Artist: 
Search: 
2Pac - Letter To The President lyrics (Bulgarian translation). | Uhh.. dear Mr. President
, Whas happenin?
, I'm writin you because, shit is still real fucked up in...
06:03
video played 354 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Letter To The President (Bulgarian translation) lyrics

EN: Uhh.. dear Mr. President
BG: Охх .. Уважаеми г-н президент

EN: Whas happenin?
BG: Whas happenin?

EN: I'm writin you because, shit is still real fucked up in my neighborhood
BG: Аз съм ти writin, защото, мамка му все още е реална прецакали в моя квартал

EN: Pretty much the same way, right around the time when you got elected
BG: Почти по същия начин, точно по времето, когато станах евродепутат

EN: Ain't nothin changed
BG: Не е нищо промени

EN: All the promises you made, before you got elected..
BG: Всички обещания, направени, преди да се избира ..

EN: .. they ain't came true
BG: .. те не се сбъдват

EN: ***Me and my homies is wonderin'...what's goin on?
BG: *** Аз и моите хора се чудя ... какво става тук?

EN: Holla...
BG: Holla ...

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Tell me what to do, these niggaz actin up in the hood
BG: Кажете ми какво да правя, тези преструваш негри в предния капак

EN: Send mo' troops, dear Mr. President
BG: Изпрати Mo 'войски, скъпи г-н президент

EN: (Me and my homies is wonderin what's goin on.. holla!)
BG: (Аз и моите хора се чудеха какво става на .. Holla!)

EN: Tell me what to do, these niggaz actin up in the hood
BG: Кажете ми какво да правя, тези преструваш негри в предния капак

EN: Send mo' troops..
BG: Изпрати войски Mo '..

EN: Why should I lie, when I can dramatize?
BG: Защо трябва да лъжа, когато мога да драматизираме?

EN: Niggaz fell victim to my lyrics, now traumatized
BG: Негри станаха жертва на мой текст, сега травмирани

EN: Simply by spittin I've been blessed given riches, enemies suspicious
BG: Просто като spittin съм бил благословен дава богатство, врагове подозрителни

EN: cause I'm seldom in the company of bitches
BG: Защото аз рядко се в компанията на кучета

EN: Plus the concepts I depict, so visual, that you can kiss
BG: Плюс понятията I изобразен, така че визуално, че можете да целуне

EN: each and every trick or bitch, inside the shit I kick
BG: всеки един трик или кучка, вътре в лайна I удар

EN: My heaviest verse'll move a mountain
BG: Моят най-тежката verse'll преместите планина

EN: Casualties in mass amounts, brothers keep countin
BG: Жертви на маса суми, братя запази Броя

EN: Fuck the friendships, I ride alone
BG: Майната им на приятелство, аз карам сам

EN: Destination Death Row, finally found a home
BG: Дестинации Death Row, най-накрая намери дом

EN: Plus all my homies wanna die, call it euthanasia
BG: Плюс това всичките ми приятелки искат да умрат, да го наречем евтаназията

EN: Dear Lord, look how sick this ghetto made us, sincerely
BG: Уважаеми Господа, как изглеждат болни това гето ни направи, искрено

EN: yours I'm a thug, the product of a broken home
BG: Ваш съм главорез, продукт на разбито семейство

EN: Everybody's doped up, nigga what you smokin on?
BG: Всички са легирани се, негро това, което пуши на?

EN: Figure if we high they can train us
BG: Фигура, ако са на високо може да ни влак

EN: but then America fucked up and blamed us
BG: но след това Америка прецакан и да ни обвини

EN: I guess it's cause we black that we targets
BG: Предполагам, че е защото ще си черен, че ние целим

EN: My only fear is God, I spit that hard shit
BG: Единственият ми страх е, Боже, плюе, че трудно глупости

EN: In case you don't know, I let my pump go
BG: В случай, че не знам, аз да си отида помпа

EN: Get ?ride for M'Thulu? like I ride for Geronimo
BG: Вземи? Езда за M'Thulu? като карам за Джеронимо

EN: Down to die, for everything I represent
BG: Надолу, за да умре, за всичко, което представлява

EN: Meant every word, in my letter to the President
BG: Означава всяка дума в писмото си до президента

EN: Dear Mr. President, tell me what to do
BG: Уважаеми г-н президент, кажете ми какво да правя

EN: These niggaz actin up in the hood, send mo' troops
BG: Тези негра преструваш, в предния капак, изпрати войски Mo '

EN: (What should I do?)
BG: (Какво трябва да направя?)

EN: Dear Mr. President, tell me what to do
BG: Уважаеми г-н президент, кажете ми какво да правя

EN: These niggaz actin up in the hood, send mo' troops
BG: Тези негра преструваш, в предния капак, изпрати войски Mo '

EN: [E.D.I. Amin]
BG: [EDI Amin]

EN: Oh youse a ball in the White House, I hope you comfortable
BG: О youse топка в Белия дом, надявам се удобно

EN: cause yo I spend my nights out, with the lights out
BG: предизвика йо прекарвам нощи, с тъмни

EN: under the safety of darkness, amongst the crazed and the heartless
BG: по безопасността на тъмнината, сред луд и безсърдечен

EN: and young soul bros, ready to rode a starship
BG: и млади Bros душа, готова да се качи на космически кораб

EN: Launch it, leave a nigga flat for scratch, the Godless
BG: Стартирайте го, оставете един негър апартамент за нулата, на безбожната

EN: I gotta get chips, but you can't understand that
BG: Трябва да се чипове, но не може да се разбере, че

EN: Wanna ban rap? Stand back, before you get hurt
BG: Искате ли да се забрани рап? Отдръпнете се, преди да се нарани

EN: It's the only thing makin pay besides smoke and work
BG: Това е единственото нещо, което правиш плати освен дим и работа

EN: On a mission listen more chips my goal and position
BG: На мисия да слушате повече чипове и моята цел позиция

EN: First on my decision I realized the same nigga
BG: Първа на решението ми осъзнах същото негро

EN: Trippin to drastic measures tryin to get stacks of cheddar
BG: Пътувайки към драстични мерки, се опитвам да се купища чедър

EN: Muh'fuckers hate cops, wait it ain't gettin better
BG: Muh'fuckers Мразя ченгетата, изчакайте, не е по-добре почваш

EN: But you keep, tellin us, that it is
BG: Но съхранява, ни казвам, че е

EN: while your motherfuckin troops keep killin our kids, dig
BG: докато шибаното войски запази killin децата си, копай

EN: Don't be surprised if you see us
BG: Не се изненадвайте, ако ни видите

EN: Dumpin with nuttin but artillery to free us, motherfucker
BG: Dumpin с Nuttin но артилерия на свободно нас, копеле

EN: Dear Mr. President, tell me what to do
BG: Уважаеми г-н президент, кажете ми какво да правя

EN: These niggaz actin up in the hood, send mo' troops
BG: Тези негра преструваш, в предния капак, изпрати войски Mo '

EN: Dear Mr. President, tell me what to do
BG: Уважаеми г-н президент, кажете ми какво да правя

EN: These niggaz actin up in the hood, send mo' troops
BG: Тези негра преструваш, в предния капак, изпрати войски Mo '

EN: [Kastro]
BG: [Kastro]

EN: Strapped and angry, with no hope and heartbroke
BG: Закъсал и ядосан, без никаква надежда и с разбито сърце

EN: Fightin first my trained brain until it's not so
BG: Бият първата ми обучени мозъка, докато това не е така

EN: It's hostile, niggaz lick shots to watch the glocks glow
BG: Това е враждебна, негри снимки оближе да гледате glocks сияние

EN: Cadres of coppers patrol us like we some animals
BG: Кадрите на ченгета патрул нас, ние като някои животни

EN: And it ain't no peace, my peace a piece on my streets
BG: И това не е имало мир, мир ми парче на моята улица

EN: to people beefin and things, squeakin on they beefs for weeks
BG: на хората beefin и нещата, squeakin нататък те засилва в продължение на седмици

EN: Mr. President, it's evident, nobody really care
BG: Г-н президент, това е очевидно, никой не ми пука

EN: for a struggle out the gutter, twenty-two with gray hair
BG: за борбата на канавката, двадесет и две с белите коси

EN: I was raised to raise hell, frail and my heart stale
BG: Бях отгледан за повишаване на ада, крехка и сърцето ми баят

EN: So I'ma bring hell to earth until my heart fail
BG: Така че аз съм донесе ад на земята, докато сърцето ми не успеят

EN: But y'all play fair, give me and mine, I'll share
BG: Но всички вие играят честно, дай ми и моя, аз ще споделя

EN: Til y'all show us you care, it's gon' be mayhem out here
BG: Докато всички вие ни показват те е грижа, това е гон'се хаос тук

EN: Me and these 223'sll freeze the biggest with ease
BG: Аз и тези 223'sll замразяване на най-големите с лекота

EN: I'm still a nigga you fear, bring the beast to his knees
BG: Аз съм все още един негър се страхувате, да звяра на колене

EN: and I've been born to represent, for that I've been heaven sent
BG: и аз съм роден да представлява, за който ми е небето изпраща

EN: And I meant, every word, in my letter, to the President
BG: И имам предвид, всяка дума, в писмото ми, на председателя

EN: Shit is still fucked up y'all
BG: Мамка му все още е прецакан всички вие

EN: And y'all wonder when it's gon' get better
BG: И всички вие чудно, когато това е гон'получи по-добре

EN: and it ain't gon' get better
BG: и не се гони'получи по-добре

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Dear Mr. President, tell me what to do
BG: Уважаеми г-н президент, кажете ми какво да правя

EN: These niggaz actin up in the hood, send mo' troops
BG: Тези негра преструваш, в предния капак, изпрати войски Mo '

EN: Dear Mr. President, tell me what to do
BG: Уважаеми г-н президент, кажете ми какво да правя

EN: These niggaz actin up..
BG: Тези негра преструваш се ..

EN: Heavenly Father may I holla at you briefly
BG: Небесния Отец може ли Holla към вас накратко

EN: I wanna meet the President, but will he meet me?
BG: Искам да се срещнат с президента, но той ще се срещне с мен?

EN: He's scared to look inside the eyes of a Thug Nigga
BG: Той е страх да надникнат в очите на Thug Nigga

EN: We tired of bein scapegoats for this capitalistic drug dealin
BG: Ние уморени от Bein изкупителни жертви за този капиталистически dealin наркотици

EN: How hypocritical is Liberty?
BG: Как лицемерно е свободата?

EN: That blind bitch ain't never did shit for me
BG: Тази кучка слепи не е никога не глупости за мен

EN: My history, full of casket and scars
BG: Моята история, пълна с ковчега и белези

EN: My own black nation at war, whole family behind bars
BG: Моята черна нация във война, цялото семейство зад решетките

EN: And they wonder why we scarred, thirteen lookin hard
BG: И те се чудят защо ние белези, тринадесет гледаш трудно

EN: Sister had a baby as an adolescent, where was God?
BG: Сестра е на бебето като юноша, в която е Бог?

EN: Somewhere in the middle of my mind
BG: Някъде в средата на съзнанието ми

EN: is a nigga on the tightrope, screamin let him die
BG: е един негър по тънко въже, крещи нека умре

EN: Can't lie I'm a thug, drownin in my own blood
BG: Не мога да лъжа, че съм престъпник, плувнала в сълзи в собствената си кръв

EN: Lookin for the reason that my momma's strung out on drugs
BG: Изглеждаш поради това, че майка ми е изцяло под твое за наркотиците

EN: Down to die, for everything I represent
BG: Надолу, за да умре, за всичко, което представлява

EN: Meant every word, in my letter to the President
BG: Означава всяка дума в писмото си до президента

EN: [Big Syke]
BG: [Big Syke]

EN: Blacks is broke, think it's a joke that we livin low?
BG: Черни е счупено, че това е шега, че живея ниски?

EN: Y'all sniffin blow and postin what they hittin fo'?
BG: Y'all sniffin удар и postin какво hittin за'?

EN: Tell the secretary it's necessary we get paid
BG: Кажи на секретаря, че е необходимо ние да се плаща

EN: Look what you made, little kids gettin sprayed
BG: Виж какво, много малко деца почваш пръска

EN: Day after day, and night after night
BG: Ден след ден, и нощ след нощ

EN: Battles and wars to the daylight
BG: Битки и войни на дневна светлина

EN: We might change and rearrange if you do somethin
BG: Ние може да се променят и пренаредят ако направите нещо

EN: Til then we gonna keep it comin, Mr. President
BG: Докато тогава ние ще продължавам да го идва, г-н президент

EN: Hehe
BG: Hehe

EN: And I meant every word in my letter to the President
BG: И имах предвид всяка дума в писмото си до президента

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Word motherfuckin life
BG: Word шибана живот

EN: Fuck this nigga think?
BG: Майната това негро мислите?

EN: Cuttin taxes, takin off welfare
BG: Cuttin данъци, оо на разстояние хуманното отношение към

EN: We 'sposed to just sit here, go broke and die, starvin?
BG: Ние sposed просто да си седи тук, се счупи и да умре, умират от глад?

EN: Motherfuckers crazier than a motherfuckin scout
BG: Шибаняците луд от шибаните разузнавач

EN: Nigga this Thug Life, Westside Outlaw Immortalz nigga
BG: Nigga този Thug Life, Outlaw Immortalz Westside негър

EN: We fin' to hustle til we come up
BG: Ние перка', за да блъскане докато стигаме до

EN: Dear Mr. President, tell me what to do
BG: Уважаеми г-н президент, кажете ми какво да правя

EN: These niggaz actin up in the hood, send mo' troops
BG: Тези негра преструваш, в предния капак, изпрати войски Mo '

EN: Dear Mr. President, tell me what to do
BG: Уважаеми г-н президент, кажете ми какво да правя

EN: These niggaz actin up in the hood, send mo' troops
BG: Тези негра преструваш, в предния капак, изпрати войски Mo '

EN: Dear Mr. President, tell me what to do
BG: Уважаеми г-н президент, кажете ми какво да правя

EN: These niggaz actin up in the hood, send mo' troops
BG: Тези негра преструваш, в предния капак, изпрати войски Mo '

EN: Dear Mr. President, tell me what to do
BG: Уважаеми г-н президент, кажете ми какво да правя

EN: These niggaz actin up in the hood, send mo' troops
BG: Тези негра преструваш, в предния капак, изпрати войски Mo '

EN: Dear Mr. Clinton, shit
BG: Уважаеми г-н Клинтън, по дяволите

EN: It's gettin harder and harder for a motherfucker
BG: Това е почват по-трудно за едно копеле

EN: to make a dollar in these here streets
BG: да направи един долар в тези тук улици

EN: I mean shit, I hear you screamin peace
BG: Искам да кажа глупости, аз ви чувам да крещи мир

EN: But we can't find peace
BG: Но не можем да намерим мир

EN: til my little niggaz on these streets get a piece
BG: Докато моята малка негри по тези улици получи парче

EN: I know you feel me cause you too near me not to hear me
BG: Знам, че се чувстваш ти предизвика прекалено близо до мен, не за да ме чуе

EN: So why don't you help a nigga out?
BG: Така че защо да не ти помогне един негър ли?

EN: Sayin you cuttin welfare
BG: Казвам ви cuttin хуманното отношение към

EN: That got us niggaz on the street, thinkin who in the hell care?
BG: Това ни има негри на улицата, мисля кой е в ада е грижа?

EN: Shit, y'all want us to put down our glocks and our rocks
BG: По дяволите, всички вие искате от нас да оставим нашите glocks и нашите скали

EN: but y'all ain't ready to give us no motherfuckin dollars
BG: но всички вие не е готова да ни даде не шибаната долара

EN: What happened to our 40 acres and a mule fool?
BG: Какво се случи с нашия 40 акра и едно муле глупак?

EN: We ain't stupid
BG: Не е глупав

EN: Think you got us lookin to lose
BG: Мислите, че не ни гледаш да губят

EN: Tryin to turn all us young niggaz into troops
BG: Опитва се да превърне всички ни млади негри в войски

EN: You want us to fight your war
BG: Искате да се бори с войната

EN: What the fuck I'm fightin for?
BG: Какво, по дяволите, аз съм се бият за?

EN: Shit, I ain't got no love here
BG: Мамка му, не е ли не обичам тук

EN: I ain't had a check all year
BG: Аз не са имали проверка през цялата година

EN: Taxin, all the blacks and
BG: Taxin, всички черни и

EN: police beatin me in the streets
BG: полицията ме beatin по улиците

EN: Fuck peace
BG: Майната мир

EN: These niggaz actin up in the hood, send mo' troops
BG: Тези негра преструваш, в предния капак, изпрати войски Mo '