник под

EN: I got the breath of a last ciggarette on my teeth
BG: Аз имам дъх на последния ciggarette на зъбите ми

EN: And she's an actress(actress)
BG: И тя е actress(actress)

EN: But she ain't got no need
BG: Но тя не е необходимо

EN: She's got money from her parents
BG: Тя има имам пари от родителите си

EN: in a trust fund back east.
BG: в доверителен фонд, обратно на изток.

EN: T, T, T, Tongues always pressed to your cheeks,
BG: T, T, T, езици винаги натискане на бузите,

EN: Well my tongue is on the inside of some other girls teeth.
BG: Ами езика ми е от вътрешната страна на някои други момичета зъби.

EN: T, T, Tell your boyfriend if he says he's got beef,
BG: T, T, кажете ако той казва, че имаш говеждо,

EN: That I'm a vegetarian and I ain't fuckin scared of him.
BG: Че аз съм вегетарианец и не е шибан уплашени от него.

EN: She wants to touch me, woo hoo.
BG: Тя иска да ме докосне, Йо.

EN: She wants to love me, woo hoo.
BG: Тя иска да ме обичаш, Йо.

EN: She'll never leave me, woo hoo, woo hoo, oh oh, oh.
BG: Тя никога не ще ме остави, Йо, Йо, о о, о.

EN: Don't trust Her, Never trust her, Won't trust Her, won't trust me.[x2]
BG: Не я доверие, никога не я доверие, няма да се довери, няма да ми доверие.[x 2]

EN: X's on the back of your hands,
BG: Х на гърба на ръцете си,

EN: Wash them in the bathroom to drink like the bands,
BG: Измийте ги в банята да се пие като ленти,

EN: And the setlist (setlist) you stole off the stage,
BG: И сетлиста (сет) открадна от сцената,

EN: Has red and purple lipstick all over the page.
BG: Има червено и лилаво червило цялата страница.

EN: B, B, B, Bruises cover your arms,
BG: B, B, B, синини покриват ръцете си,

EN: Shaking in the fingers with a bottle in your palm.
BG: Разклащане в пръстите на ръцете с бутилка в дланта си.

EN: And the best is (best is), no one knows who you are.
BG: И най-добре е (най-добре е), никой не знае кой сте.

EN: Just another girl, alone at the bar.
BG: Просто друго момиче, сам на бара.

EN: She wants to touch me, woo hoo.
BG: Тя иска да ме докосне, Йо.

EN: She wants to love me, woo hoo.
BG: Тя иска да ме обичаш, Йо.

EN: She'll never leave me woo hoo, woo hoo, oh oh, oh.
BG: Тя никога не ще ме оставиш Йо, Йо, о о, о.

EN: Don't trust her, Never trust her, Won't trust her, won't trust me.[x2]
BG: Не я доверие, никога не я доверие, няма да се довери, няма да ми доверие.[x 2]

EN: Shush girl, Shut your lips.
BG: Шт през момиче, затвори устните си.

EN: Sh-sh-shut your lips and talk with your hips.
BG: Ш ш затвори устните и разговори с бедрата си.

EN: I said,
BG: Казах

EN: Shush girl, Shut your lips.
BG: Шт през момиче, затвори устните си.

EN: Sh-sh-shut your lips and talk with your hips.
BG: Ш ш затвори устните и разговори с бедрата си.

EN: I said,
BG: Казах

EN: Shush girl, Shut your lips.
BG: Shush момиче, Затваряй сиустни.

EN: Sh-sh-shut your lips and talk with your hips.
BG: Ш ш затвори устните и разговори с бедрата си.

EN: I said,
BG: Казах

EN: Woo hoo, woo hoo, woo hoo, oh oh.
BG: Йо, Йо, Йо, о о.

EN: Woo hoo, woo hoo, woo hoo.
BG: Йо, Йо, Йо.

EN: She wants to touch me, woo hoo.
BG: Тя иска да ме докосне, Йо.

EN: She wants to love me, woo hoo.
BG: Тя иска да ме обичаш, Йо.

EN: She'll never leave me woo hoo, woo hoo, oh oh, oh.
BG: Тя никога не ще ме оставиш Йо, Йо, о о, о.

EN: Don't trust her, Never trust her, Won't trust her, won't trust me.[x2]
BG: Не я доверие, никога не я доверие, няма да се довери, няма да ми доверие.[x 2]