Artist: 
Search: 
2Pac - Bury Me A G lyrics (Bulgarian translation). | Thinkin' back
, reminiscing on my teens
, a young G
, getten' paid over dope fiends
, fuckin' off...
04:58
video played 1,735 times
added 7 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Bury Me A G (Bulgarian translation) lyrics

EN: Thinkin' back
BG: мислене "обратно

EN: reminiscing on my teens
BG: спомените на моя тийнейджъри

EN: a young G
BG: млад G

EN: getten' paid over dope fiends
BG: getten "платени над дрога демоните

EN: fuckin' off cash that I make
BG: шибаната извън пари, че аз правя

EN: nigga, what's tha sense of workin hard
BG: Негро, какво е tha чувство за работя усилено

EN: if you never get tp play
BG: Ако никога не сте се tp играе

EN: i'm hustlen'
BG: Аз съм hustlen "

EN: stayin' out till it's dawn
BG: stayin' се до това на Зори

EN: and commin' home
BG: и commin' Начало

EN: at 6 o'clock in tha mornin'
BG: в 6 часа в tha утро "

EN: hand's on my glock
BG: ръка на моя Глок

EN: eye's on tha prize
BG: очите на tha награда

EN: finger on tha trigga when a nigga rides
BG: пръст на tha trigga когато един негър люлки

EN: shootin' craps
BG: стрелба игра на зарове

EN: bustin' niggas out tha door
BG: балнеолечение негрите tha вратата

EN: pick my money off tha floor
BG: моите пари откъсвам tha етаж

EN: god bless tha tre-four
BG: Бог да благослови tha Тре-четири

EN: stuck on full, drunk again
BG: остана на пълен, пиян отново

EN: sippin' on Gin
BG: sippin' на Джин

EN: with a couple of friends
BG: с няколко приятели

EN: sayin' those thug life niggas be like major pimps
BG: казва "тези thug life негрите се като големи сводници

EN: stickin' to tha rules is what made it simp
BG: stickin' tha правила е, което го прави прос

EN: and if I die
BG: и ако умра

EN: let it be
BG: Така да бъде

EN: but when they come for me
BG: но когато те идват за мен

EN: bury me a G
BG: да ме погребеш G

EN: [Chorus x2 -- Tupac]
BG: [Припев x 2--Тупак]

EN: I ain't got time for bitches
BG: Не е ли време за кучки

EN: Gotta keep my mind on my mothafucken riches
BG: Трябва да запазя ума на моя mothafucken богатство

EN: even when I die
BG: дори когато аз умра

EN: they won't worry me
BG: те няма да ме притеснява

EN: mama don't cry
BG: мама не плачи

EN: bury me a G
BG: да ме погребеш G

EN: More Trouble than tha average
BG: Повече проблеми отколкото tha средно

EN: just made 25 and i'm livin' like a savage
BG: просто направи 25 и аз съм живея като дивак

EN: bein a G ain't no easy thing
BG: Bein G не е нито лесно нещо

EN: cause you could fuck around get crossed
BG: Причината може да се ебават се прекръсти

EN: and get stuck in tha game
BG: и се заби в tha игра

EN: and for tha rest of your life you will sit and remineise
BG: и за tha остатъка от живота си ще седя и remineise

EN: wonder why it had to end like this
BG: Чудя се защо е трябвало да прекрати подобно

EN: and to tha G's you can feel my pain
BG: и да tha G можете да се чувстват болката ми

EN: till tha mothafuckas gets born again
BG: докато tha mothafuckas получава роден отново

EN: you thought I was a game kid
BG: мислиш, че аз бях игра дете

EN: i'm not tha nigga for playin games
BG: Аз не съм tha Негро за играеш игри

EN: I let my buckshots rang
BG: Аз нека ми buckshots звънна

EN: when I pull tha trigga on my gauge
BG: Когато дръпнете tha trigga на моя габарит

EN: i'm on tha rampage
BG: Аз съм на tha вилнеят

EN: makin' runs for tha devil
BG: изкараписти за tha дявола

EN: ain't nothin' on my mind
BG: не е нищо в моя ум

EN: will get me in some trouble
BG: ще ми се в някои проблеми

EN: i'm tryin to ride
BG: Аз съм опитвам към яздя

EN: no more loves
BG: няма повече обича

EN: for me hard to figure
BG: за мен твърд към фигура

EN: get a nigga, smoke a blunt
BG: Вземи един негър, дим Блънт

EN: Or is a jury starts (break that shit)
BG: Или е журито започва (пауза, че глупости)

EN: I gives a fuck nigga
BG: Аз дава дяволите Негро

EN: stuck outta luck
BG: остана махаме късмет

EN: when I bust
BG: Когато бюст

EN: pull me to my death
BG: ме дръпна с моята смърт

EN: but i'm a G to tha enemy
BG: но аз съм G tha врага

EN: [Chorus x2 -- Tupac]
BG: [Припев x 2--Тупак]

EN: I ain't got time for bitches
BG: Не е ли време за кучки

EN: gotta keep my mind on my mothafucken riches
BG: трябва да запазя ума на моя mothafucken богатство

EN: even when I die
BG: дори когато аз умра

EN: they won't worry me
BG: те няма да ме притеснява

EN: mama don't cry
BG: мама не плачи

EN: bury me a G
BG: да ме погребеш G

EN: [Stretch]
BG: [Участък]

EN: I got nothen' ta loose so I choose to be a killer
BG: Аз имам nothen' та губим така че аз избирам да бъде убиец

EN: went from bangin' ta slangin'
BG: Отидох от bangin' та slangin'

EN: now i'm a dope dealer
BG: Сега аз съм дрога дилър

EN: all my life payed tha price to be tha boss
BG: всички ми живот платени tha цена да tha шеф

EN: back in school
BG: обратно в училище

EN: wrote tha rules on getten' tossed
BG: написа tha правила на getten "блъскат

EN: poppin' rocks on tha block was a past time
BG: Poppin ' скали на tha блок е минало време

EN: pack a 9 all the time
BG: опаковка 9 цялото време

EN: you wanna test mine ?
BG: Вие искате да тествате мина?

EN: don't cry
BG: Не плачи

EN: I die before they play me
BG: Аз ще умра преди те играят ме

EN: from tha cradle to tha grave
BG: от tha люлка до гроб на tha

EN: bury me
BG: да ме погребеш

EN: Straight Thug G
BG: Прави Thug G

EN: kickin' it with tha homies in tha hood
BG: kickin' го с tha приятел в tha качулка

EN: getten' drunk, smokin' blunts
BG: getten "пиян, пуши blunts

EN: a bitch said I was no good
BG: кучка каза не бях добър

EN: I gives a fuck
BG: Аз дава дреме

EN: I spend my time in tha dope spot
BG: Аз прекарват времето си в tha дрога спот

EN: never had no time for no bitch
BG: никога не е имал време за не кучка

EN: instead slangin' rocks
BG: Вместо това slangin' скали

EN: and bustin' caps on you punk ass marcs
BG: и балнеолечение капачки за вас пънк задника джибри

EN: fake ass G's
BG: Лъжливи задника G

EN: bitch niggas with no heart
BG: кучка негри с не сърце

EN: i'm stayin' real till i'm 6 feet deep
BG: Аз съм стои реален докато аз съм 6 фута дълбочина

EN: so when a nigga gone
BG: така че, когато един негър отишъл

EN: bury me a G
BG: да ме погребеш G

EN: [Chorus x2 -- Tupac]
BG: [Припев x 2--Тупак]

EN: I ain't got time for bitches
BG: Не е ли време за кучки

EN: gotta keep my mind on my mothafucken riches
BG: трябва да запазя ума на моя mothafuckenбогатство

EN: even when I die
BG: дори когато аз умра

EN: they won't worry me
BG: те няма да ме притеснява

EN: mama don't cry
BG: мама не плачи

EN: Bury Me a G
BG: Да ме погребеш G

EN: [Tupac]
BG: [Тупак]

EN: Stuck on Full
BG: Остана на пълен

EN: Tangaray got a nigga high
BG: Tangaray имам един негър високо

EN: lord knows I don't need another DUI
BG: Господ знае, нямам нужда от друго ДСИ

EN: I led a Thug Life
BG: Водех Thug Животът

EN: heartless hustler
BG: безсърдечен hustler

EN: just cause I fucked
BG: просто защото аз прецака

EN: don't mean I trust her
BG: не означава, че си доверие

EN: now my pagers vibratin'
BG: Сега ми пейджъри vibratin'

EN: can't sleep
BG: не мога да спя

EN: so i'm mobbin' to tha ho's house
BG: така че аз съм mobbin' да tha хо къщата на

EN: pumpin' Isely
BG: текста наPumpin ' Isely

EN: Is it cool ta fuck is what i'm askin
BG: Ли е готино ta дяволите е това, което аз те питам

EN: Bitch recognize game and start laughen
BG: Кучка признават игра и да започне laughen

EN: when i'm all in those guts and shit
BG: когато съм в тези кураж и лайна

EN: prayin' that a nigga don't nut too quick
BG: prayin', че един негър не ядки твърде бързо

EN: cause i'll fuck and get up and let ya know
BG: Причината ще чука и се изправи и те нека знаят

EN: i'll be a 10 minute brotha for a $2 ho
BG: ще бъде 10 минути брат за $2 хо

EN: lots a ho's get mad and shit
BG: много хо на get луд и лайна

EN: I let a trick be a trick
BG: Нека да е трик трик

EN: you can have that bitch
BG: Можете да имате тази кучка

EN: cause I doubt if I change
BG: Причината, аз се съмнявам, ако аз промяна

EN: tha games a mothafucker
BG: Tha игри mothafucker

EN: real niggas turn ta bustas
BG: истински негрите въртя ta bustas

EN: Bury Me a G
BG: Да ме погребеш G

EN: [Chorus x6 -- Tupac]
BG: [Припев x 6--Тупак]

EN: I ain't got time for bitches
BG: Не е ли време за кучки

EN: Gotta Keep my mind on my mothafucken riches
BG: Трябва да запазя ума на моя mothafucken богатство

EN: even when I die
BG: дори когато аз умра

EN: they won't worry me
BG: те няма да ме притеснява

EN: Mama don't cry
BG: Мама не плачи

EN: bury me a G
BG: да ме погребеш G

EN: I ain't got time for bitches --- bitches
BG: Не е ли време за кучки---кучки