Artist: 
Search: 
2Pac - Starry Night lyrics (Bulgarian translation). | Starry night.. an unknown creation
, Written by, and from the archives of Tupac Shakur
, Dedicated...
04:32
video played 747 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Starry Night (Bulgarian translation) lyrics

EN: Starry night.. an unknown creation
BG: Звездна нощ .. неизвестен създаването

EN: Written by, and from the archives of Tupac Shakur
BG: Написано от, както и от архивите на Тупак Шакур

EN: Dedicated to the memory of Vincent Van Gogh
BG: Посветен на паметта на Винсент Ван Гог

EN: A creative heart obsessed with satisfying
BG: А творчески сърцето обсебен от задоволяване

EN: this dorment and uncaring society
BG: това dorment и незаинтересовани общество

EN: You have given them the stars at night
BG: Трябва им е дал на звездите през нощта

EN: and you have given them bountiful bouquets of sunflowers
BG: и им дал щедър букети от слънчогледи

EN: but for you there's only contempt
BG: но за теб има само презрение

EN: Though you pour yourself into that frame and present it so proudly
BG: Въпреки, че сам се излива в тази рамка и я представя така гордо

EN: this world could not accept your masterpieces, from the heart
BG: този свят не може да приеме шедьоврите си, от сърце

EN: So on that starry night, you gave to us and you took away from us
BG: Така че на тази звездна нощ, можете да ни даде и отне от нас

EN: the one thing we never acknowledged, your life..
BG: Единственото нещо, което никога не признава, живота си ..

EN: [Mac Mall]
BG: [Mac Mall]

EN: Yeah, game laid down by Q, y'knawmsayin?
BG: Да, играта, определени от Q, y'knawmsayin?

EN: Vocals by Rasheeda, fly beat by QDIII
BG: Вокали с Rasheeda, лети победи с QDIII

EN: And flows by the M-A-C y'all, Mr. M-A-C Mall
BG: И потоци от MAC всички вие, г-н MAC Mall

EN: [CHORUS: Rasheeda]
BG: [Припев: Rasheeda]

EN: Starry night, your life
BG: Звездна нощ, животът ви

EN: You gave to us, and took away from us
BG: Можете да ни даде, и отне от нас

EN: Starry night, your life
BG: Звездна нощ, животът ви

EN: You gave to us, and took away from us
BG: Можете да ни даде, и отне от нас

EN: [Mac Mall]
BG: [Mac Mall]

EN: Uhh, uhh.. watch me live my art; writin words from my soul in blood
BG: Ох, Ох .. гледат ме да живея моето изкуство; думи writin от душата ми в кръвта

EN: I speak the truth on every thang I love
BG: Говоря истината на всяка Thang Обичам

EN: I'll probably sacrifice my life.. to send my message through mics
BG: Вероятно ще жертва живота си .. да се изпрати послание чрез микрофони

EN: It's like a war drum callin soldiers at night
BG: Това е като войната барабан вика войници през нощта

EN: It's bigger than music I spit it straight from the heart
BG: Това е по-голям от музиката, която го плюят направо от сърцето

EN: So it's cold n dark and deep like a universe, but nah don't start
BG: Така че е студено н тъмно и дълбоко като Вселената, но нах не започвайте

EN: It's for ya entertainment but it's my life y'all
BG: Това е за теб развлечения, но това е живота ми всички вие

EN: And I can't rewind, fast forward, or press pause
BG: И аз не мога назад, напред, или пауза натиснете

EN: But when you give your all, it's like the fans demand more
BG: А когато ти си всичко, това е като феновете искат по-

EN: And after the tour I sit alone like before
BG: И след турнето седя сам като преди

EN: When ya name is hot it's all love, the world is yours
BG: Когато ти име е горещо, той се обичат, светът е твой

EN: But when you fall off, you get ignored
BG: Но когато падне, вие се игнорират

EN: CHORUS
BG: CHORUS

EN: [Mac Mall]
BG: [Mac Mall]

EN: You on the cover of da magazine, flossin on the TV screen
BG: Вие на корицата на списание га, flossin на телевизионния екран

EN: Toastin wit yo' champagne, playin life like a game
BG: Toastin остроумие йо'шампанско, играеш живота като игра

EN: Loaded in the limousine, love to hear the fans scream
BG: Loaded в лимузина, искал да чуя феновете крещят

EN: Swimmin wit the sharks now, ain't no love - money king
BG: Swimmin остроумие акулите сега, не е никаква любов - пари цар

EN: People got they hands out but ain't nobody lendin hands
BG: Хората ли са ръцете, но не е ръцете никой lendin

EN: Can you really blame dem for tryin to get what they can?
BG: Може ли наистина виновен германски марки за опитвам да получат това, което не може?

EN: Late night, bright lights, lust n lies
BG: Късно вечер, ярка светлина, похот н е

EN: And anythang goes under the Hollywood sign
BG: И anythang преминава под знака Холивуд

EN: Well you might lose ya soul and who knows what you find
BG: Ами може да загубите ти душа и кой знае какво да намерите

EN: But go ahead main we all wanna shine...
BG: Но давай основните всички ние искаме да изгрее ...

EN: But go ahead main we all wanna shine...
BG: Но давай основните всички ние искаме да изгрее ...

EN: CHORUS
BG: CHORUS

EN: [Mac Mall]
BG: [Mac Mall]

EN: There you have it..
BG: Има ли го ..

EN: Y'know, when I was younger I prayed, to get in this game
BG: Y'know, когато бях по-млад се молех, за да получите в тази игра

EN: Y'know to hold dis microphone in my hand
BG: Y'know да притежават раз микрофон в ръка

EN: I asked the man upstairs, to let me rock a crowd one day
BG: Попитах човек на горния етаж, за да ме рок тълпа една ден

EN: Y'know let people out there feel the way I feel through my music
BG: Y'know позволи на хората там се чувстват начина, по който се чувстват чрез моята музика

EN: Like my homeboy Tupac did fo' sho'
BG: Както ми homeboy Тупак е направил за'Видими"

EN: And he gave that to me
BG: А той даде, че за мен

EN: But he didn't he didn't he didn't let me know
BG: Но той не че не е той, не да ме уведомите

EN: about all the shady shit that's in, in between
BG: за всички сенчести нещата, които в по между

EN: you and yo' dream, y'know?
BG: ти и йо'мечта, y'know?

EN: See it's more than the music, I spit it from the heart
BG: Виж това е повече от музиката, аз го плюе от сърцето

EN: So sometime it's cold n it's dark, but it's raw
BG: Така че понякога е студено н е тъмно, но това е сурова

EN: And that's how I'ma bring it to you every time, y'know?
BG: И това е, как съм го доведе до вас всеки път, y'know?

EN: CHORUS (fades out)
BG: Припев (изчезва)