Artist: 
Search: 
2Pac - Last Ones Left (feat. Outlawz) lyrics (Bulgarian translation). | [2Pac (Hook)]
, Nigga westside
, Westside in this motherfucker
, Westside in this motherfucker right...
03:59
video played 1,297 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Last Ones Left (feat. Outlawz) (Bulgarian translation) lyrics

EN: [2Pac (Hook)]
BG: [2Pac (кука)]

EN: Nigga westside
BG: Nigga Westside

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: Westside in this motherfucker right here
BG: Westside в това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: Westside in this motherfucker right here
BG: Westside в това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: Westside in this motherfucker right here
BG: Westside в това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: [2pac]
BG: [2pac]

EN: Can't nobody stop us when we blunted up and swervin
BG: Не може никой да ни спре, когато са затъпени и swervin

EN: Packed in a suburban, screamin outlaw runin on the curb
BG: Опакован в предградията, крещи runin извън закона на бордюра

EN: They never try me cause right behind me your killer team
BG: Те никога не се опитват мен, защото точно зад мен отбора убиец

EN: I get a word cut the head off a nigga like a guillotine
BG: Получавам думата намаляване на главата един негър като гилотина

EN: This Hennessey'll keep me calm though
BG: Това Hennessey'll ме държи спокойна въпреки че

EN: Sittin in the back of the club, tradin convo
BG: Седи в дъното на клуба, Tradin convo

EN: Livin like a Don in my own mind
BG: Живея като Дон в собствения си ум

EN: Signal Kadafi, nigga watch me with the chrome nine
BG: Сигнал Kadafi, негро ме гледате с хром девет

EN: All the time drinkin champagne
BG: Всички шампанско време пиеше

EN: Walk through the crowd let the tramps hang
BG: Разходка през тълпата нека скитници се мотае

EN: Niggas playa hate but do a damn thing
BG: Негрите Playa мразя, но едно проклето нещо

EN: Picture me doin eighty down a one way
BG: Картина ме караш осемдесет определяне на един от начините

EN: Stuck in the trunk, caught with gun play
BG: Щук в багажника, хванат с пистолет игра

EN: So I gotta keep my eyes open
BG: Така че аз трябва да си държа очите отворени

EN: Gettin high, wonder why we gotta die smokin
BG: Взимам високо, се чудя, защо ние трябва да умре пуши

EN: My alibi, I'm victory
BG: Моят алиби, аз съм победа

EN: Like them other vile men I'm marked for death
BG: Подобно на тях някои от подъл мъже съм, маркирани за смърт

EN: Spendin my nights like its the last one left
BG: Spendin ми нощи като си на последния ляво

EN: I'm an outlaw
BG: Аз съм извън закона

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: Am I wrong, I wanna get it goin on
BG: Am I разбирайте погрешно, аз искам да го отива

EN: Last to leave, till I see everybodys gone
BG: Последно да напусне, докато не види everybodys отиде

EN: I'm at the bar you can catch me hands full of liquor
BG: Аз съм в бара може да ме хванат ръце, пълни с течност

EN: Puffin on a sweet swisher I'm the last one left
BG: Кайра на сладки Swisher Аз съм последният ляво

EN: Tell me am I wrong, I wanna get it goin on
BG: Кажи ми, че съм прав, аз искам да го отива

EN: Last to leave until I see everybodys gone
BG: Последно да напусне, докато не види everybodys отиде

EN: I'm at the bar you can catch me hands full of liquor
BG: Аз съм в бара може да ме хванат ръце, пълни с течност

EN: Puffin on a sweet swisher, guess I'm the last one left
BG: Кайра на сладки Swisher, предполагам, че съм последният ляво

EN: [Kastro]
BG: [Kastro]

EN: I got my back against the wall
BG: Взех си назад към стената

EN: Gat chillin by my balls
BG: Гат Chillin от топките ми

EN: Prior to war is rider nigga only five six tall
BG: Преди войната е ездач негър само петстотин и шестата година висок

EN: Napoleon only knows on we outlaws fuck fear
BG: Наполеон знае по дяволите сме престъпници страх

EN: better strap down to the feelins cause we out yeah
BG: по-добре лентата надолу до feelins ние причини да се

EN: Thug passion all up in me
BG: Thug страст всички в мен

EN: Feelin like I took some Henne
BG: Чувствам се като взех малко Henne

EN: It aint easy I'm tryin to make a dollar out of two pennies
BG: Не е лесно да се опитвам да направят един долар от две пари

EN: What we got with these rap niggas
BG: Това, което ние имаме с тези рап негра

EN: Wanna pull they're gat niggas
BG: Искате ли да дръпнете те отиде негри

EN: Only got my side cause they think pac die nigga
BG: Само имам моя страна защото те мислят PAC умират негър

EN: Last niggas with our tape
BG: Последно негри с нашата лента

EN: Take a shot within our vest
BG: Вземете един изстрел в нашата жилетка

EN: Pac come and catch weight
BG: Пак дойде и тегло на улова,

EN: Nigga we the last ones left
BG: Nigga ние Последните ляво

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: If we woulda known the zone inside my own dome
BG: Ако щях известни зоната вътре в собствената си купол

EN: Fresh outs jail it was hell but I'm probably home
BG: Fresh аут затвор беше ад, но аз може би съм у дома

EN: Lookin for niggas that was roofin that shit when I was locked back
BG: Гледам за негри, че е roofin че лайна, когато е била заключена обратно

EN: Hands on the pump, makem jump when its cocked back
BG: Ръцете на помпата, makem скочи, когато си килнат назад

EN: Fuckem all they're bitches inside a world of weak
BG: Fuckem всички те са кучки в свят на слаби

EN: Bitch niggas be afraid to speak
BG: Кучка негра се страхуват да говорят

EN: We the last ones left
BG: Ние Последните ляво

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: [Chorus (slight change)]
BG: [Chorus (малка промяна)]

EN: Tell me am I wrong, I wanna get it goin on
BG: Кажи ми, че съм прав, аз искам да го отива

EN: Last to leave, till I see everybodys gone
BG: Последно да напусне, докато не види everybodys отиде

EN: At the bar you can catch me hands full of liquor
BG: На бара може да ме хванат ръце, пълни с течност

EN: Puffin on a sweet swisher Like I'm the last one left
BG: Кайра на сладки Swisher Както аз съм последният ляво

EN: Am I wrong, I wanna get it goin on
BG: Am I разбирайте погрешно, аз искам да го отива

EN: Last to leave till I see everybodys gone
BG: Последно да напусне, докато не види everybodys отиде

EN: At the bar you can catch me hands full of liquor
BG: На бара може да ме хванат ръце, пълни с течност

EN: Puffin on a sweet swisher, last one left
BG: Кайра на сладки Swisher, последният ляво

EN: Am I wrong, I wanna get it goin on
BG: Am I разбирайте погрешно, аз искам да го отива

EN: Last to leave till I see everybodys gone
BG: Последно да напусне, докато не види everybodys отиде

EN: At the bar you can catch me hands full of liquor (Yeah)
BG: На бара може да ме хванат ръце, пълни с течност (да)

EN: Puffin on a sweet swisher, I'm the last one left
BG: Кайра на сладки Swisher, аз съм последният ляво

EN: [Napoleon]
BG: [Napoleon]

EN: I eat and sleep the worst shit, turfs and birth
BG: Аз ям и да спя най-лошото глупости, turfs и раждане

EN: Me and my team super supreme putin in work
BG: Аз и моят екип супер върховен Путин в работата

EN: I'm passed out, drunk as a fuck, till it hurt
BG: Аз съм припадна, пиян като дявола, докато не боли

EN: And I call earl screamin fuck the world
BG: И аз ви призовавам Ърл крещи дяволите света

EN: I got a bitch on the side wanna be my wife
BG: Имам кучка от страна искам да бъда жена ми

EN: And wify beefin wanna know if she gonna see me tonight
BG: И wify beefin искам да знам дали тя ще ме види тази вечер

EN: And i know it aint right, but its the life I got
BG: И аз знам, че не е правилно, но си на живот имам

EN: And thats until I see Yak
BG: А това е докато не видя як

EN: And thats until I see Pac
BG: А това е докато не видя Pac

EN: Young know I lost a troll somebody owed me down
BG: Млади знам аз загубих един трол някой ми дължи надолу

EN: And if the world was a girl I'd stick my dick in the ground
BG: И ако светът е едно момиче, което ще се придържаме ми кура в земята

EN: Fuck the world
BG: Майната им на света

EN: [2Pac (Varied Hook)]
BG: [2Pac (разнообразни кука)]

EN: Westside in this motherfucker right here
BG: Westside в това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: Yeah
BG: Да

EN: Westside in this motherfucker right here
BG: Westside в това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: UH
BG: UH

EN: Outlaw in this motherfucker right here
BG: Outlaw в това копеле тук

EN: Outlaws in this motherfucker
BG: Престъпници в това копеле

EN: UH
BG: UH

EN: In this motherfucker right here
BG: В това копеле тук

EN: In this motherfucker
BG: В това копеле

EN: UH
BG: UH

EN: Westside in this motherfucker right here
BG: Westside в това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: UH
BG: UH

EN: Westside in this motherfucker right here
BG: Westside в това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: In this motherfucker right here
BG: В това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: UH
BG: UH

EN: Outlaw in this motherfucker right here
BG: Outlaw в това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: UH
BG: UH

EN: In this motherfucker right here
BG: В това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: In this motherfucker right here
BG: В това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: In this motherfucker right here
BG: В това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: In this motherfucker right here
BG: В това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: In this motherfucker right here
BG: В това копеле тук

EN: Westside in this motherfucker
BG: Westside в това копеле

EN: Westside in this motherfucker right here
BG: Westside в това копеле тук

EN: Westside
BG: Westside

EN: [fades out]
BG: [Изчезва]