Artist: 
Search: 
3 Quarters Dead - The Unknown lyrics (Bulgarian translation). | Im laying here inside my bed,
, Im counting sheep--but still no sleep,
, I miss your fingers in my...
05:05
video played 143 times
added 7 years ago
Reddit

3 Quarters Dead - The Unknown (Bulgarian translation) lyrics

EN: Im laying here inside my bed,
BG: Im относно тук вътре в леглото си,

EN: Im counting sheep--but still no sleep,
BG: Im преброяване овцата, но все още не спи,

EN: I miss your fingers in my head,
BG: Липсва ми пръстите си в главата ми,

EN: Enticing me, your all that i need,
BG: Мен, си всички, че имам нужда, съблазнителен

EN: When your gone, it feels like hell.
BG: Когато си отиде, тя се чувства като в ада.

EN: I know I was wrong it was you I failed.
BG: Знам, че съм сгрешил, беше ти аз не успя.

EN: And now theres a darkness upon me, I exhale.
BG: И сега там тъмнина на мене, аз издишайте.

EN: (chorus)
BG: (припев)

EN: I stand against the wind, and I'm holding onto you...
BG: Стоя срещу вятъра, и аз съм стопанството към вас...

EN: Cause I, I don't wanna fall into Unknown..alone...
BG: Защото аз, аз не искам да не попаднат в непознатото...сам...

EN: You whisper softly inside my head, inside my dreams
BG: Шепот тихо в главата ми, в моите мечти

EN: --our loves not dead,the world still turns while I can't sleep,
BG: --ни обича не е мъртъв, светът все още оказва докато аз не мога да спя,

EN: and I've been denied just who I need.
BG: и аз съм бил отказан само който имам нужда.

EN: And in this hell, I know myself---been tested and failed and I need your help.
BG: И в този АД, аз познавам себе си---били тествани и не сполучвам и аз нужда от вашата помощ.

EN: I need you to come here and save me...from myself.
BG: Имам нужда да дойде тук и да запишете me... от себе си.

EN: (chorus)
BG: (припев)

EN: I stand against the wind, and I'm holding onto you...
BG: Стоя срещу вятъра, и аз съм стопанството към вас...

EN: Cause I, I don't wanna fall into Unknown..alone...
BG: Защото аз, аз не искам да не попаднат в непознатото...сам...

EN: I don't wanna fall...into unknown....no , not alone --again.
BG: Аз не искам да падне... в неизвестен... не, не сам--отново.

EN: No, not alone.
BG: Не, не сам.

EN: Hear me, Feel me...Save me from me.
BG: Да ме чуе, ме да се чувствам...Спаси ме от мен.

EN: Hear me, Heal me...Save me...
BG: Да ме чуе, ме излекува...Спаси ме...

EN: I stand against the wind, and I'm holding onto you...
BG: Стоя срещу вятъра, и аз съм стопанството към вас...

EN: Cause I, I don't wanna fall into Unknown..alone...
BG: Защото аз, аз не искам да не попаднат в непознатото...сам...

EN: I stand against the wind, and I'm holding onto you...
BG: Стоя срещу вятъра, и аз съм стопанството към вас...

EN: Cause I, I don't wanna fall into Unknown..alone...
BG: Защото аз, аз не искам да не попаднат в непознатото...сам...

  • 3 QUARTERS DEAD LYRICS