Artist: 
Search: 
2Pac - The Fear In The Heart Of A Man lyrics (Bulgarian translation). | [Q-Tip]
, One two..
, Dedicated, dedicated..
, Yo I remember, it musta been about, ninety-one,...
04:15
video played 181 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - The Fear In The Heart Of A Man (Bulgarian translation) lyrics

EN: [Q-Tip]
BG: [Клечка]

EN: One two..
BG: Една две...

EN: Dedicated, dedicated..
BG: Посветен, посветен...

EN: Yo I remember, it musta been about, ninety-one, ninety-two
BG: Ей аз помня, той musta е около, деветдесет-един, деветдесет и две

EN: Somethin like that..
BG: Нещо подобно...

EN: We had did a show, in San Fran', and 'Pac ran up on stage with us
BG: Направихме е шоу, в Сан Фран ", и" Pac изтича на сцената с нас

EN: We was doin "Check the Rhime"
BG: Ние е правиш "Проверка Rhime"

EN: And after he got up with us, went to the back
BG: И след като имам нагоре с нас, отива в гърба

EN: and he asked me if I saw "Juice" - figure it just came out
BG: и той ме помоли, ако аз видях "Сок" - фигура, той просто дойде

EN: I remember givin him love
BG: Спомням си го дава любов

EN: We always had that respect for each other heh, y'knahmsayin?
BG: Ние винаги е това отношение за всяка друга Хе, y'knahmsayin?

EN: I guess uh.. we was enjoined kinda on the same path of truth
BG: Предполагам, че ъ... Ние е enjoined доста по същия път на истината

EN: Or whatever whatever
BG: Или каквото и каквото и да

EN: But he still here though
BG: Но той все още тук, че

EN: I know uhm ahh ahh ahh ahh ahh I know it, y'knahmsayin?
BG: Знам, че uhm ААА ААА ААА ААА ААА аз го знам, y'knahmsayin?

EN: I feel him right here
BG: Аз го чувствам точно тук

EN: Yeah, I just feel him right here
BG: да, чувствам го тук

EN: Hah, hmm, I just feel him right here
BG: Ха Хм, чувствам го тук

EN: Huh, I'ma take my time, I'ma do this joint
BG: Нали аз съм да ми време, аз правя това съвместно

EN: Ha ha ha, ha ha
BG: Ха ха ха, ха ха

EN: The fear, in the heart, of a man
BG: Страх, в сърцето на един мъж

EN: Dedicated to my heart, my ha-ha-heart
BG: Посветен на сърцето ми, ха ха-сърцето ми

EN: The fear, in the heart, of a man
BG: Страх, в сърцето на един мъж

EN: Dedicated to my heart..
BG: Посветен на сърцето ми...

EN: Against an attacker, I will boldly take my stand
BG: Срещу нападателя смело ще вземат ми стойка

EN: because my heart will show, fear for no man
BG: защото сърцето ми ще покаже, страх за никой

EN: Before a broken heart, I run with fright
BG: Преди едно разбито сърце аз тичам с уплаха

EN: scared to be blind in the vulnerable night
BG: уплашен да се слепи в уязвимите нощ

EN: Uhh, I believe this fear is in every man
BG: Охх вярвам, че този страх е във всеки човек

EN: some will acknowledge it, others will fail to understand
BG: някои ще го признае, други няма да успее да разбере

EN: Uhh uhh uhh uhh, there's no fear in a shallow heart
BG: Ох ох ох ох няма страх в плитки сърце

EN: because the shallow heart is faint and don't fall apart
BG: защото плитки сърце е слаб и не се разпада

EN: because the shallow heart is faint don't fall apart
BG: защото плитки сърцето не се разпадне

EN: But feeling hearts that truly care
BG: Но усещането сърца тази наистина грижи

EN: are fragile to the flow of air
BG: са крехки на потока навъздух

EN: And if I am to be true then I must give.. my fragile heart
BG: И ако аз съм, за да е истина тогава аз трябва да дам... моята крехка сърцето

EN: my fragile heart
BG: моята крехка сърцето

EN: I may re-ceive-great-joy
BG: Аз може да re-ceive-голям-радост

EN: Or you may re-turn it, say it again
BG: Или може да го включите отново, го кажа отново

EN: I may re-ceive-great-joy-or you may re-turn it, ripped apart, hah
BG: Аз може да re-ceive голям радост или може отново включите, разкъсан на парчета, ха

EN: ripped apart.. ripped apart..
BG: разкъсан на парчета... разкъсан на парчета...

EN: ripped apart nothing left.. ripped apart
BG: Разкъсана останало нищо... разкъсан на парчета

EN: Yeah, Tupac Shakur
BG: да, Тупак Шакур

EN: Tupac Shakur
BG: Тупак Шакур

EN: Tupac Tupac Tupac
BG: Тупак Тупак Тупак

EN: Tupac Shakur
BG: Тупак Шакур

EN: We miss you
BG: Ние ви липсва

EN: And we love you
BG: И ние ви обичаме

EN: And we love you
BG: И ние ви обичаме

EN: Tupac Shakur
BG: Тупак Шакур

EN: And we miss you
BG: И ние ви липсва

EN: And we love you
BG: И ние ви обичаме

EN: Tupac Shakur, such a beautiful man, such a beautiful man
BG: Тупак Шакур, такъв красив мъж, такъв красив мъж

EN: Tupac Shakur, I said we love you mon, I said we love you mon
BG: Тупак Шакур, казах, че ние ви обичаме mon, казах, че ние ви обичаме mon

EN: Tupac Shakur, mmmm yeah
BG: Тупак Шакур, Мммм да