Artist: 
Search: 
2Pac - The Sun & The Moon lyrics (Bulgarian translation). | Daniel broke the king's decree,
, Peter stepped from the ship to the sea
, there was hope for Job...
01:55
video played 142 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - The Sun & The Moon (Bulgarian translation) lyrics

EN: Daniel broke the king's decree,
BG: Даниел счупи кралския указ,

EN: Peter stepped from the ship to the sea
BG: Петър излезе от кораба до морето

EN: there was hope for Job like a cut down tree,
BG: нямаше надежда за работа като отсече дърво,

EN: I hope that there's such hope for me
BG: Надявам се, че има такава надежда за мен

EN: dust be on my mind's conceptions
BG: прах се на моя ум концепции

EN: and anything I thought I knew
BG: и нещо мислех, че знаех

EN: each word of my lips' description,
BG: всяка дума на устните ми описание,

EN: and on all that I compare to You
BG: и на всичко, което аз се сравни с ви

EN: [the preference of the sun was
BG: [предпочитанията на слънцето е

EN: to the south side of the farm
BG: от южната страна на земеделското стопанство

EN: I planted to the north in a terra-cotta pot
BG: Аз засадени на север в гювече-теракота

EN: blind as I'd become, I used to wonder where you are-
BG: сляпо, както аз ще стане, използвах да се чудя къде сте-

EN: these days I can't find where you're not!]
BG: тези дни не мога да намеря къде сте не!]

EN: mine's been a yard carefully surgace level tended
BG: мина е бил двор внимателно surgace ниво с тенденция

EN: foxes burrowed underground
BG: лисици burrowed под земята

EN: my gardening so highly self-recommended,
BG: Моят градинарство толкова силно самостоятелно се препоръчва,

EN: what could I have done but let you down?
BG: Какво може да имам p.p. от do но ви разочарова?

EN: the sun and the moon,
BG: Слънцето и Луната,

EN: I want to see both worlds as One!
BG: Искам да видите двата свята като един!

EN: mine's been a vivid story, dimly remembered
BG: мина е била жива история, неясно си спомни

EN: and by the hundredth time it's told, halfway true
BG: и от стотен път го е казал, наполовина истина

EN: of bad behavior well engendered
BG: на лошо поведение и породени

EN: what good is each good thing we think we do?
BG: Какво е всяко добро нещо, мислим, че правим?

EN: [find a friend and stay close and with a melting heart
BG: [намери приятел и ще остане близо и с топене сърце

EN: tell them whatever you're most ashamed of-
BG: Кажи им каквото сте най-срамувам от-

EN: our parents have made so many mistakes,
BG: нашите родители са направили толкова много грешки,

EN: but may we forgive them and forgive ourselves]
BG: но може да прости им и себе си простя]

EN: the sun and the moon are my Father's eyes (x1,000)
BG: Слънцето и Луната са баща ми на очите (x 1, 000)