Artist: 
Search: 
Reddit

陰陽座 (Onmyouza) - Sougenbi lyrics

Taburu tagiru tanawa hiki chigiri
ayame nijiru kegareta sono ashi de
kagaru kajiru kataru minamoto no kaigo matazu ni

Suzaku wo aran togabito ga okuri uri sute tawaru
anoto made nisubito no maga (don)

Tada kawaita kasofu mune ni osoreru naraba
tada kawaita kaze fuku made kusamura samayou

Tataru taguru tamawata makichirashi
ayametaru yago no ue sosou wo su
nadaru nagaru namari no minamo muke kasu wo hanaten

Kuzaku owau yadonashi me wa okuni uriuchi tadaru
ano doma de marobito no me ga (don)

Tada kawaita kasofu mune ni osoreru naraba
tada kawaita kaze fuku made kusamura samayou

Tada kawaita kasofu ude ni osoreru naraba
tada kawaita kaze fuku mama kusamura samayofu