Artist: 
Search: 
Reddit

鄧麗君 (Teresa Teng) - 月亮代表我的心 lyrics

你问我爱你有多深
我爱你有几分
我的情也真
我的爱也真
月亮代表我的心

你问我爱你有多深
我爱你有几分
我的情不移
我的爱不变
月亮代表我的心

轻轻的一个吻
已经打动我的心
深深的一段情
教我思念到如今
你问我爱你有多深
我爱你有几分
你去想一想
你去看一看
月亮代表我的心

轻轻的一个吻
已经打动我的心
深深的一段情
教我思念到如今
你问我爱你有多深
我爱你有几分
你去想一想
你去看一看
月亮代表我的心

你去想一想
你去看一看
月亮代表我的心