Artist: 
Search: 
Reddit

志方あきこ (Akiko Shikata) - Ec Tisia ~Tarifa~ lyrics

urt ratinaa siary faur sieerr fantu naa
urt ratisyaan tee fee

fiitaal siei titaa seefaltann syii tie
faur siary faur tututuui

yeefa faari tarr tarifa rysiee

urt afarrss siary faur
urt sierra fa siary tel
siary faur siarni fww
tursaafa tina farri

urt falii tul siary faur
urt sierra fa siary tel noo foury
wa sies tt wa siery tt
utul ramem ffe ritaa

ec tisia?
ec tisia?

sheec onna shee faarrn taarri
sie lanlann sie lanlann faran tuuri

ssfaat marryy?
ssfaat marryy?

kuut uull ssa tsaarry nargas iitaa

sstaary cloowu tieer eever
kaaf aar trauou reev eetr
nhaaf asyee rymntee
myee kuiie portaa

fauve syaarn viverr sfaatry clouti revver
tsakaa uhutu cheelnssr kforr tulii veetr

arfe omm nmsiifr nfoo sieernt arr
siieen tsaa saryy tsarr sarihh

saliita farca
farr saliita mmarta

utuu mesiurr
ccrr reddimn

fnner efernr
fsiee raate unaat

ticaal slinr ttarrenr

uie terafa nartarr
uie kuilrr saarfaa
siary tr siary tr faur
tii tuul nnar