Artist: 
Search: 
2Pac - Trapped lyrics (Bulgarian translation). | You know they got me trapped in this prison of seclusion
, Happiness, living on tha streets is a...
04:44
video played 177 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Trapped (Bulgarian translation) lyrics

EN: You know they got me trapped in this prison of seclusion
BG: Знаете, че те ме в капан в този затвор на изолация

EN: Happiness, living on tha streets is a delusion
BG: Щастието, живеещи на улици THA е заблуда

EN: Even a smooth criminal one day must get caught
BG: Дори и плавен наказателното един ден трябва да хванат

EN: Shot up or shot down with tha bullet that he bought
BG: Изстрел нагоре или свален с THA куршум, че е купил

EN: Nine millimeter kickin' thinking about what tha streets do
BG: Девет милиметра Kickin 'мисля за това, което правя THA улици

EN: to me
BG: за мен

EN: Cause they never talk peace in tha black community
BG: Защото те никога не говори мир в THA черното общество

EN: All we know is violence, do tha job in silence
BG: Всичко, което знаем е насилие, не THA работа в тишината

EN: Walk tha city streets like a rat pack of tyrants
BG: Разходка улиците THA град като плъх опаковка от тирани

EN: Too many brothers daily heading for tha big penn
BG: Прекалено много братя ежедневно позиция за THA големи Пен

EN: Niggas commin' out worse offthan when they went in
BG: посочени по-лошо Негрите commin'offthan когато влязоха в

EN: Over tha years I done alot of growin' up
BG: Над THA години съм направил много за да израснеш'се

EN: Getten drunk thrown' up
BG: Getten пиян хвърлен'се

EN: Cuffed up
BG: Белезници се

EN: Then I said I had enough
BG: Тогава казах, че е достатъчно

EN: There must be another route, way out
BG: Трябва да има друг път, изход

EN: To money and fame, I changed my name
BG: За парите и славата, промених името ми

EN: And played a different game
BG: И изигра различна игра

EN: Tired of being trapped in this vicious cycle
BG: Уморихте ли се като в капан в този порочен кръг

EN: If one more cop harrasses me I just might go psycho
BG: Ако още един полицай ме тормоз аз просто може да отиде психо

EN: And when I gettem
BG: И когато gettem

EN: I'll hittem with tha bum rush
BG: Ще hittem с бърза THA скитник

EN: Only a lunatic would like to see his skull crushed
BG: Само луд би искал да види черепа му смачкани

EN: Yo, if your smart you'll really let me go 'G'
BG: Ей, ако си умен наистина ще ме пусна'G"

EN: But keep me cooped up in this ghetto and catch tha uzi
BG: Но да ме cooped в този гетото и улова THA Узи

EN: They got me trapped....
BG: Те ме в капан ....

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: (Uh uh, they can't keep tha black man down)
BG: (Ъ-ъ-ъ, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: They got me trapped
BG: Те ме в капан

EN: (Naw, they can't keep tha black man down)
BG: (Сега, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: Trapped
BG: Капан

EN: (Uh uh, they can't keep tha black man down)
BG: (Ъ-ъ-ъ, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: Trapped
BG: Капан

EN: (Naw, they can't keep tha black man down)
BG: (Сега, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: They got me trapped
BG: Те ме в капан

EN: Can barely walk tha city streets
BG: едва да се разхождате градски улици THA

EN: Without a cop harrassing me, searching me
BG: Без полицаи ме тормозят, ме търси

EN: Then asking my identity
BG: След това иска моята идентичност

EN: Hands up, throw me up against tha wall
BG: Горе ръцете, ме хвърли срещу THA стена

EN: Didn't do a thing at all
BG: Не правите нищо на всички

EN: I'm tellen you one day these suckers gotta fall
BG: Аз съм ти tellen едноден тези нещастници трябва да попадат

EN: Cuffed up throw me on tha concrete
BG: Белезници до ме хвърли на THA бетон

EN: Coppers try to kill me
BG: Ченгета се опита да ме убие

EN: But they didn't know this was tha wrong street
BG: Но те не знаят това е THA неправилно улицата

EN: Bang bang, down another casualty
BG: Взрив взрива, надолу друг произшествие

EN: But it's a cop who's shot there's brutality
BG: Но това е полицай, който е заснет има насилие

EN: Who do you blame?
BG: Кой си виновен?

EN: It's a shame because tha mans slain
BG: Това е срамота, защото THA Ман убит

EN: He got caught in tha chains of his own game
BG: Той попадна в THA вериги от собствената му игра

EN: How can I feel guilty after all tha things they did to me
BG: Как мога да се чувстват виновни, след като всички THA неща, които направи с мен

EN: Sweated me, hunted me
BG: Зле платен, като ме ловуват

EN: Trapped in my own community
BG: Хванати в капана на собствените си общност

EN: One day i'm gonna bust
BG: Един ден аз ще бюст

EN: Blow up on this society
BG: Насолявам на това общество

EN: Why did ya lie to me ?
BG: Защо ти да ме лъжеш?

EN: I couldn't find a trace of equality
BG: Не мога да намеря и следа от равенството

EN: Work me like a slave while they laid back
BG: Работа ми като роб, докато те положена назад

EN: Homie don't play that
BG: Homie не играят, че

EN: It's time I lett'em suffer tha payback
BG: Това е път, когато lett'em страдат изплащане THA

EN: I'm tryin to avoid physical contact
BG: Аз се опитвам да се избягват физически контакт

EN: I can't hold back, it's time to attack jack
BG: Не мога да попречил, че е време за атака жак

EN: They got me trapped
BG: Те ме в капан

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: (Uh uh, they can't keep tha black man down)
BG: (Ъ-ъ-ъ, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: You know they got me trapped
BG: Знаете, че те ме в капан

EN: (Naw, they can't keep tha black man down)
BG: (Сега, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: Trapped
BG: Капан

EN: (uh uh, they can't keep tha black man down)
BG: (Ъ-ъ-ъ, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: You know they got me trapped
BG: Знаете, че те ме в капан

EN: (Naw, they can't keep tha black man down)
BG: (Сега, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: Now i'm trapped and want to find a getaway
BG: Сега съм в капан и иска да намери бягство

EN: All I need is a 'G' and somewhere safe to stay
BG: Всичко, което трябва, е'G" и безопасно място за разглеждане на града

EN: Can't use tha phone
BG: Не можете да използвате телефона THA

EN: Cause i'm sure someone is tappin in
BG: Защото аз съм сигурен, че някой е Tappin в

EN: Did it before
BG: Знаех го, преди да

EN: Ain't scared to use my gat again
BG: Не е страх да използвам отиде отново

EN: I look back at hindsite the fight was irrelevant
BG: Когато погледна назад в hindsite борбата е без значение

EN: But now he's tha devils friend
BG: Но сега той е THA дяволи приятел

EN: Too late to be tellin' him
BG: Твърде късно, за да се казвам го

EN: He shot first and i'll be damned if I run away
BG: Той стреля първо и аз ще се пукна, ако избягам

EN: Homie is done away I should of put my gun away
BG: Homie е премахната че трябва да си сложа на пистолета

EN: I wasn't thinkin' all I heard was tha ridicule
BG: Не бях тъжна, всичко, което чух беше THA подигравка

EN: Girlies was laughin', Tup sayin "Damn homies is dissin you"
BG: Girlies е laughin', ТСУ казвам" По дяволите приятел е dissin вас'

EN: I fired my weapon
BG: Стрелях моето оръжие

EN: Started steppin' in tha hurricane
BG: Започната Steppin в THA ураган

EN: I got shot so I dropped
BG: Имам снимка, така че спада

EN: Feelin' a burst of pain
BG: Чувствам'на разрушаване на болката

EN: Got to my feet
BG: Трябва да нозете ми

EN: Couldn't see nothin' but bloody blood
BG: Не може да се види нищо, но кървава кръвта

EN: Now i'm a fugitive to be hunted like a murderer
BG: Сега съм беглец да се ловуват като убиец

EN: Ran through an alley
BG: Ран през една алея

EN: Still lookin' for my getaway
BG: Все още търся си бягство

EN: Coppers said Freeze, or you'll be dead today
BG: Ченгета каза Freeze, или ще умрете днес

EN: Trapped in a corner
BG: Капан в ъгъла

EN: Dark and I couldn't see tha light
BG: Тъмно и не можех да видя светлината THA

EN: Thoughts in my mind was tha nine and a better life
BG: Мислите в главата ми е THA девет и по-добър живот

EN: What do I do ?
BG: Какво да правя?

EN: Live my life in a prison cell
BG: Живея живота си в затвора

EN: I'd rather die than be trapped in a living hell
BG: Предпочитам да умра, отколкото да се задържат в истински кошмар

EN: They got me trapped
BG: Те ме в капан

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: (Uh uh, they can't keep tha black man down)
BG: (Ъ-ъ-ъ, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: They got me trapped
BG: Те ме в капан

EN: (Naw, they can't keep tha black man down)
BG: (Сега, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: Trapped
BG: Капан

EN: (uh uh, they can't keep tha black man down)
BG: (Ъ-ъ-ъ, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: You know they got me trapped
BG: Знаете, че те ме в капан

EN: (Naw, they can't keep tha black man down)
BG: (Сега, те не могат да държат THA черния човек ниско)

EN: Trapped
BG: Капан