Artist: 
Search: 
2Pac - Cradle To The Grave lyrics (Bulgarian translation). | From tha Cradle to the Grave, life ain't never been easy
, Living in the ghetto.
, 
, From the...
06:12
video played 566 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Cradle To The Grave (Bulgarian translation) lyrics

EN: From tha Cradle to the Grave, life ain't never been easy
BG: От THA люлката до гроба, животът не е никога не е бил лесен

EN: Living in the ghetto.
BG: Да живееш в гетото.

EN: From the cradle to the grave, life ain't never been easy
BG: От люлката до гроба, животът не е никога не е бил лесен

EN: Living in the ghetto.
BG: Да живееш в гетото.

EN: June 16, 1971
BG: 16-ти Юни 1971

EN: Mama gave birth
BG: Мама ражда

EN: to a hell raisin' heavanly son.
BG: да heavanly син ад стафиди.

EN: See the doctor tried to smack me
BG: Вижте лекар се опита да ме пляскам

EN: but I smacked him back,
BG: но аз го удари гърба,

EN: My first words were "thug for life"
BG: Моите първи думи са'бандит за живот"

EN: and "Papa pass the Mac."
BG: и'Papa преминават на Mac".

EN: I'm bustin' on these motha fuckas ballin'
BG: Аз убивам'по тези motha fuckas BALLIN"

EN: Listen you can hear my mini 14 callin'.
BG: Слушайте можете да чуете моя мини 14 вика.

EN: From out the window of my drop top
BG: От през прозореца на моя капка горната

EN: I got my glock cocked
BG: Взех си Глок килнат

EN: bustin' at niggas
BG: убивам'в негри

EN: when will it stop ?
BG: кога ще го спре?

EN: Now tell me are you scared of the dark?
BG: Сега ми кажете ли е страх от тъмното?

EN: Can't close my eyes I see visions
BG: Не мога да затворя очите си виждам видения

EN: And even with this thug livin'
BG: И дори и при този гангстер живее

EN: will I escape in prison ?
BG: ще избяга в затвора?

EN: Penitentiary chances was an all day thang
BG: Пенитенциарната шансове е по цял ден Thang

EN: The only way to advance
BG: Единственият път за напредък

EN: and if you slang
BG: и ако жаргон

EN: Then you'd better have your nikes on
BG: Тогава няма да е зле да си Найкове на

EN: Cause when we fight
BG: Защото, когато се борим

EN: it's in the middle of the night with no lights on.
BG: тя е в средата на нощта, без запалени светлини.

EN: Hey!!
BG: Хей!

EN: There must be a God cause I feel lucky,
BG: Трябва да има причина Бог чувствам късметлия,

EN: Paranoid out my mind
BG: Paranoid на съзнанието ми

EN: this motha fucka's tryin' to rush me.
BG: опитвам този motha fucka е да ме треска.

EN: Am I goin' to jail?
BG: Am I отиваш в затвора?

EN: Look at me bailin'
BG: Погледни ме bailin'

EN: Commin' out the court house
BG: Commin'на Съдебната палата

EN: all about mail and bank
BG: Информация за поща и банка

EN: Never die
BG: Никога не умират

EN: be a hustler mothafuckas
BG: да бъде мошеник mothafuckas

EN: And makin' thugs out you suckas.
BG: И бандити правим, че си suckas.

EN: From the cradle to the grave.
BG: От люлката до гроба.

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: From the cradle to the grave, life ain't never been easy
BG: От люлката до гроба, животът не е никога не е бил лесен

EN: Living in the ghetto. easy
BG: Да живееш в гетото. лесно

EN: From the cardle to the grave, life ain't never been easy
BG: От cardle в гроба, животът не е никога не е бил лесен

EN: Living in the ghetto.
BG: Да живееш в гетото.

EN: From the cradle to the grave
BG: От люлката до гроба

EN: since a little bitty child
BG: тъй като малко дете bitty

EN: I've been known to get ill and kinda buck wild.
BG: Аз бях известно, че се разболяват и доста долар дивата природа.

EN: Pop pop!
BG: Поп поп!

EN: just like the part that's in my walk with street talk
BG: точно като това е част от моята разходка с улица беседа

EN: I'm runnin' up the block in the dark with less spark.
BG: Аз съм бягаш от квартала на тъмно с по-малко искра.

EN: Survalience on a nigga every day,
BG: Survalience на негрото всеки ден,

EN: Waitin' on my daddy just to take his ass away.
BG: Чакайки на баща ми просто да си задник далеч.

EN: Now Mama always workin' tryin' to make ends meet.
BG: Сега'опитвам" Мама винаги работя, за да свързват двата края.

EN: So now a young niggas bein' raised by the streets.
BG: Така че сега младите Bein негри', посочено от улиците.

EN: And then the on other one that ever showed me love
BG: И тогава на другия, което някога ми показа любовта

EN: Was my dope fiend uncle strung out on drugs
BG: Беше ми чичо дрога приятел нанизани върху наркотиците

EN: a striaght thug.
BG: striaght един бандит.

EN: Just me, my mama out here on our own
BG: Просто ми, майка ми се тук, на нашите собствени

EN: So I got two gatts
BG: Така че аз имам две gatts

EN: one black and one of chrome.
BG: една черна и една от хром.

EN: Now I don't wanna hurt nobody but I must defend mine!
BG: Сега аз не искам да нараня никой, но аз трябва да защитавам моя!

EN: It's all the fuck I got
BG: Това е всичко, по дяволите, аз имам

EN: so stop and walk a thin line.
BG: Така че спрете и ходи тънка линия.

EN: Young niggas be brave
BG: Младите негри да се смели

EN: and keep on thuggin' from the cradle to the grave,
BG: и да държат на крадец от люлката до гроба,

EN: From the cradle to the grave.
BG: От люлката до гроба.

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: From the cradle to the grave, life ain't never been easy
BG: От люлката до гроба, животът не е никога не е бил лесен

EN: Living in the ghetto.
BG: Да живееш в гетото.

EN: From the cradle to the grave, I'm glad to say
BG: От люлката до гроба, аз се радвам да се каже

EN: I made it this far.
BG: Направих го този момент.

EN: Many G's died hard
BG: Много G умира трудно

EN: and all they got was their name here up on a wall.
BG: и всичко, което имам е тяхното име тук се на стена.

EN: It's sad thinkin' about the times
BG: Това е тъжно мисля за времето

EN: Life goes on, I'm steady lost in this land...
BG: Животът продължава, аз съм стабилен губи в тая земя ...

EN: as the warzone I got no home
BG: като Warzone аз нямам дом

EN: don't have no friends neither.
BG: Не нямам приятели също.

EN: It's just me by my lonely so I married my nina.
BG: Това е просто ми от моя самотен, така се ожених за моя Нина.

EN: I keeps her wherever I go,
BG: Аз си запазва където и да отида,

EN: I love my ho.
BG: Обичам хо.

EN: Never leave home with out my sugar.
BG: Никога не напускат дома с ми захар.

EN: I'm hafta plug a nigga.
BG: Аз съм hafta включите негър.

EN: Mama told me not to trust no punks,
BG: Мама ми каза да не се доверяват не пънкари,

EN: And kick his ass if he lay a hand on me.
BG: И удари ослицата си, ако той положи ръка върху мен.

EN: Since then I been known.
BG: Оттогава се знае.

EN: Sometimes I think my own self stupid
BG: Понякога си мисля, ми самия себе си глупав

EN: Cause I stay shootin' at marks,
BG: Защото остана Стреляме по марки,

EN: Get twisted up in police reports.
BG: Вземи местят нагоре в полицейските доклади.

EN: Since the cradle, I've been ungreatful.
BG: Тъй като люлка, аз бях ungreatful.

EN: My first toy was a gun
BG: Първата ми играчка е с пистолет

EN: I got sprung and learn to love weapons.
BG: Имам извити и се научиш да обичаш оръжия.

EN: But now I'm through with money
BG: Но сега съм с пари чрез

EN: and through with street fame.
BG: и през улица с славата.

EN: Somebody peeled my cap and put me in my grave.
BG: Някой белени ми шапка и ме хвърли в гроба.

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: From the cradle to the grave, life ain't never been easy
BG: От люлката до гроба, животът не е никога не е бил лесен

EN: Living in the ghetto.
BG: Да живееш в гетото.

EN: From the cradle to the grave, life ain't never been easy
BG: От люлката до гроба, животът не е никога не е бил лесен

EN: Living in the ghetto.
BG: Да живееш в гетото.

EN: March 18th
BG: 18 март

EN: a rainy day my mama gave birth
BG: дъждовен ден майка ми роди

EN: To a baby boy trapped in hell on Earth.
BG: За едно момченце в капан в ада на Земята.

EN: From day one it wasn't fun I never had a crumb.
BG: От самото начало не е било забавно Никога не съм имал троха.

EN: Daddy worked two jobs and Mama won't stop drinkin' rum.
BG: Татко работи на две места и мама няма да спре ром пия'.

EN: I tried to cope loc
BG: Опитах се да се справят LOC

EN: but my family's broke
BG: но на семейството ми счупи

EN: And my pocket's short
BG: И джоба си в краткосрочен

EN: so now I gotta sling dope.
BG: така че сега аз трябва да прашка дрога.

EN: In a game filled with pain it's a fuckin' shame,
BG: В игра пълни с болка, че е шибан срам,

EN: The white man got a motha fucka slingin' cane.
BG: Белият човек има motha fucka slingin на захарна тръстика.

EN: So now it's on from dusk to dawn I get my serve on.
BG: Така че сега е по От здрач до зори мога да си служат на.

EN: Always in the spot with my glock slingin' rocks at the rocks.
BG: Винаги в място с камъни ми Глок slingin'в скалите.

EN: Shit don't stop I'm steady dodgin' cops.
BG: Мамка му не спират аз съм ченге стабилно dodgin'.

EN: I never flip flop
BG: Никога не съм флип флоп

EN: hear my glock cock
BG: чуе моя петел Глок

EN: thug till I drop.
BG: престъпник, докато не падне.

EN: And if I hit the pen I gotta do my time
BG: И ако аз хит на писалката Трябва ми време

EN: Sittin' on my bunk reminiscing about the good times.
BG: Седя на моя двуетажни спомените за добрите времена.

EN: It's fucked up a nigga gotta grow up doing dirt,
BG: Това е прецакал един негър трябва да растат прави мръсотия,

EN: But from the cradle to the grave I'ma put in work.
BG: Но от люлката до гроба, аз съм пуснати в работа.

EN: [Chorus]
BG: [Припев]

EN: From the cradle to the grave, life ain't never been easy
BG: От люлката до гроба, животът не е никога не е бил лесен

EN: Living in the ghetto.
BG: Да живееш в гетото.

EN: From the cradle to the grave, life ain't never been easyy
BG: От люлката до гроба, животът не е никога не е бил easyy

EN: Living in the ghetto.
BG: Да живееш в гетото.

EN: Time's movin' fast
BG: танцуваш Време е'бързо

EN: will I last another day?
BG: ще продължи още ден?

EN: So I pray and I lay with my A-K.
BG: Така че аз се моля и аз лежа с моя АК.

EN: Did I sell my soul as a young kid?
BG: Казах си продам душата като малко дете?

EN: All the things I did
BG: Всички неща, които правя

EN: Wishin' someone held me
BG: някой можеше ме държеше

EN: but they never did.
BG: , но никога не са направили.

EN: I can't take it
BG: Аз не мога да го взема

EN: will I make it to my older age?
BG: ще го направи за по-възрастните си възраст?

EN: Before I'm shot up or locked up in a fuckin' cage.
BG: Преди да съм се увеличили или заключени в една шибана клетка.

EN: Lord help me, guide me, save me!
BG: Господ да ми помогне, ръководство ми, да ме спаси!

EN: Cause that's the way that Daddy raised me
BG: Защото това е начинът, по който татко ме отгледа

EN: crazy.
BG: луд.

EN: Do or die. Nigga pull the trigger don't give a fuck.
BG: Да, или да умре. Nigga дръпне спусъка не му пука.

EN: You'd rather be in jail than get your ass bucked.
BG: Вие искате по-скоро да бъде в затвора, отколкото да си задник bucked.

EN: Nobody cares, it's me against the world.
BG: Никой не се интересува, аз съм против света.

EN: Keepin' murder on my mind and my tech-9.
BG: Keepin'убийство на ума си и моята тек-9.

EN: I got nothin' to lose, payin' dues, nigga you wanna die?
BG: Имам нищо за губене, payin'мита, негър ли да умреш?

EN: I get high
BG: Получава висока

EN: then my mission is a walk-by.
BG: След това моята мисия е разходка с.

EN: You'd better jet when I hit your set cause I'm commin'.
BG: Най-добре струя, когато се удари, определени защото съм commin'.

EN: Start runnin' yellin' "evil mind" as I'm gunnin'.
BG: Старт бягаш викаш'зло ума", както аз съм gunnin'.

EN: One in the chamber for the anger that I build inside,
BG: Един в камерата за гняв, че строи на територията,

EN: For the mothers that cried, for my homies that died.
BG: За майките, който викаше, за моите хора, които са умрели.

EN: The begining is an ending, am I just a slave?
BG: Началото е край, аз съм просто един роб?

EN: So I got to be brave from the cradle to the grave.
BG: Така че аз трябва да се смели от люлката до гроба.