Artist: 
Search: 
2Pac - God Bless The Dead lyrics (Bulgarian translation). | Rest in peace to my mothafucka Biggie Smalls
, That's right boy, it's goin on
, Right here, Thug...
04:15
video played 1,529 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - God Bless The Dead (Bulgarian translation) lyrics

EN: Rest in peace to my mothafucka Biggie Smalls
BG: Почивай в мир с моя мадафака Biggie Smalls

EN: That's right boy, it's goin on
BG: Точно момче, това е отива

EN: Right here, Thug Life
BG: Точно тук, Thug Life

EN: God bless the dead
BG: Бог да благослови мъртвите

EN: God bless the dead & buried nigga
BG: Бог да благослови мъртъв и погребан негър

EN: Don't worry if you see God first tell Him shit got worse
BG: Не се притеснявайте, ако виждате Бог на първо място да му кажа всичко се провали

EN: I ain't mad, I know you're representin the crew
BG: Не е луд, знам, че сте representin на екипажа

EN: And I can picture you in Heaven with a blunt & a brew
BG: И мога да ви картина в небето с тъп и една приставка

EN: Fuck the world, pain was a part of the game
BG: Майната им на света, болката е част от играта

EN: If you a baller, money went as quick as it came
BG: Ако един баскетболист, пари отидоха толкова бързо, колкото стана

EN: My role models gone or they locked in the pen
BG: Моята роля модели няма или те заключени в затвора

EN: Straight hustlas, caught up in the whirlwind
BG: Прави hustlas, в разгара на бурята

EN: The other day, I thought I seen my homeboy Biggie
BG: Онзи ден, аз мислех, че съм виждал моя homeboy Biggie

EN: Sayin shit don't stop, nigga, no pity
BG: Казвам глупости не спират, негро, не пожали

EN: We all hoods, and all we ever had was dreams
BG: Ние всички качулки, и всичко, което някога е мечта

EN: Money makin mothafuckas plot scandalous schemes
BG: Парите правят mothafuckas парцел скандални схеми

EN: In the gutter, you learn to have a criminal mind
BG: В канавката, като се научат да имат предвид, наказателно

EN: I was addicted to tryin, never meant to do time
BG: Бях пристрастен към опитвам, никога не е искал да направи път

EN: My epitaph will read "Was the last of Gs
BG: Моят епитафия ще чете'е последният от Gs

EN: Kicked the shit to make the white man bleed
BG: Kicked лайната да направи бял човек кърви

EN: God bless the dead"
BG: Бог да благослови мъртвите'

EN: [Chorus - 2pac:]
BG: [Корус - 2pac:]

EN: God bless the dead
BG: Бог да благослови мъртвите

EN: God bless the dead
BG: Бог да благослови мъртвите

EN: God bless the dead
BG: Бог да благослови мъртвите

EN: [2pac:]
BG: [2pac:]

EN: Man, ain't nobody promised me a thang
BG: Човече, не е никой обеща ми Thang

EN: I been caught up in this game
BG: Съм бил въвлечен в тази игра

EN: Ever since I was a little motherfucka wantin to hang
BG: Откакто бях малко wantin motherfucka да се мотае

EN: I can see 'em in my head, pow
BG: Виждам ги в главата ми, Pow

EN: Memories of my nigga but he dead now
BG: Спомени за моето негро, но той вече мъртъв

EN: Lookin back in my yearbook all the years took
BG: Гледам назад в моята годишника всичките години се

EN: Half my peers, they're stretched for years
BG: Половината ми колеги, те са опъната в продължение на години

EN: And if I die will they all shed tears
BG: И ако умра, ще те хвърли всички сълзи

EN: Two to the dome, leave me alone, let me get my head clear
BG: Две до купола, ме остави на мира, да ме главата ми ясни

EN: Paranoid got me lookin in the mirror
BG: Paranoid ме гледаш в огледалото

EN: Behind me, life without my nine, I'd rather do the time
BG: Зад мен, живот без моето вдъхновение, щях да го направи на времето

EN: See I'm old enough to know that ain't no justice
BG: Виж аз съм достатъчно възрастен, за да знаем, че не е няма справедливост

EN: Fuck the police & all the courts same way they fucked us
BG: Майната им на полицията и на всички съдилища, по същия начин те ни прецака

EN: And why the hell am I locked in jail
BG: И защо по дяволите съм заключен в затвора

EN: They let them white boys free, we be shocked as hell
BG: Те нека бели момчета свободни, да бъдем шокирани ада

EN: In my mind I can see it comin
BG: В съзнанието си да видите, че идва

EN: And all the time it's a plot to keep a nigga runnin
BG: И през цялото време, че е заговор за водите бягаш негър

EN: By keepin gun & never run unless I'm comin at ya
BG: С Keepin пистолет и никога не тече, освен ако не съм идва при теб

EN: Cry later but for now let's enjoy the laughter
BG: Cry-късно, но за сега нека да се ползват от смях

EN: God bless the dead
BG: Бог да благослови мъртвите

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: [2pac:]
BG: [2pac:]

EN: Rest in peace to all the motherfuckas that passed too early
BG: Почивай в мир с всички motherfuckas, които са преминали твърде рано

EN: All the young motherfuckas that was took in they prime
BG: Всички млади motherfuckas, че е предприел в те-председател

EN: Real motherfuckin Gz, this one is for you
BG: Недвижими шибана GZ, това е за вас

EN: Yo Stretch, Biggie
BG: Йо Stretch, Biggie

EN: [Stretch:]
BG: [Простри:]

EN: Yo Big this is to you my nigga
BG: Йо Big това е за вас си негър

EN: Springfield Hollis crew, Thug Life, YGz
BG: Springfield Холис екипажа, Thug Life, YGz

EN: Sendin they respect, know I mean?
BG: Sendin спазват, знам, че означава?

EN: You my nigga for life, forever
BG: Можете негър ми за цял живот, завинаги

EN: You're always gonna be with a nigga
BG: Ти винаги ще бъде с един негър

EN: No matter what, don't forget that
BG: Без значение какво, не забравяйте, че

EN: I pray before I go to sleep
BG: Моля, преди да отида да спя

EN: "Dear God say my prayers before I start to eat, cause times is hard
BG: "Мили Боже казват молитвите си, преди да започна да яде, защото е трудно пъти

EN: So I'm droppin to my knees, oh why?
BG: Така че аз съм Droppin на колене, о, защо?

EN: Why you have to take my nigga with the rock-a-bye
BG: Защо трябва да се вземе негър си с рок-а-чао

EN: You had to take a good one, a ghetto hood son, uzi weighin a ton
BG: Вие трябваше да вземе добра, гето син капак, Узи weighin един тон

EN: Niggas terrified of drama from the young gun
BG: Негрите ужасени от драмата на младите пистолет

EN: Hearin that they did it outta fear don't amaze me
BG: Чувам, че те го махат страх не ме учудва

EN: But it's mind blowin, so I'm flowin goin crazy
BG: Но това е ум Blowin, така че аз съм flowin става луд

EN: Slip for cock the gun but he didn't run like a punk
BG: Фиш за петел пистолета, но той не тичам като пънкар

EN: He shoulda had the gauge in the trunk
BG: Той Трябваше да е на устройството в багажника

EN: For spunk is what he had, kid, I'd ratha attack Big
BG: За кураж е това, което имаше, дете, бих Ratha атака Big

EN: Now ya bout to smell the aftermath of what the mack did
BG: Сега ти кажат да миришат на последиците от това, което Мак е

EN: Wannabe suckers wanna test, I'm tellin you, yes
BG: Wannabe нещастници искате да тествате, аз ти казвам, да

EN: The teflon's bout to rip through your fuckin vest
BG: В тефлон на мач да се откъснете чрез шибаната си жилетка

EN: Guess who? I'll make a mess of your crew quick
BG: Познай кой е? Ще направя една бъркотия на вашия екипаж бързо

EN: The spirit Biggie Smalls and the ??? clique, yeah
BG: Духът Biggie Smalls и?? клика, да

EN: God bless the dead
BG: Бог да благослови мъртвите

EN: God bless the dead
BG: Бог да благослови мъртвите

EN: God bless the dead
BG: Бог да благослови мъртвите

EN: God bless the dead
BG: Бог да благослови мъртвите