Artist: 
Search: 
2Pac - Black Jesuz lyrics (Bulgarian translation). | [2Pac]
, Searching for Black Jesus
, Oh yeah, sportin jewels and s**t, yaknahmean?
, (Black Jesus;...
04:29
video played 179 times
added 6 years ago
by kitkabg
Reddit

2Pac - Black Jesuz (Bulgarian translation) lyrics

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: Searching for Black Jesus
BG: Търсене на Черно Исус

EN: Oh yeah, sportin jewels and s**t, yaknahmean?
BG: О, да, sportin бижута и е ** т, yaknahmean?

EN: (Black Jesus; you can be Christian
BG: (Black Jesus, можете да се християнски

EN: Baptist, Jehovah Witness)
BG: Кръстител, Йехова на свидетелите)

EN: Straight tatted up, no doubt, no doubt
BG: Прави tatted се, без съмнение, без съмнение

EN: (Islamic, won't matter to me
BG: (Ислямски, няма значение за мен

EN: I'm a thug; thugs, we praise Black Jesus, all day)
BG: Аз съм гангстер; бандити, ние похвали Черно Исус, по цял ден)

EN: Young Kadafi in this bi**h, set it off ni**a..
BG: Млади Кадафи в този двупосочен ч **, я изключите Ni ** а.

EN: What?
BG: Какво?

EN: [Kadafi]
BG: [Kadafi]

EN: I do my shootin's on a knob, prayin to God for my squad
BG: Аз си върша Стреляме по един бутон, се моли на Бог за моя отбор

EN: Stuck in a nightmare, hopin he might care
BG: Щук в кошмар, надява той да грижа

EN: Though times is hard, up against all odds, I play my cards
BG: Въпреки пъти е трудно, се противно на всички очаквания, аз играя карти

EN: like I'm jailin, shots hittin up my spot like midnight rains hailin
BG: сякаш съм jailin, снимки hittin ми място като полунощ дъждове hailin

EN: Got me bailin to stacks more green; Gods ain't tryin to be trapped
BG: Хвана ме bailin на стекове по-зелено; боговете не се опитвам да се озоват

EN: on no block slangin no rocks like bean pies
BG: в никакъв случай не блокира slangin не скали като боб пайове

EN: Brainstorm on the beginnin
BG: Brainstorm на Песента

EN: Wonder how s**t like the Qu'ran and the Bible was written
BG: Чудя се как е ** т като Qu'ran и Библията е написана

EN: What is religion?
BG: Какво е религията?

EN: Gods words all cursed like crack
BG: Боговете думите всички проклети като наркотик

EN: Shai-tan's way of gettin us back
BG: Шай-тен е начин да почваш ни назад

EN: Or just another one of my Black JesuS traps
BG: Или просто още един от моите капани Черно Исус

EN: [Storm]
BG: [Буря]

EN: Who's got the heart to stand beside me?
BG: Кой ли сърцето да стои до мен?

EN: I feel my enemies creepin up in silence
BG: Чувствам враговете си влачи в мълчание

EN: Dark prayer, scream violence - demons all around me
BG: Dark молитва, изкрещя насилие - демони, всички около мен

EN: Can't even bend my knees just a lost cloud; Black Jesus
BG: Не може дори завой коленете ми само един изгубен облак; Черно Исус

EN: give me a reason to survive, in this earthly hell
BG: Дай ми причина да оцелее в този земен ад

EN: Cause I swear, they tryin to break my well
BG: Защото Кълна се, че се опитвам да си счупя и

EN: I'm on the edge lookin down at this volatile pit
BG: Аз съм на ръба гледаш надолу към тази летливи яма

EN: Will it matter if I cease to exist? Black Jesus
BG: Ще е от значение, ако престане да съществува? Черно Исус

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: All hail, the pressure no endeavor can fail
BG: Всички градушка, налягането не усилия може да се провали

EN: Some missin souls turn to hoes when exposed to jail
BG: Някои липсват души се обръщат към мотика, когато бъде изложена в затвора

EN: In times of war we need somebody raw, rally the troops
BG: По време на война се нуждаем някой суров, рали на войските

EN: like a Saint that we can trust to help to carry us through
BG: като светец, че можем да се доверим, за да ни съпътстват през целия

EN: Black Jesus, hahahahaha
BG: Черно Исус, hahahahaha

EN: He's like a Saint that we can trust to help to carry us through
BG: Той е като светец, че можем да се доверим, за да ни съпътстват през целия

EN: Black Jesus
BG: Черно Исус

EN: [Young Noble]
BG: [Young Noble]

EN: Outlawz we got our own race, culture, religion
BG: Outlawz имаме собствена раса, култура, религия

EN: Rebellin against the system, commence to lynchin
BG: Rebellin срещу системата, започват да lynchin

EN: The President ain't even listenin to the pain of the youth
BG: Президентът не е дори listenin към болката на младежта

EN: We make music for eternity, forever the truth
BG: Правим музика за вечността, завинаги истината

EN: Political prisoner, the two choices that they givin us
BG: Политически затворник, двете решения, които те ни дават

EN: Ride or die, for life they sentence us
BG: Трактор или да умрат, за живота, изречение нас

EN: Oh Black Jesus, please watch over my brother Shawn
BG: О, Black Jesus, моля се грижи за брат ми Shawn

EN: Soon as the sky get bright, it's just another storm
BG: Скоро в небето се светли, това е просто още една буря

EN: Brothers gone, now labeled a statistic
BG: Братя отиде, сега наричат ​​статистика

EN: Ain't no love for us ghetto kids, they call us nigglets
BG: Няма любов за нас децата от гетото, те ни наричат ​​nigglets

EN: History repeats itself, nuttin new
BG: Историята се повтаря, Nuttin нови

EN: In school I knew, e'rything I read wasn't true
BG: В училище аз знаех, e'rything прочетох не е вярно

EN: Black Jesus
BG: Черно Исус

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: To this click I'm dedicated, criminal orientated
BG: За тази кликнете Аз съм посветен, криминално ориентиран

EN: An Outlaw initiated, blazed and faded
BG: Един Outlaw започне пламна и бледи

EN: Made for terror, major league ni**az pray together
BG: Направено за терор, големи първенства Ni ** А до Я се помолим заедно

EN: bi**hes in they grave while my real ni**az play together
BG: ** два пъти в ХЕС те гроба, докато истинската ми Ni ** А до Я играят заедно

EN: We die clutchin gla*ses, filled with liquor bomblastic
BG: Умираме clutchin ЕЕН GLA *, пълни с течност bomblastic

EN: Creamated, last wishes ni**a smoke my ashes
BG: Creamated, последният желае Ni ** дим ми пепел

EN: High sigh why die wishin, hopin for possibilities
BG: Висока въздишка защо умират мечтая, надяваме на възможности

EN: I'll mob on, why they copy me sloppily
BG: Ще тълпа, защо те ми копие sloppily

EN: Cops patrol projects, hatin the people livin in them
BG: Полицаи патрулират проекти, hatin хората, живея в тях

EN: I was born an inmate, waitin to escape the prison
BG: Роден съм един затворник, чакайки да избягат от затвора

EN: Went to church but don't understand it, they underhanded
BG: Ходих на църква, но не го разбират, те задкулисно

EN: God gave me these commandments, the world is scandalous
BG: Бог ми даде тези заповеди, света е скандален

EN: Blast til they holy high; baptize they evil minds
BG: Blast докато те светят високо, те кръщават зли умове

EN: Wise, no longer blinded, watch me shine trick
BG: Wise, вече не са слепи, ме гледат обувки трик

EN: Which one of y'all wanna feel the degrees?
BG: Кой от всички вие искате да се докоснете до градуса?

EN: bi**hes freeze facin Black Jesus
BG: два пъти ** ХЕС замразяване facin Черно Исус

EN: [2Pac]
BG: [2Pac]

EN: All hail, the pressure no endeavor can fail
BG: Всички градушка, налягането не усилия може да се провали

EN: Some missin souls turn to hoes when exposed to jail
BG: Някои липсват души се обръщат към мотика, когато бъде изложена в затвора

EN: In times of war we need somebody raw, rally the troops
BG: По време на война се нуждаем някой суров, рали на войските

EN: like a Saint that we can trust to help to carry us through
BG: като светец, че можем да се доверим, за да ни съпътстват през целия

EN: Black Jesus
BG: Черно Исус

EN: [Kastro]
BG: [Kastro]

EN: Some say, some day, some how, some way, we gon' fail
BG: Някои казват, някой ден, някой как, по някакъв начин, ние гон'не успеят

EN: And it ain't hard to tell, we dwell in hell
BG: И това не е трудно да се каже, живеем в ада

EN: Trapped, black, scarred and barred
BG: Капан, черен цвят, белези и давност

EN: Searching for truth, where it's hard to find God
BG: Търсенето на истината, където е трудно да се намери Бог

EN: I play the Pied Piper, and to this Thug Life, I'm a lifer
BG: Играя Пие Пайпър, и за тази Thug Life, аз съм Lifer

EN: Proceed, to turn up the speed, just for stripes
BG: Продължете, за да се появи на скорост, само за ленти

EN: My Black Jesus, walk through this valley with me
BG: Моят Черно Исус, преминете през тази долина с мен

EN: Where we, so used to hard times and casualties
BG: Къде сме ние, така че се използват за трудни времена и произшествия

EN: Indeed, it hurt me deep to have to sleep on the streets
BG: Всъщност, боли ме дълбоко, за да трябва да спя на улицата

EN: And haven't eaten in weeks, so save a prayer for me
BG: И не съм ял от няколко седмици, за да спаси една молитва за мен

EN: And all the young thugs, raised on drugs and guns
BG: И всички млади бандити, отгледани в областта на наркотиците и оръжия

EN: Blazed out and numb, slaves to this slums
BG: Пламна, и вцепенен, роби на този бедняшки квартали

EN: This ain't livin... Jesus
BG: Това не е да живея ... Исус

EN: [singers repeat in background 3X]
BG: [Певци се повтаря във фонов режим 3X]

EN: We believed in you
BG: Вярвахме в себе си

EN: Everything you do
BG: Всичко, което правите

EN: Just wanna let you know, how we feel
BG: Просто искам да ти кажа, как се чувстваме

EN: Black Jesus!
BG: Черно Исус!

EN: Searchin for Black Jesus
BG: Търси за Черно Исус

EN: It's hard, it's hard
BG: Трудно, трудно

EN: We need help out here
BG: Имаме нужда от помощ тук

EN: So we searchins for Black Jesus
BG: Така че ние searchins за Черно Исус

EN: It's like a Saint, that we pray to in the ghetto, to get us through
BG: Това е като светец, че ние се молим в гетото, за да ни чрез

EN: Somebody that understand our pain
BG: Някой, които разбират нашата болка

EN: You know maybe not too perfect, you know
BG: Вие може би не знаят твърде добра, нали знаеш

EN: Somebody that hurt like we hurt
BG: Някой, че боли като ни боли

EN: Somebody that smoke like we smoke
BG: Някой, който дим като ние дим

EN: Drink like we drink
BG: Пийте като пием

EN: That understand where we coming from
BG: Това се разбере къде сме, идващи от

EN: That's who we pray to
BG: Това е, което ние се молим на

EN: We need help y'all
BG: Ние трябва всички вие помогнете