Artist: 
Search: 
2Pac - Thug Nature lyrics (Bulgarian translation). | One, two
, 
, To a nigga nature
, 
, Hehe
, 
, 
, 
, [Verse 1]
, 
, 
, No need to cry now, go wipe...
04:20
video played 79 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Thug Nature (Bulgarian translation) lyrics

EN: One, two
BG: Едно, две

EN: To a nigga nature
BG: За един негър характер

EN: Hehe
BG: Hehe

EN: [Verse 1]
BG: [Куплет 1]

EN: No need to cry now, go wipe your tears
BG: Няма нужда да плача сега, проверете избърше сълзите

EN: Be a woman, why you actin' surprised?
BG: Бъди жена, защо се преструваш, изненадан?

EN: You showed the bullshit; commin' fake hair
BG: Ти показа глупости; фалшиви косата commin'

EN: fake nails, fake eyes too
BG: фалшиви нокти, фалшиви очи твърде

EN: So why you bound to fuck wit fake guys too
BG: Така че, защо сте длъжни да чукаш момчета остроумие фалшиви твърде

EN: Aint nothin' hard about it
BG: Не е нищо трудно за него

EN: Why you lookin' sad, should'a though about it
BG: Защо гледаш тъжно, should'a че за него

EN: Say you learn, i truly doubt it
BG: Да речем, че се учи, аз наистина се съмнявам

EN: I guess you got a problem with affection, kinda loose with the love
BG: Предполагам, че имаш проблем с обич, доста хлабав с любовта

EN: Gettin' freaky with the thug niggaz up in the club
BG: Взимам странно с гангстер негри се в клуба

EN: Ask to buy you a drink, you holla Don Perione (spellin?)
BG: Поискайте да ви купи питие, можете Holla Дон Perione (spellin?)

EN: Knowin' I'm a cash dealer, still I, remain calm
BG: Да знаеш, аз съм в брой дилър, все пак, да запазите спокойствие

EN: Let you chill with me
BG: Нека ви хлад с мен

EN: Plus you was smilin' 'til the bill miss me
BG: Плюс това си ти се усмихваш'по-рано от сметката ми липсваш

EN: That's what you get for trynna dick me
BG: Това е, което получавате за trynna ми пишка

EN: Missed me with that "buy me this, buy me that"- syndrome shit
BG: Пропуснати с мен, че'купи ми това, че ме купи" - синдром на глупости

EN: Bitch get a job if you wanna be rich
BG: Кучка си намеря работа, ако искате да си богат

EN: Gettin' mad 'cuz i cursed and i screamed i hate'cha
BG: Взимам'луда" Защото аз прокълнат и аз изкрещя и hate'cha

EN: Introduced you to a nigga nature, feel me
BG: Представен ви един негър характер, ме да се чувствам

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [Verse 2]
BG: [Стих 2]

EN: Probably too nice at first
BG: Може би прекалено хубаво на първо

EN: I lettin' you kiss where it hurts
BG: Аз lettin'те целуна, където боли

EN: Me and you gettin' busy, slangin' dick in the dirt
BG: Аз и ти почваш'зает, slangin" пишка в мръсотия

EN: Met you at a pool party it was cool to kick it
BG: Вие се срещнаха на басейн страна, че е готино да я ритнете

EN: See us, toungkissin', you was trouly with it
BG: Вижте ни, toungkissin', беше ти trouly с него

EN: Little Exstacy, Hennesey, mix with me
BG: Малко Exstacy, Hennesey, разбърква се с мен

EN: Picture me pray for pussy when the dick's for free
BG: Картината ми се моли за котенце, когато пишка е безплатно

EN: Hey now, where my niggaz at? Tell these hoes
BG: Ей сега, когато негри ми бе? Кажете на тези мотики

EN: Before I pay; I jerk off, word to Moses
BG: Преди да плащам, аз мастурбираш, думата на Моисей

EN: Visions of you sittin' there sweaty and wet
BG: Visions от вас седеше там потни и мокри

EN: Pointin' at the places that you want me to hit
BG: Pointin'в местата, които искат да се удари

EN: Give me room all up in the room, call the cops
BG: Дай ми стая всички в стаята, обадете се на ченгета

EN: Nigga, hit them walls til the bastard drop
BG: Nigga, ги удари стената докато копелето спад

EN: Label me: Makaveli - Thug Nigga with pipe
BG: Издател мен: Makaveli - Thug Nigga с тръба

EN: Livin' life as a Rock Star friday nights
BG: Livin 'живот като нощи Rock Star петък

EN: Make money, get pussy
BG: Правете пари, се котенце

EN: Always keep a pager, cell-phone in the ride
BG: Винаги пазете пейджър, клетъчни телефони в надпреварата

EN: To complete my Nature now!
BG: За да завърша природата се сега!

EN: [Chorus] (That's a nigga nature!)
BG: [Припев] (Това е един негър природата!)

EN: [Verse 3]
BG: [Стих 3]

EN: Started as a seed from the semen
BG: Започнал като семена от сперма

EN: Straight outta Papa's nuts, lustin' for creamin'
BG: Straight Outta Папа ядки, lustin за creamin'

EN: Bitches wit big butts, curves make a nigga cry, tits and shit
BG: Bitches остроумие големи бъчви, криви се един негър вика, цици и лайна

EN: When I'm locked down beggin' you for porno fleeks
BG: Когато съм заключен моля ви за порно fleeks

EN: Sneak weed in, helped a nigga passed the time
BG: Sneak трева в, помогна един негър преминали време

EN: With my name tattoo'd so that ass is mine
BG: С моето име tattoo'd, така че задника е мой

EN: Tell everybody; 'Pac put it down for good
BG: Кажете на всеки,'Пак я оставя за добро

EN: A local legend through the whole hood
BG: А местна легенда през целия качулка

EN: Follow me, I got a gun on me
BG: Следвайте ме, аз имам пистолет на мен

EN: Goin' for nun on the run baby
BG: Goin 'за монахиня в бяг бебе

EN: You know a nigga need some, is my son crazy?
BG: Знаеш ли един негър нужда някои от тях, е синът ми луд ли си?

EN: Why I cry, when i be thuggin' til i die
BG: Защо плачеш, когато аз се докато не крадец да умре

EN: Picture of nigga in heaven high, of weed I fly
BG: Картина на негър в небето високо, на трева летя

EN: Got me missin' dead homies with the phonies that died
BG: Хвана ме мъртъв липсваш'приятел с phonies, които са умрели

EN: Hit the weed and hope it get me high
BG: Хит на трева и се надявам, че ме високо

EN: Dear God, understand my ways, livin' major
BG: Мили Боже, разберат моите пътища, живея големи

EN: Blessed with a thug's heart
BG: Благословен с сърцето бандит е

EN: In a realla nigga nature!
BG: В природата realla негър!

EN: [Chorus x2] (That's a nigga nature!)
BG: [Припев x2] (Това е един негър природата!)

EN: (Just be a nigga nation)
BG: (Само не една нация негро)

EN: (It ain't my fault, that's a nigga nature)
BG: (Това не е моя вина, това е един негър характер)

EN: (A nigga nature)
BG: (А негър характер)