Artist: 
Search: 
Reddit

葉倩文 - lyrics

明知不該不多放太多心
奢望你的回心轉意
付出再多的感情
你也不會珍惜

我是這樣死心塌地
相信愛情永遠美麗
一旦落進愛的陷阱
誰會真的清醒

我關上了心 卻關不住你
思念像海浪般洶湧翻起
我揮不去 想你的心
誰教我捨不得這段感情

我關上了心 卻關不住你
眼淚像大雨般下個不停
卻洗不去 愛的記憶
人都是慢慢學會忘記
愛才會繼續

  • 葉倩文 LYRICS