Artist: 
Search: 
2 For Love - Only For Love lyrics (Bulgarian translation). | Only for love
, I wanna give my heart away
, Only for love
, I believe I'm gonna make you stay
,...
03:39
video played 591 times
added 7 years ago
by orynwe
Reddit

2 For Love - Only For Love (Bulgarian translation) lyrics

EN: Only for love
BG: Само за любов

EN: I wanna give my heart away
BG: Искам да подарите сърцето ми

EN: Only for love
BG: Само за любов

EN: I believe I'm gonna make you stay
BG: Вярвам, че съм ще ви остават направи

EN: You've done me ..... to the key to to my heart and my soul
BG: Сте направили ме..... към ключът към сърцето ми и моята душа

EN: And you know you're gonna be my emotion
BG: И знаете, че възнамерявате да бъде моя емоция

EN: Only for love
BG: Само за любов

EN: I wanna give my heart away
BG: Искам да подарите сърцето ми

EN: Only for love
BG: Само за любов

EN: What is my love, what I call... love
BG: Какво е любовта ми, това, което обадя... любов

EN: This kind of love is like a blessing from above, hey
BG: Този вид на любовта е като благословение отгоре, Хей

EN: What is my love, what I call... love
BG: Какво е любовта ми, това, което обадя... любов

EN: This kind of love is like a blessing from above
BG: Този вид на любовта е като благословение отгоре

EN: I work this.... jump up
BG: Това работя.... скочи

EN: I'm like a mad man ....
BG: Аз съм като луд мъж....

EN: I say I work all day, I work all night
BG: Аз казвам работя целия ден, аз работят в цяла нощ

EN: Never have a argue and never have a fight
BG: Никога не са argue и никога да имат борба

EN: And this kind of love makes me feel alright girl,
BG: И този вид на любовта прави ме се чувстват добре момиче,

EN: What is my love,..... love, hey
BG: Какво е..... ми любов, любов, Хей

EN: What if I love.... love
BG: А ако I love.... любов

EN: Nananana nananana
BG: Nananana nananana

EN: Watch this
BG: Гледайте това

EN: Nananana nananana
BG: Nananana nananana

EN: Watch this
BG: Гледайте това

EN: Got the key to your heart that's all
BG: Имаш ключът към сърцето си, което е всичко

EN: This kind of love makes me lose control
BG: Този вид на любовта прави ме губи контрол

EN: Got the key to your heart that's all
BG: Имаш ключът към сърцето си, което е всичко

EN: This kind of love makes me lose control
BG: Този вид на любовта прави ме губи контрол

EN: .... beauty...... no life
BG: .... красота...... не живот

EN: Wouldn't have a guide and wouldn't have a wife
BG: Няма ли имат ръководство и няма как да жена

EN: Come..... all tonight
BG: Идват..... всички довечера

EN: Got the key to your heart that's all
BG: Имаш ключът към сърцето си, което е всичко

EN: This kind of love makes me lose control
BG: Този вид на любовта прави ме губи контрол

EN: Got the key to your heart that's all
BG: Имаш ключът към сърцето си, което е всичко

EN: This kind of love makes me lose control
BG: Този вид на любовта прави ме губи контрол