Artist: 
Search: 
Reddit

江蕙 (Jody Chiang) - 幸福的小站 lyrics

作詞:Zattsu/Kazuo 作曲:Zattsu/Kazuo

來去飛 將阮的暗暝 留乎你體會
希望你 今夜疼惜阮的夢
阮的夢 變成你 愛情的外殼
花已經紅 夢哪會 消瘦人

*來離開 將咱的過去 留一種未來
一段情 嘸通船過水無痕
舊感情 最難得 是袂退流行
千萬嘸通 秤秤采采 違背誓言

你的誓言 可比是阮的 悲喜快樂甲苦痛
今後當作你的 春夏秋冬
一世人 無論按怎飛 幸福 是最後的小站
拜託時間 卡慢咧 赴阮的夢
Repeat *

你的誓言 可比是阮的 悲喜快樂甲苦痛
今後當作你的 春夏秋冬
一世人 無論按怎飛 幸福 是最後的小站
拜託時間 卡慢咧 赴阮的夢

啊~~ 啊~~~ 啊~~~~