Artist: 
Search: 
Reddit

陳百強 - 沒法可續緣 lyrics

沒法可續緣

曲:P Williams/R Nichols
詞:鄭國江
編:Chris Babida

身邊的她不知道我將要離開 天邊遠飛流浪到這地
我偶然結識你 但將會一世念記你 一些惋惜輕輕在講一次
情感心中儲起流浪遠地 我會再記起你
我知我心內極愛你 曾說過多少感動情話
難對你說假話 願望是永遠一起
但我更愛瀟灑 流浪到遠地 我會記起你
我心深處極愛你 誠意講一聲珍重
還有哪一腔酸淚 共你愛正開始
愛心必須收起 離別了最愛我不想再遇著誰
今天的一切都很美 明天沒法可續緣
遊蹤漂忽不忍對你拖累 卻將會一世亦愛你