Artist: 
Search: 
2Pac - Never Be Beat lyrics (Bulgarian translation). | (Intro)
, (*"Bad motherfucker and you know this" - cut and scratched*)
, Stricly Dope in the house
,...
05:36
video played 52 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Never Be Beat (Bulgarian translation) lyrics

EN: (Intro)
BG: (Intro)

EN: (*"Bad motherfucker and you know this" - cut and scratched*)
BG: (*'Bad копеле и вие знаете това" - нарязани и надраскани *)

EN: Stricly Dope in the house
BG: Строго Dope в къщата

EN: [Tupac Shakur]
BG: [Тупак Шакур]

EN: Fumble suckers tumble, god damn I'm good
BG: Несполучлив опит нещастници падам, по дяволите аз съм добър

EN: Since I was born I was strong, always knew that I could
BG: Тъй като съм се родил съм силна, винаги съм знаел, че мога да

EN: Don't care anywhere any place I'll rock
BG: Не ме е грижа където и да е всяко място, аз ще рок

EN: Give me a mic to light and competition will drop
BG: Дай ми микрофона към светлина и конкуренцията ще падне

EN: Fast or slow, I'll go and no one is gonna stop me yo
BG: Бързо или бавно, ще отида и никой не ще ме спре йо

EN: You must be kiddin', you swear you're gonna drop me no
BG: Трябва да се шегувам, можете Кълна ти ще да ме не

EN: Well sure as battlin' is bad for your health
BG: Ами сигурно battlin'е вредно за вашето здраве

EN: Know you're confident my friend but don't fool yourself
BG: Знам, че сме уверени, моя приятел, но не се заблуждавай

EN: My mic's a weapon, I'm steppin' with a capable rhyme
BG: Моят микрофон на оръжие, аз съм Steppin'с способен рима

EN: Yo, your time for playin' is over you got your crew I got mine
BG: Ей, времето си за свиря, е над имаш екипажа Имам мина

EN: Not braggin', I'm bad and I could only get better
BG: Не braggin', аз съм лош и аз може да стане само по-добре

EN: Your girl came on to me she wanted me I wouldn't let her
BG: Вашият момиче дойде при мен тя искаше да не би да си

EN: Don't make sense to come against me and my man "D"
BG: Не смисъл да идват срещу мен и моя човек'D"

EN: How it is, how it was, that's the way it'll be
BG: Как е, как е било, това е начина, по който ще се

EN: But you still think you can beat me, huh, get it together
BG: Но все пак мисля, че може да победи мен, нали, той се съберат

EN: Cause I'll never be beat, never be beat, NEVER!!
BG: Защото никога няма да се победи, никога не се бие, НИКОГА!

EN: (*"Bad motherfucker and you know this" - cut and scratched*)
BG: (*'Bad копеле и вие знаете това" - нарязани и надраскани *)

EN: Stricly Dope in the house
BG: Строго Dope в къщата

EN: (Ray Tyson)
BG: (Ray Tyson)

EN: Boldy, you step into the trap of the beast
BG: Boldy, щом влезете в капана на звяра

EN: Cause I'm the predator competitor and risin' like yeast
BG: Защото аз съм хищник конкурент и като мая изгряващото

EN: I'm the microphone musician musically I'm the most
BG: Аз съм на микрофона музикант музикално Аз съм най-

EN: When I rumble you tumble like a burnt piece of toast
BG: Когато ви гърми падам като изгори препечена филийка

EN: Proceed with caution I cannot be stopped
BG: Продължете с повишено внимание не може да бъде спряна

EN: A deadly weapon that is kept inside a sentry lock
BG: А смъртоносно оръжие, което се съхранява във вътрешността на караула заключване

EN: Strong hold holdin' on but there's no holds barred
BG: Силна държат държим на но няма безкомпромисен

EN: Fuck around and feel the wrath and you're forever scarred
BG: Майната около и почувствайте гнева и сте завинаги белези

EN: Anybody want to battle just step the hell up
BG: Някой иска да се бият само стъпка по дяволите

EN: I'll toss your ass like a salad and eat you all up
BG: Аз ще хвърля задника като салата и изям всички се

EN: You climb the rope of success but you know you can't win
BG: Вие се изкачи на въже за успех, но знаеш, че не може да спечели

EN: You get discouraged because I hold the other end
BG: Вие се обезкуражавайте, защото аз държа на другия край

EN: If I let go, like all the others you will fall
BG: Ако можех да отида, както и всички други, които ще попаднат

EN: The vicious vocalist consoloist will still be raw
BG: Порочният consoloist вокалист ще продължи да бъде сурова

EN: [Tupac Shakur]
BG: [Тупак Шакур]

EN: You go in battles like a sucker but you'll never recoup
BG: Отиваш в битки като издънка, но никога няма да възстанови

EN: But I'm the veteran the veteran goin' like a troop
BG: Но аз съм ветеран ветеран става'като войници

EN: Try to stop me you can't, you puff and you pant
BG: Опитайте се да ме спре да не може да ви бутер и панталон

EN: Try to beat me at this game, but get stomped like an ant
BG: Опитайте се да ме бие в тази игра, но се stomped като мравка

EN: In the long run I'm the one that's holdin' the mic
BG: В крайна сметка аз съм тази, която е държи микрофона

EN: Upset to get to me sweatin' me for the rhymes that I write
BG: Разстроен да стигнете до мен sweatin ми за рими, че аз пиша

EN: This time we're goin' at it, silly sucker, get ready
BG: Този път ние отиваме при нея, глупаво издънка, да бъдат готови

EN: Cause I'm your worst nightmare, FUCK FREDDY!!
BG: Защото аз съм най-лошият ти кошмар, FUCK Фреди!

EN: Where's that motherfucker that said that I was a dope
BG: Къде е това копеле, че каза, че съм дрога

EN: Tyin' my rhymes like a rope I'll pull it tight and you'll choke
BG: Tyin'си рими като въже, че ще го дръпне здраво и ще задуши

EN: You swear that you could beat me punk get it together
BG: Вие се закле, че може да ме победи пънк го заедно

EN: Cause I'll never be beat ya punk, NEVER!!
BG: Защото никога няма да се победи ти пънк, НИКОГА!

EN: (*"Bad motherfucker and you know this" - cut and scratched*)
BG: (*'Bad копеле и вие знаете това" - нарязани и надраскани *)

EN: (Ray Tyson)
BG: (Ray Tyson)

EN: Hard is what you wanted, now that's what you're gettin'
BG: Твърд е това, което исках, сега това е, което сте на път да станат

EN: I'm movin' and groovin' and proven and you're still sittin'
BG: Аз съм танцуваш и Groovin 'и доказани, но все още седеше

EN: Got me blowin' up like a Hawalian volcano
BG: Хвана ме Blowin ли подобно на Hawalian вулкан

EN: Runnin' things like drano, lettin' you know that there ain't no
BG: "Неща като Drano, lettin" Runnin ли, че няма никаква

EN: Body gonna diss me now I'm comin' exact
BG: Масаж ще Дис ме сега аз съм идва точно

EN: I'm paid I got it made, now that I'm makin' tracks
BG: Аз съм платен Имам го е направил, сега, когато съм песни прави

EN: This is a lesson, at bein' dope that is
BG: Това е урок, на дрога Bein', която е

EN: Cordless mics is mine, the wheels are his
BG: Безжични микрофони е мой, а колелата са му

EN: Tons and tons of freaks I'm a Mac Daddio
BG: Тона и тона на изроди Аз съм Mac Daddio

EN: Writin' def jams while I'm chillin' on my patio
BG: Writin'Def конфитюри, докато аз съм Chillin 'на моя двор

EN: You are useless as a toothless piranha
BG: Вие сте безполезни като беззъба пирани

EN: I'm ruthless now I'm gonna
BG: Аз съм безмилостен сега аз ще

EN: bust it and discuss it make it funky to hear
BG: бюст него и го обсъжда, правят фънки да чуя

EN: Paragraph to the people penetratin' your ear
BG: Параграф на хората penetratin'ухото

EN: You wanna taste of it, ooh here take a full dose
BG: Вие искате да вкусите от него, о тук да вземе цялата доза

EN: Burn you up like radiation if you get too close
BG: Burn ви се като излъчване, ако вие също се доближи

EN: [Tupac Shakur]
BG: [Тупак Шакур]

EN: Cause my mouth is like an uzi when it moves so quick
BG: Защото устата ми е като Узи, когато тя се движи толкова бързо

EN: And the lyrics are the bullets that I'm loadin' it with
BG: И текстовете са куршумите, че аз съм loadin го с

EN: You wanna beat me homeboy, you will be destroyed
BG: Искате да ме бият homeboy, ще бъдат унищожени

EN: Get dropped like a habit and played like a toy
BG: Вземи спадна като навик и играе като играчка

EN: Never defeated not conceited, but let's face facts
BG: Никога не побеждава надут, но да са изправени пред факти

EN: Couldn't beat me with a motherfuckin' baseball bat
BG: Не може да ме победи с шибани'бейзболна бухалка

EN: If I gave you a bomb that was nuclear armed
BG: Ако ти дам една бомба, която е ядрена въоръжени

EN: You could shoot it at me sucker and I wouldn't get harmed
BG: Можете да го стрелят по мен издънка и не бих се увредени

EN: Cause punk you can't stop me, bullets couldn't drop me
BG: пънк, защото ти не може да ме спре, куршуми не може да ме оставиш

EN: Stand on a mountain and still couldn't top me, huh
BG: Застанете на една планина и все още не може да ме отгоре, нали

EN: You think you'll beat me boy get it together
BG: Мислиш ли, че ще ме бие момчето го заедно

EN: Cause I'll never be beat ya punk NEVER!!
BG: Защото никога няма да се победи те пънк НИКОГА!

EN: (*"Bad motherfucker and you know this" - cut and scratched*)
BG: (*'Bad копеле и вие знаете това" - нарязани и надраскани *)

EN: (Ray Tyson)
BG: (Ray Tyson)

EN: When you hear my beat thumpin' it's a maxium charge
BG: Когато чуеш моя ритъм thumpin'това е maxium такса

EN: Cause I'm the hip-hop hood, the record leader at large
BG: Защото аз съм хип-хоп качулка, записа лидер като цяло

EN: Got a PHD in hip-hop history
BG: Имам доктор по хип-хоп историята

EN: A deadly boy not a toy but a poetry, PRODIGY!!
BG: А не смъртоносни момче играчка, но поезията, Prodigy!

EN: Young beat conisseur hummin' like a bird
BG: Млади победи conisseur hummin'като птица

EN: It was true when you heard I'm the wiz a word
BG: Вярно е, когато сте чули аз съм магьосник дума

EN: Your eyes dilate, your ears drums expand
BG: Очите ти се разширяват, ушите си барабани разшири

EN: When my voice comes through the speaker from the mic in my hand
BG: Когато моят глас идва от говорителя на микрофон в ръка

EN: Woofers stompin' like thunder all about to explode
BG: като гръм баси stompin'всичко за да се взривят

EN: The needle on the nuance stuck in overload
BG: Иглата на нюанс остана в претоварване

EN: Don't laugh cause I'm serious mister mysterious
BG: Не се смея, защото съм сериозен господин мистериозно

EN: Don't make me mad (why?) Cause I get furious
BG: Не ме луд (защо?) Защото аз се яростни

EN: Countless time after time just when you think I'm through
BG: Безброй след време точно когато си мислиш, че съм през

EN: I let my melody stretch to make more for you
BG: Оставих мелодията участък да направят повече за вас

EN: Just bust it cause I'm just too clever
BG: Просто бюст го, защото съм прекалено умен

EN: and I'll never be beat ya punk, NEVER!!
BG: и аз никога няма да се победи ти пънк, НИКОГА!

EN: [Tupac Shakur]
BG: [Тупак Шакур]

EN: Rhyme-fumble suckers tumble, god damn I'm good
BG: Рима-несполучлив опит нещастници падам, по дяволите съм добре

EN: Since I was born I was strong, always knew that I could
BG: Тъй като съм се родил съм силна, винаги съм знаел, че мога да

EN: Don't care anywhere any place I'll rock
BG: Не ме е грижа където и да е всяко място, аз ще рок

EN: Give me a mic to light and competition will drop
BG: Дай ми микрофона към светлина и конкуренцията ще падне

EN: Fast or slow, I'll go and no one is gonna stop me yo
BG: Бързо или бавно, ще отида и никой не ще ме спре йо

EN: You must be kiddin', you swear you're gonna drop me no
BG: Трябва да се шегувам, можете Кълна ти ще да ме не

EN: Well sure as battlin' is bad for your health
BG: Ами сигурно battlin'е вредно за вашето здраве

EN: Know you're confident my friend but don't fool yourself
BG: Знам, че сме уверени, моя приятел, но не се заблуждавай

EN: My mic's a weapon, I'm steppin' with a capable rhyme
BG: Моят микрофон на оръжие, аз съм Steppin'с способен рима

EN: Yo, your time for playin' is over you got your crew I got mine
BG: Ей, времето си за свиря, е над имаш екипажа Имам мина

EN: Not braggin', I'm bad and I could only get better
BG: Не braggin', аз съм лош и аз може да стане само по-добре

EN: Your girl came on to me she wanted me I wouldn't let her
BG: Вашият момиче дойде при мен тя искаше да не би да си

EN: Don't make sense to come against me and my man "D"
BG: Не смисъл да идват срещу мен и моя човек'D"

EN: How it is, how it was, that's the way it'll be
BG: Как е, как е било, това е начина, по който ще се

EN: But you still think you can beat me, huh, get it together
BG: Но все пак мисля, че може да победи мен, нали, той се съберат

EN: Cause I'll never be beat, never be beat, NEVER!!
BG: Защото никога няма да се победи, никога не се бие, НИКОГА!

EN: (Outro)
BG: (Outro)

EN: (*"Bad motherfucker and you know this" - cut and scratched*)
BG: (*'Bad копеле и вие знаете това" - нарязани и надраскани *)

EN: Stricly Dope in the house, never be beat (not never)
BG: Строго Dope в къщата, никога не се бие (не никога)

EN: Never be beat, ay Roc man, check out the competition man
BG: Никога не се бие, ще е човек, Roc, проверка на мъж на конкуренцията

EN: Never be beat (not never), never be beat
BG: Никога не се победи (не никога), никога не се бие