Artist: 
Search: 
2Pac - Shit Don't Stop lyrics (Bulgarian translation). | [2pac]
, Shit don't stop [2x]
, 
, Game rules often slang to the right fools
, Heavy hittin' at this...
03:45
video played 305 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Shit Don't Stop (Bulgarian translation) lyrics

EN: [2pac]
BG: [2pac]

EN: Shit don't stop [2x]
BG: Мамка му не спират [2x]

EN: Game rules often slang to the right fools
BG: Правила на играта често жаргон на правото глупаци

EN: Heavy hittin' at this motherfucker's straight spittin'
BG: Тежки hittin'в прав spittin това копеле е"

EN: Diggin' deep into your brain while tryin to explain
BG: Закопаваш дълбоко в мозъка ти, докато се опитвам да обясня

EN: why real niggas need to stick to the game
BG: Затова истинските негри трябва да се придържаме към играта

EN: It's the same got these motherfuckers changin' on me
BG: Същото е и има тези копелета changin'на мен

EN: Jealous-ass player-haters gaming on me
BG: Ревнив задник играч-мразят игри за мен

EN: Look out motherfucker homey-G
BG: Внимавай копеле домашен-G

EN: As in gettin' motherfuckers 'fore they come get me
BG: Както и в преден план на път да станат копелета', те дойде да ме вземе

EN: Get down for the right for the wishes
BG: Легни на правото на желанията

EN: Fake ass nigga, you in shit, for fightin' over bitches
BG: Лъжливи задника негро, ти в лайна, за боря над кучки

EN: You call that a player?
BG: Обаждате се, че един играч?

EN: Straight-ass sissy
BG: Прави задник педал

EN: See me at my show nigga miss me
BG: Виж ме в моето шоу негър ми липсваш

EN: Cause I ain't tryin' to hear that bullshit
BG: Защото аз не се опитвам да чуя, че са глупости

EN: Got a pistol motherfucker try to pull quick
BG: Имаш ли копеле пистолет опитват да се измъкнат бързо

EN: And just cause i'm rappin don't mean I ain't scrappin
BG: И точно защото съм рапира не означава, че не е scrappin

EN: And if you clip when the shit happens, it don't stop
BG: И ако клип, когато глупости се случи, то не спират

EN: [chorus] Shit don't stop...
BG: [Припев] Мамка му не спират ...

EN: [Y.N.V]
BG: [YNV]

EN: Now my guess is true
BG: Сега ми предположение е вярно

EN: Them thug life niggas is a bull
BG: Тези негри Thug Life е бик

EN: Everywhere we go
BG: Навсякъде, където отидем

EN: The niggas trippin at the door
BG: В негри Trippin на вратата

EN: I want to dance with you
BG: Искам да танцувам с теб

EN: You can dance at the party and not get whipped [1x]
BG: Вие може да танцува на партито и да не се бита [1x]

EN: [Macadoshis]
BG: [Macadoshis]

EN: See the shit don't stop
BG: Виж глупости не спирайте

EN: My 9 goes pop
BG: Моите девет върви поп

EN: Your body drip-drop
BG: Вашето тяло капки спад

EN: Throw that ass in a zip-loc
BG: Хвърли този задник в цип-LOC

EN: [Rated R]
BG: [Rated R]

EN: Now you've been hauled away in a body bag
BG: Сега сте били теглени далеч по тялото чанта

EN: Get your Sammy D said how your blood got sneeze me
BG: Махни си Сами D каза как кръвта ме кихане

EN: [Macadoshis]
BG: [Macadoshis]

EN: Yo you fuckin' with a thug yo your ass gets plugged
BG: Ей ти шибаната с гангстер йо задника получава включен

EN: With this hollow-point slugs
BG: С този кух точка охлюви

EN: With ya under the rug
BG: С теб под чергата

EN: [Rated R]
BG: [Rated R]

EN: That's why my deaf niggas don't play that shit
BG: Ето защо ми глухи негрите не играят тази гадост

EN: In thug life niggas be the craziest
BG: В гангстер живот негри се най-лудото

EN: [Macadoshis]
BG: [Macadoshis]

EN: So when you think about fuckin' this
BG: Така че, когато мислите за шибания това

EN: You better wear a vest
BG: По-добре нося жилетка

EN: But it really don't matter
BG: Но наистина не са от значение

EN: We ain't aimin' at your chest
BG: Ние не се Аймин'на гърдите си

EN: [Rated R]
BG: [Rated R]

EN: Nah we blowin holes in your motherfuckin' skull
BG: Нее сме Blowin дупки в шибаната'си череп

EN: Make sure your ass is smoked
BG: Уверете се, че задника се пуши

EN: That's all the fat lady wrote
BG: Това е цялото количество мазнина дама пише

EN: [Macadoshis]
BG: [Macadoshis]

EN: You heard that fat bitch sing when my shit went bang-bang
BG: Чу ли, че мазнините кучка пеят, когато ми пука отиде пата-кюта

EN: But it don't pay when i flaunt your brain
BG: Но това не плащат, когато се парадира мозъка

EN: [Rated R]
BG: [Rated R]

EN: Nigga, ain't no plain cane brothers come no show
BG: Негър, не е никакъв обикновен братя тръстика идват не показват

EN: In the casket
BG: В ковчега

EN: Git'n they ass kicked
BG: Git'n те рита задници

EN: And blasted
BG: И прегорели

EN: It don't stop
BG: Той не спират

EN: [chorus 1x]
BG: [Припев 1x]

EN: [Mopreme]
BG: [Mopreme]

EN: All I wanna do is try to Mac the hoes
BG: Всичко, което искате да направите, е да се опита да Mac на мотики

EN: Spin bank on thangs sellin me a sponsor on my foes
BG: Завърти банка thangs ме продавам спонсор на моя врагове

EN: It's like each and every one they got the look of death
BG: Това е като всеки един те имам поглед на смъртта

EN: I got my 9 nigga
BG: Взех си 9 негър

EN: Don't be silly
BG: Не бъдете глупави

EN: You better watch your step
BG: По-добре се гледа стъпка

EN: [Syke]
BG: [Syke]

EN: And pussies we crossin when my crew is flossin'
BG: И ние спусъка crossin когато си екипаж е flossin'

EN: Bitches we tossin'
BG: Bitches ние tossin'

EN: And niggas we crossin'
BG: И ние негри crossin'

EN: It's like a murder rhyme when we hit your hood
BG: Това е като убийство рима, когато удари качулка

EN: It's all good
BG: Всичко това е добре

EN: The punks? I wish you would!
BG: В пънкари? Желая ти да!

EN: [Mopreme]
BG: [Mopreme]

EN: Wouldn't better to just corrolate what we bust
BG: не по-добре би само това, което ние corrolate бюст

EN: Instead of kickin' dust
BG: Вместо прах Kickin '

EN: Gets a press y'all from nuts
BG: Получава всички вие натиснете от ядки

EN: Cause ain't no herbs here
BG: Защото не е никакъв билки тук

EN: And ain't no morgues
BG: И не е никакъв morgues

EN: Beware of the water 'cause they full of sharks
BG: Пазете се от тях причиняват вода'пълен с акули

EN: [Syke]
BG: [Syke]

EN: But in every state
BG: Но във всеки щат

EN: Niggas perpetrate and test
BG: Негрите се извърши и изпитването

EN: Where I come from fools die for less
BG: Там, откъдето идвам от безумните умират от по-малко

EN: And thugs keep thugin' till their casket drop
BG: И бандити запази thugin'до ковчега си спад

EN: It's on 'till I die
BG: Това е на'докато не умрат

EN: And the shit don't stop
BG: И глупости не спират

EN: [chorus 2x]
BG: [Припев 2x]