Artist: 
Search: 
2Eleven - On My Shit (feat. Freddie Gibbs) lyrics (Bulgarian translation). | One stop one shoe too fast
, Yeah bitch I am on my shit
, Hit them up one block
, Two clocks see too...
03:54
video played 262 times
added 6 years ago
Reddit

2Eleven - On My Shit (feat. Freddie Gibbs) (Bulgarian translation) lyrics

EN: One stop one shoe too fast
BG: Еднократният една обувка твърде бързо

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: Hit them up one block
BG: Ги удари един блок

EN: Two clocks see too clear
BG: Две часовници виж твърде ясно

EN: Same nigger from the hood
BG: Същата негър Худ

EN: Drop on my wheel
BG: Пускане на колелото

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: One stop one shoe too fast
BG: Еднократният една обувка твърде бързо

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: Hit them up one block
BG: Ги удари един блок

EN: Two clocks see too clear
BG: Две часовници виж твърде ясно

EN: Same nigger from the hood
BG: Същата негър Худ

EN: Drop on my wheel
BG: Пускане на колелото

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: Cush my cup .. patrol .. busting on niggers causing so real
BG: Хус чашата ми... патрул... бюст на негри, причинява толкова истински

EN: Better bring your weapon .. no competition
BG: По-добре да си оръжие... без конкуренция

EN: More love more power
BG: Повече обичам повече енергия

EN: More power more problems ...for the love of the money
BG: Повече мощност повече проблеми.. защото любовта към парите

EN: Nigger will …. look at my train
BG: Негър ще... погледнете моя влак

EN: Bitch I am gonna blind you
BG: Кучка, аз ще съм да си сляп

EN: .. double my profit double my money ..
BG: .. удвои си печалба двойно парите си...

EN: I am on my shit .. break that down just to back that up
BG: Аз съм на моите лайна... които разграждат само да се върна, че

EN: .. on my blood .. call your niggers
BG: .. в кръвта ми... Обадете вашите негри

EN: One stop one shoe too fast
BG: Еднократният една обувка твърде бързо

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: Hit them up one block
BG: Ги удари един блок

EN: Two clocks see too clear
BG: Две часовници виж твърде ясно

EN: Same nigger from the hood
BG: Същата негър Худ

EN: Drop on my wheel
BG: Пускане на колелото

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: One stop one shoe too fast
BG: Еднократният една обувка твърде бързо

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: Hit them up one block
BG: Ги удари един блок

EN: Two clocks see too clear
BG: Две часовници виж твърде ясно

EN: Same nigger from the hood
BG: Същата негър Худ

EN: Drop on my wheel
BG: Пускане на колелото

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: I spend like 30 racks on my …
BG: Аз прекарват като 30 стелажи на моя...

EN: Mother fucker death nigger ..
BG: Майко Шибаняк смърт негър...

EN: Don’t flex don’t fest .. nigger got debt to pay
BG: Не flex не Фест... Негър ли задължение да плати

EN: .. fuck what you are claiming we are .. like a mother fucker
BG: .. Майната какво претендирате сме... като майка копеле

EN: .. better bring your rappers .. never knew no competition
BG: .. по-добре да си рапъри... никога не съм знаел неконкуренцията

EN: One stop one shoe too fast
BG: Еднократният една обувка твърде бързо

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: Hit them up one block
BG: Ги удари един блок

EN: Two clocks see too clear
BG: Две часовници виж твърде ясно

EN: Same nigger from the hood
BG: Същата негър Худ

EN: Drop on my wheel
BG: Пускане на колелото

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: One stop one shoe too fast
BG: Еднократният една обувка твърде бързо

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: Hit them up one block
BG: Ги удари един блок

EN: Two clocks see too clear
BG: Две часовници виж твърде ясно

EN: Same nigger from the hood
BG: Същата негър Худ

EN: Drop on my wheel
BG: Пускане на колелото

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: One stop one shoe too fast
BG: Еднократният една обувка твърде бързо

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: Hit them up one block
BG: Ги удари един блок

EN: Two clocks see too clear
BG: Две часовници виж твърде ясно

EN: Same nigger from the hood
BG: Същата негър Худ

EN: Drop on my wheel
BG: Пускане на колелото

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: One stop one shoe too fast
BG: Еднократният една обувка твърде бързо

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

EN: Hit them up one block
BG: Ги удари един блок

EN: Two clocks see too clear
BG: Две часовници виж твърде ясно

EN: Same nigger from the hood
BG: Същата негър Худ

EN: Drop on my wheel
BG: Пускане на колелото

EN: Yeah bitch I am on my shit
BG: да кучка съм на моите лайна

  • 2ELEVEN LYRICS