Artist: 
Search: 
2Pac - The Fatha Figga (feat. Snoop Dogg) lyrics (Bulgarian translation). | Hustlas, ballers, players
, Yeah, uh
, The father figure
, It don't stop, it don't stop
, Uh, it...
04:58
video played 100 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - The Fatha Figga (feat. Snoop Dogg) (Bulgarian translation) lyrics

EN: Hustlas, ballers, players
BG: Hustlas, балет, играчи

EN: Yeah, uh
BG: да, ъ

EN: The father figure
BG: На фигурата на бащата

EN: It don't stop, it don't stop
BG: Тя не спира, това не спре

EN: Uh, it don't stop
BG: Ами тя не спира

EN: One love, one love
BG: Една любов, една любов

EN: [J.T. The Bigga Figga]
BG: [J.T. Bigga Figga]

EN: I was raised in the inner city by ballers with diamonds
BG: Аз бях повдигнат в центъра на града от балет с диаманти

EN: Climbin the Benzes, rollin Philles, we younger minors
BG: Climbin Benzes, rollin Philles, ние по-младите непълнолетни

EN: Me, I be the one that's only 12 years old
BG: Ми, аз се този, който е само на 12 години

EN: Crankin off the hook from cousin, let me sport his gold
BG: Crankin от куката от братовчед, нека спорт си злато

EN: And I was told to put it down, and keep it real
BG: И ми казаха да я съборят и да го реално

EN: Like 3X Krazy young player about the scrill
BG: Като 3 X Krazy млад играч за scrill

EN: In this California lifestyle that I live
BG: В този начин на живот Калифорния, че живея

EN: Them playas is havin money man in plushed out cribs
BG: Ги Плаяс е havin пари човек в plushed извън ясли

EN: Survivin in the city is a serious task
BG: Survivin в града е сериозна задача

EN: Didn't know the (?) wanted, didn't have time to ask
BG: Не знам (?) исках, не са имали време да попитам

EN: Cuz I'm Bout It Bout It like the TRU
BG: Щото аз съм мач го кажеш това като TRU

EN: One love to real hustlers, straight dollars for two
BG: Една любов към истинската hustlers, прави долара за двама

EN: [Hook:]
BG: [Кука:]

EN: Gangstas, ballers, and hustlers too
BG: Гангстери, балет и hustlers твърде

EN: Baby youngsters wanna be like you
BG: Бебе младежи искат да бъдат като вас

EN: You're the father figure of today
BG: Вие сте баща фигура от днес

EN: We need to find a better way
BG: Ние трябва да се намери по-добър начин

EN: [J.T. The Bigga Figga]
BG: [J.T. Bigga Figga]

EN: We at the afterparty chillin cuz we ain't no punks
BG: Ние в afterparty chillin щото ние не е не пънкари

EN: Some cats is in the back with macks and gold fronts
BG: Някои котки е в гърба с macks и злато фронтове

EN: With sacks they post up, you know we be watchin
BG: С чували, те пост знаете, ние се гледа

EN: Thinkin they got it crankin, playa we got it poppin
BG: мислене, те го crankin, Плая имаме го Хвани

EN: Now bitin over dirty work, that ain't cool
BG: Сега bitin над мръсната работа, която не е готино

EN: With cats in drop 'Vettes in mobs and old schools
BG: С котки в капка "Vettes в тълпи и училищата

EN: We rob them old fools, won't you amount your scratch
BG: Ние ги ограби стари глупаци, няма да ви сума си нулата

EN: Respect them young G's, they the ones that's strapped, ya know
BG: Младите G ги уважаваме, те тези, които е закъсал, нали знаеш

EN: [Snoop Doggy Dogg]
BG: [Snoop Dogg кученце]

EN: Dogg Pound, that's the sound, check around, we hold it down
BG: Dogg лири, това е звук,Проверете наоколо, ние го задръжте

EN: It's the super duper, yes the Snoop-a
BG: Това е супер шикозен, да Snoop-а

EN: Comin through, in all gray and blue
BG: Идва чрез, във всички сиво и синьо

EN: Kickin the game to the playas from the bay
BG: Kickin играта да Плаяс от залив

EN: All over the world and out the UK
BG: Всички краища на света и извън Великобритания

EN: Everybody around they love Snoop D-O double to the G
BG: Всички те обичат Snoop D-O двойно до G

EN: Cuz I'm what they love, you see
BG: Щото аз съм това, което обичат, виждате

EN: I'll break em, shake em and I make em and I take em
BG: Ще съборят em, разклаща ЕМ и аз да ги и ги вземат

EN: To the whale, leave em in a spell
BG: Към кит Оставете ги в заклинание

EN: And I got a little story to tell
BG: И аз имам една малка история да се каже

EN: For all my homies that's locked up in jail
BG: За всичките ми приятелите който е заключен в затвора

EN: I kick it to ya give it to ya for real
BG: Аз го плащам да ти го дам на теб за истински

EN: Cuz I know y'all dealin with the reals every day and
BG: Щото аз знам y'all dealin с reals всеки ден и

EN: To get killed ain't nothin to laugh about
BG: Да бъдеш убит не е нищо да се смея за

EN: But some niggas goin out so sideways make me wanna get me a
BG: Но някои негрите, става така че настрани ме карат да искам да ме

EN: bulletproof
BG: бронирани

EN: Hoo ride and slide around town in
BG: Hoo вози и плъзнете около града в

EN: But yet and still, if I get peeled
BG: Но все още и все пак ако получите белени

EN: My niggas gon ride forver and that's real
BG: Моят негрите Гон ride forver и това е реално

EN: Ain't no stoppin we ain't coppin no pleas
BG: Не е никакъв stoppin ние не coppin няма правни основания

EN: We spit game for all the real G's
BG: Ние плюе игра за всички истински G

EN: Feel up the (?) they love to have it
BG: Чувствам се (?), те обичат да го

EN: They love to take it to the dome, yeah it's on
BG: Те обичат да го отведе до купола, да е

EN: [J.T. The Bigga Figga]
BG: [J.T. Bigga Figga]

EN: Meanwhile back in the lab
BG: Междувременно обратно в лабораторията

EN: Paper was gettin stacked, hatas was gettin mad
BG: Хартията е получаване на подредени, hatas was getting луд

EN: Confidential information exchanged up on the regular
BG: Поверителна информация, обменена на редовната

EN: One dead head, two steps a my competitor
BG: Един мъртъв глава, две стъпки ми конкурент

EN: Catch em slippin cuz they just been bought
BG: Хвани Ем slippin cuz, те просто са купени

EN: Got directions to the house and the keys to the vault
BG: Имам посоки до къщата и ключовете към свода

EN: Well let me open up this bundle of money, each off a half
BG: Ами нека да отворят този пакет от пари, всяко спиране половина

EN: Pullin capers with cousin Snoop, Kurrupt and young Daz
BG: Притискайки каперси с братовчед Snoop, Kurrupt и млади Daz

EN: In for the cash
BG: В за брой

EN: Man this gang is thick
BG: Човече тази банда е дебела

EN: If one caught up in the track we can all get sick
BG: Ако един хванатгоре в песента ние мога цял добивам болен

EN: And have em shook
BG: И имате ги разтърси

EN: The four O crook didn't leave a clue
BG: Четирите O престъпник не оставят улики

EN: Snoop D-O double G tell em what you gon do
BG: Snoop D-O Двойна G кажете ги какво можете gon правя

EN: [Snoop Doggy Dogg] (Both)
BG: [Snoop Dogg кученце] (И двете)

EN: I'll keep doin what I'm gon do
BG: Аз ще продължаваме да правиш това, което съм Гон Направете

EN: With my (nigga J.T.) the Bigga Figga, that's my nigga
BG: С моя (негър J.T.) Bigga Figga, това е Моят негър

EN: Representin (Frisco, in case you didn't know)
BG: Representin (Frisco, в случай, ти не знаеш)

EN: (We blow by like Jerry Rice
BG: (Удар от като Джери Райс

EN: Come back with styles that are oh so nice)
BG: Върни се със стилове, които са о толкова хубаво)

EN: Snoop D-O double to the G from the LBC
BG: Snoop D-O двойно до G от LBC

EN: You gots to have (cash) to make it these days
BG: Ти Гоце да има (пари) за да го тези дни

EN: You could make it at least a hundred different (ways)
BG: Можете да го направите поне сто различни (начини)

EN: I go the man and I get a (8 track)
BG: Аз отивам мъж и получавам (8 песен)

EN: Make me a beat, (smoke me a sack)
BG: Да ме победи, (дим ми чувал)

EN: Roll up some fat ass uh uh uh
BG: Запрятам някои дебелия задник ъ-ъ

EN: Blaze with my homies and it's (on like that y'all)
BG: Blaze с моя приятел и той е (от като че y'all)

EN: [Hook] X 3
BG: [Кука] X 3